Hyppää pääsisältöön

Saavutettavuusseloste: GNSS Finland Service

Tämä saavutettavuusseloste koskee Maanmittauslaitoksen GNSS Finland Service -palvelua. Maanmittauslaitoksen asiantuntijat ovat arvioineet verkkosivuston saavutettavuuden vaatimusten täyttymisen. Seloste on päivitetty 27.12.2022.

Saavutettavuusvaatimuksissa puutteita

Sivustosta on tehty saavutettavuusarviointi 29.3.2021. Arvioinnissa todettiin, että sivusto ei täytä kaikkia saavutettavuusvaatimuksia ja sivustolla on kriittisiä puutteita.

Seuraavassa luetellaan saavutettavuusongelmat, jotka havaittiin arvioinnissa. Havainnot perustuvat WCAG 2.1 saavutettavuusohjeisiin. Havaintojen perässä on numerosarja ja linkki, joka kertoo, mikä saavutettavuusohjeen kohta ei vielä toteudu sivustolla.

Havaittavuuden kannalta kriittiset ongelmat

  • Käytettävyys ruudunlukuohjelmalla ei vastaa saavutettavuuden vaatimuksia. Esimerkiksi asemat ja niiden vastaanottamat signaalit eivät ole selattavissa ja luettavissa näppäimistö- tai ruudunlukijarajapinnoilla kaikessa laajuudessaan.  WCAG 4.1.1, 4.1.2 ja 4.1.3
  • Sivun sisällöillä ei ole sisältöhierarkiaa tai kokonaisuuksia ei ole merkitty ohjelmallisesti tunnistettaviin lohkoihin. WCAG 1.3.1, 1.3.2
  • Väri on ainut tapa havaita signaalien vahvuuksia ja eroavaisuuksia toisistaan useassa eri sivun kokonaisuudessa. WCAG 1.4.1

Hallittavuuden kannalta kriittiset ongelmat

  • Tiettyjen toimintojen suorittaminen, esimerkiksi graafin kontrollointi ja tietojen esittäminen, ei ole mahdollista näppäimistöä tai ruudunlukijaa käyttäen. WCAG 2.1.1
  • Sivuston sisältöhierarkia ei vastaa . WCAG 2.4
  • Kirjautumis-alasvetovalikko aiheuttaa näppäimistöansan. WCAG 2.1.2

Ymmärrettävyyden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

  • Syöttövirheiden validoinnissa kirjautumisikkunassa ei ole tarpeeksi ohjeita käyttäjälle reagoida virheeseen. WGAC 3.3.3
  • Sisällöillä ei ole tekstivastineita tai kaikilla lyhenteillä tarvittavia tekstiselitteitä. WCAG 3.1

Verkkosivuston korjaussuunnitelma

Yllämainitut verkkosivuilla havaitut ongelmat korjataan mahdollisimman pian, mutta viimeistään 31.12.2023 mennessä.

Anna saavutettavuuspalautetta

Voit antaa palautetta verkkosivuston saavutettavuudesta tai pyytää verkkosivustolla olevaa aineistoa saavutettavassa muodossa verkkolomakkeella tai lähettämällä pyynnön sähköpostilla kirjaamo@maanmittauslaitos.fi.

Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa. Laajoissa saavutettavuuteen liittyvissä pyynnöissä Maanmittauslaitoksella on oikeus jatkaa vastausaikaa kahdella viikolla. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et ole saanut vastausta kahden viikon kuluessa, voit ilmoittaa asiasta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.