Hyppää pääsisältöön

Saavutettavuusseloste: huoneistotietojärjestelmän osakeluettelon siirtopalvelu

Tämä saavutettavuusseloste koskee huoneistotietojärjestelmän osakeluettelon siirtopalvelun verkkosivustoa. Maanmittauslaitoksen asiantuntijat ovat arvioineet verkkosivuston saavutettavuuden vaatimusten täyttymisen. Saavutettavuusseloste on päivitetty 29.12.2023. 

Saavutettavuusvaatimukset täyttyvät suurelta osin

Sivustosta on tehty saavutettavuusarviointi 3.5.2021. Arvioinnissa todettiin, että sivusto ei täytä kaikkia saavutettavuusvaatimuksia ja sivustolla on puutteita.

Seuraavassa luetellaan saavutettavuusongelmat, jotka havaittiin arvioinnissa. Havainnot perustuvat WCAG 2.1 saavutettavuusohjeisiin. Havaintojen perässä on numerosarja ja linkki, joka kertoo, mikä saavutettavuusohjeen kohta ei vielä toteudu sivustolla. 

Havaittavuuden kannalta merkittävät ongelmat

 • Linkkien väri ei erotu ympäröivästä tekstistä tarpeeksi. WCAG 1.4.1
 • PDF-muotoiset osakehuoneistotuloste, osakeluettelo ja osakeluettelon luonnos sekä ratkaisuilmoitus eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Dokumentteja ei ole koodimerkitty, jolloin niiden sisällön ja rakenteen ymmärtäminen avustavilla teknologioilla, kuten ruudunlukijalla, voi olla vaikeaa. WCAG 1.1.1WCAG 1.3.1WCAG 2.4.2WCAG 2.4.6WCAG 4.1.2
  Lisäksi tiedostoille ei ole määritelty kieltä, jolloin ruudunlukija ei välttämättä osaa lukea kaikkea oikein. WCAG 3.1.1

Havaittavuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Sivustolla on ohjeistuksia, joiden ymmärtäminen edellyttää, että käyttäjä näkee sivuston ja siinä käytetyt symbolit. Kun sivustoa käyttää ruudunlukuohjelmalla, ohjeistukset ovat osin ristiriidassa symbolien tekstivastineiden kanssa. WCAG 1.1.1
 • Sivustolla on sivuja, joilla teksti menee muiden osioiden päälle, kun tekstiä suurentaa 175% tai suuremmaksi. WCAG 1.4.4
 • Ohjelmallisissa määritteissä sivustolla on puutteita. Esimerkiksi murupolku, alasvetovalikko ja tekstikentät ovat määritelty virheellisesti käyttäjän syötteen kannalta, ja näyttäytyvät vääränä komponenttina käyttäjälle.  WCAG 1.3.1, 1.3.5, 1.3.6, 1.4.13
 • Responsiivisuudessa on haasteita erityisesti horisoontaalisessa mobiilikäytössä WCAG 1.4.10
 • Nimilappuja ei ole määritelty ohjelmallisesti seliteteksteinä syötekenttille. WCAG 1.3.1
 • Tooltip ja alasvetovalikot eivät toimi ohjelmallisesti käyttöliittymää käytettäessä. WCAG 1.3.1

Hallittavuuden kannalta merkittävät ongelmat

 • Sivustolla on kuvalinkkejä, joiden tekstivastine on "Muokkaa" tai "Lue lisää". Kun sivua tarkastelee ruudunlukuohjelmalla, voi jäädä epäselväksi, mihin sisältöön "Muokkaa" tai "Lue lisää" -kuvalinkki viittaa. WCAG 2.4.4

Hallittavuuden kannalta kohtalaiset ongelmat

 • Viestikomponentteja (Toast) ei saa suljettua näppäimistöä käyttäen. WCAG 2.1.1
 • Sivustolla ei ole käytössä otsikkotekstejä. WCAG 2.4.2
 • Nimilappuja ei ole käytössä ennen virhetilannetta WCAG 2.5.3
 • Osa ilmoituksista näkyy näytöllä vain hetken. WCAG 2.2.1
 • Käyttäjäistunnossa on aikarajoitus, jota ei pysty säätämään. WCAG 2.2.1 Ratkaisua tutkitaan ja korjausaikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Ymmärrettävyyden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Alasvetovalikko ja murupolku eivät saa suomenkielistä tekstiselitettä ohjelmallisesti. WCAG 3.1.2
 • Tooltip-komponenttia ei saa suljettua ja avattua näppäimistörajapintaa käyttäen. WCAG 3.2.5
 • Virheen korjausehdotusta ei lueta käyttäjälle ohjelmallisesti. WGAC 3.3.3
 • Sisällöillä ei ole tekstivastineita tai kaikilla lyhenteillä tarvittavia tekstiselitteitä. WCAG 3.1

Toimintavarmuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Kaikilla komponenteilla ei ole uniikkeja ID-tunnuksia. WCAG 4.1.1
 • Suljettavat ja avattavat komponentit (tooltip, alasvetovalikko) ja niiden tilat eivät ole ohjelmallisesti ilmoitettu tai niihin ei voi vaikuttaa ohjelmallisesti. WCAG 4.1.2
 • Selaimen omat varoitusviestit ennen sivulta poistumista voivat olla ongelmallisia ohjelmallisen käytettävyyden kannalta. WCAG 4.1.2

Verkkosivuston korjaussuunnitelma

Yllämainitut verkkosivuilla havaitut ongelmat korjataan mahdollisimman pian, mutta viimeistään 31.3.2024 mennessä.

Anna saavutettavuuspalautetta

Voit antaa palautetta verkkosivuston saavutettavuudesta tai pyytää verkkosivustolla olevaa aineistoa saavutettavassa muodossa verkkolomakkeella tai lähettämällä pyynnön sähköpostilla kirjaamo@maanmittauslaitos.fi.

Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa. Laajoissa saavutettavuuteen liittyvissä pyynnöissä Maanmittauslaitoksella on oikeus jatkaa vastausaikaa kahdella viikolla. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et ole saanut vastausta kahden viikon kuluessa, voit ilmoittaa asiasta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Ongelmia palvelun käytössä?