Saavutettavuusseloste: Sovellusten saatavuustilanne

Tämä saavutettavuusseloste koskee Sovellusten saatavuustilanteen verkkosivustoa. Maanmittauslaitoksen asiantuntijat ovat arvioineet verkkosivuston saavutettavuuden vaatimusten täyttymisen. Seloste on päivitetty 11.2.2021.

Saavutettavuusvaatimukset täyttyvät suurelta osin

Sivusto arvioitiin 20.2.2020, jolloin todettiin, että sivusto ei täytä saavutettavuusvaatimuksia ja sivustolla on merkittäviä saavutettavuuspuutteita. Arvioinnin jälkeen sivustolle laadittiin korjaussuunnitelma, jonka mukaiset korjaukset on suurelta osin tehty sivuston kehitysympäristöön. Korjaukset viedään asiakkaiden käyttämään käyttöliittymään mahdollisimman pian, viimeistään 31.3.2021 mennessä.

Seuraavassa luetellaan saavutettavuusongelmat, jotka havaittiin arvioinnissa. Havainnot perustuvat WCAG 2.1 saavutettavuusohjeisiin. Havaintojen perässä on numerosarja ja linkki, joka kertoo, mikä saavutettavuusohjeen kohta ei vielä toteudu sivustolla.

Merkittävät ongelmat toimintavarmuudessa

  • Kaikkien käyttöliittymäkomponenttien nimiä ja rooleja ja arvoja ei voida selvittää ohjelmallisesti. WCAG 4.1.2

 

Kohtalaiset ja vähäiset ongelmat toimintavarmuudessa

  • Tiettyjen käyttöliittymäelementtien tunnisteet eivät ole yksilöllisiä, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia käytettäessä verkkosivustoa avustavilla teknologioilla. WCAG 4.1.1

Merkittävät ongelmat hallittavuudessa

  • Sivustolla on linkkejä, joiden tarkoitusta ei voidaan selvittää yksin linkkitekstistä tai linkkitekstistä yhdessä ohjelmallisesti selvitettävissä olevan linkkikontekstin avulla. WCAG 2.4.4

Verkkosivuston korjaussuunnitelma

Yllämainitut verkkosivustolla havaitut ongelmat pyritään korjaamaan mahdollisimman pian, viimeistään 31.3.2021 mennessä.

Anna saavutettavuuspalautetta

Voit antaa palautetta verkkosivuston saavutettavuudesta tai pyytää verkkosivustolla olevaa aineistoa saavutettavassa muodossa verkkolomakkeella tai lähettämällä pyynnön sähköpostilla kirjaamo@maanmittauslaitos.fi.

Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa. Laajoissa saavutettavuuteen liittyvissä pyynnöissä Maanmittauslaitoksella on oikeus jatkaa vastausaikaa kahdella viikolla. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et ole saanut vastausta kahden viikon kuluessa, voit ilmoittaa asiasta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Ongelmia palvelun käytössä?

Ota yhteyttä tekniseen tukeen.