Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsutlåtande: DroneFinland.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen Dronefinland.fi. Lantmäteriverkets sakkunniga har bedömt hur webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven. Tillgänglighetsutlåtandet uppdaterades 7.10.2021.

Webbplatsen uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven till alla delar

Webbplatsens tillgänglighet bedömdes 4.8.2021. I bedömningen konstaterades att webbplatsen ännu inte uppfyller tillgänglighetskraven till alla delar.

I det följande anges de problem med tillgängligheten som upptäcktes i bedömningen. Observationerna grundar sig på riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1. Efter observationerna står en nummerserie och en länk som anger vilken punkt i riktlinjerna som ännu inte uppfylls på webbplatsen.

Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1. Därför finns kriterierna tills vidare endast på finska och engelska. Länkarna på denna sida om kriterierna går till W3C:s finska sidor.

Problem av stor betydelse för synligheten

 • Administrationsknapparna för förstasidans innehållskarusell saknar tillgängliga namnlappar. WCAG 1.1.1
 • På vissa sidor har rubrikshierarkin genomförts enbart med stilar, varvid den inte kan gestaltas med skärmläsarprogram. WCAG 1.3.1
 • Det kan vara svårt att urskilja länkar från övrig text. WCAG 1.4.1

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för synligheten

 • Förstasidans Twitter-texter kan ställvis vara besvärliga att urskilja från bakgrunden. WCAG 1.4.3
 • Om textens storlek förstoras från webbläsarens inställningar kan framgångshistoriernas uppgifter överlappa det övriga innehållet. WCAG 1.4.4
 • På en liten skärm kan framgångshistoriernas uppgifter överlappa det övriga innehållet. WCAG 1.4.10
 • Om textens storlek ändras från webbläsarens inställningar kan framgångshistoriernas uppgifter överlappa det övriga innehållet. WCAG 1.4.2012

Problem av stor betydelse för synligheten

 • Förstasidans innehållskarusell kan inte stoppas. WCAG 2.2.2
 • Den övre menyn kan inte tillräckligt lätt förbigås enbart med hjälp av tangenterna. WCAG 2.4.1
 • Sidfotens länkar till sociala medier saknar textmotsvarigheter. WCAG 2.4.4
 • Gruppmedlemmarnas telefon-, e-post- och Twitter-ikoner saknar textmotsvarigheter. WCAG 2.4.4
 • Fokus vid tangentbordsnavigering är dold på hela webbplatsen. WCAG 2.4.7
 • Administrationsknapparna för förstasidans innehållskarusell blir inte synliga, trots att de skulle tilldelas fokus vid tangentbordsnavigering. WCAG 2.4.7

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för användningen

 • Fokus vid tangentbordsnavigering för framgångshistoriernas förteckning är ologisk. WCAG 2.4.3
 • Snabblänkarna för innehållskarusellens diabilder har svårtydda textmotsvarigheter. WCAG 2.4.4
 • I förstasidans Twitter-flöde motsvarar vissa länkars programmatiskt tolkade namn inte det synliga namnet. WCAG 2.5.3

Problem av stor betydelse för förståeligheten

 • Delarnas språk kan inte utredas programmatiskt, trots att språket som används i dessa avviker från webbplatsens huvudspråk. WCAG 3.1.2

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för driftssäkerheten

 • Webbplatsens kod möter inte till alla delar HTML5-standarden. WCAG 4.1.1

Plan för korrigerande åtgärder på webbplatsen

Ovan nämnda problem som observerats på webbplatsen åtgärdas så fort som möjligt, dock senast 30.11.