Saavutettavuusseloste: huoneistotietojärjestelmän osakeluettelon siirtopalvelu

Tämä saavutettavuusseloste koskee huoneistotietojärjestelmän osakeluettelon siirtopalvelun verkkosivustoa. Maanmittauslaitoksen asiantuntijat ovat arvioineet verkkosivuston saavutettavuuden vaatimusten täyttymisen. Saavutettavuusseloste on päivitetty 7.4.2020. 

Saavutettavuusvaatimukset täyttyvät suurelta osin

Arvioinnissa todettiin, että sivusto täyttää suurelta osin saavutettavuusvaatimukset eikä sivustolla ole kriittisiä saavutettavuuspuutteita.

Seuraavassa luetellaan saavutettavuusongelmat, jotka havaittiin arvioinnissa. Havainnot perustuvat WCAG 2.1 saavutettavuusohjeisiin. Havaintojen perässä on numerosarja ja linkki, joka kertoo, mikä saavutettavuusohjeen kohta ei vielä toteudu sivustolla. 

Havaittavuuden kannalta merkittävät ongelmat

  • Linkkien väri ei erotu ympäröivästä tekstistä tarpeeksi. WCAG 1.4.1
  • Sivuston tuottamat PDF-dokumentit, kuten osakeluettelo, eivät ole saavutettavassa muodossa.

Havaittavuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

  • Sivustolla on ohjeistuksia, joiden ymmärtäminen edellyttää, että käyttäjä näkee sivuston ja siinä käytetyt symbolit. Kun sivustoa käyttää ruudunlukuohjelmalla, ohjeistukset ovat osin ristiriidassa symbolien tekstivastineiden kanssa. WCAG 1.1.1
  • Sivustolla on sivuja, joilla teksti menee muiden osioiden päälle, kun tekstiä suurentaa 175% tai suuremmaksi. WCAG 1.4.4

Hallittavuuden kannalta merkittävät ongelmat

  • Sivustolla on kuvalinkkejä, joiden tekstivastine on "Muokkaa" tai "Lue lisää". Kun sivua tarkastelee ruudunlukuohjelmalla, voi jäädä epäselväksi, mihin sisältöön "Muokkaa" tai "Lue lisää" -kuvalinkki viittaa. WCAG 2.4.4

Hallittavuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

  • Osa ilmoituksista näkyy näytöllä vain hetken. WCAG 2.2.1
  • Käyttäjäistunnossa on aikarajoitus, jota ei pysty säätämään. WCAG 2.2.1

Verkkosivuston korjaussuunnitelma

Yllämainitut verkkosivuilla havaitut ongelmat korjataan mahdollisimman pian, mutta viimeistään 31.12.2020 mennessä.

Asiakkaalta 27.5.2020 saadun palautteen myötä huomattiin, että osa järjestelmän virheilmoituksista näkyy käyttäjälle vain englannin kielellä. Palaute on käsitelty 17.6.2020, ja ongelma tullaan korjaamaan 31.10.2020 mennessä. 

Anna saavutettavuuspalautetta

Voit antaa palautetta verkkosivuston saavutettavuudesta tai pyytää verkkosivustolla olevaa aineistoa saavutettavassa muodossa verkkolomakkeella tai lähettämällä pyynnön sähköpostilla kirjaamo@maanmittauslaitos.fi.

Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa. Laajoissa saavutettavuuteen liittyvissä pyynnöissä Maanmittauslaitoksella on oikeus jatkaa vastausaikaa kahdella viikolla. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et ole saanut vastausta kahden viikon kuluessa, voit ilmoittaa asiasta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Ongelmia palvelun käytössä?

Ota yhteyttä tekniseen tukeen.