Hyppää pääsisältöön

Saavutettavuusseloste: Maanmittauslaitos.fi

Tämä saavutettavuusseloste koskee Maanmittauslaitos.fi-verkkosivustoa. Maanmittauslaitoksen asiantuntijat ovat arvioineet verkkosivuston saavutettavuuden vaatimusten täyttymisen. Seloste on päivitetty 14.6.2024. 

Sivusto ei ole vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukainen 

Sivustosta on tehty saavutettavuusarviointi 4.12.2023. Arvioinnissa todettiin, ettei sivusto täytä kaikilta osin saavutettavuusvaatimuksia.

Seuraavassa luetellaan saavutettavuusongelmat, jotka havaittiin arvioinnissa. Havainnot perustuvat WCAG 2.1 -saavutettavuusohjeisiin. Havaintojen perässä on numerosarja ja linkki, joka kertoo, mikä saavutettavuusohjeen kohta ei vielä toteudu sivustolla. 

Havaittavuuden kannalta merkittävät ongelmat

 • Otsikkohierarkia on puutteellinen ja otsikkotasojen väliset suhteet eivät kaikilta osin vastaa visuaalisesti näkyvää rakennetta. WCAG 1.3.1
 • Uutishuoneen sisältöön syntyy merkittäviä päällekkäisyyksiä, kun tekstin kokoa tai välistystä kasvattaa. Osa sisällöstä vaatii kahdensuuntaista vierittämistä. WCAG 1.4.4, WCAG 1.4.12
 • Mobiilinäkymässä tiedotepalkki jää useimmiten muiden kohteiden alle osittain piiloon. WCAG 1.4.10
 • Lomakkeilla näppäimistökohdistus ei aina erotu riittävän hyvin taustasta. WCAG 1.4.11
 • Chatin käyttö voi olla hankalaa havaittavuuden kannalta. Esimerkiksi chatin tila/saatavuus osoitetaan vain värillä, tekstien kokoa tai välistystä ei voi muuttaa ja palautelomakkeen kaikki tekstit eivät välity ruudunlukijalle. WCAG 1.3.3, WCAG 1.4.1, WCAG 1.4.4, WCAG 1.4.12 

Havaittavuuden kannalta kohtalaiset ongelmat 

 • Palvelupisteiden käyntiosoitteiden kartoilta puuttuu sijaintia kuvailevat tekstivastineet. WCAG 1.1.1
 • Taulukko-otsikoiden merkitsemisessä on sekavuutta. Taulukoita, joista otsikkosolut puuttuvat, ei voi käyttää mobiilinäkymässä. Taulukoita käytetään myös turhaan, kun asian voisi ilmaista tekstimuodossa. WCAG 1.3.1, WCAG 1.4.10 
 • Palautekyselyssä viitataan epämääräisesti kohteeseen, jonka kautta voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluun. WCAG 1.3.3 
 • Kaikki siniset linkkitekstit eivät erotu riittävästi muusta tekstistä ja taustasta. WCAG 1.4.1, WCAG 1.4.3 
 • Sivunavigaatiossa ja hakutuloksien sivunumeroinnissa teksti ei aina erotu riittävästi taustasta. Mobiilinäkymässä kuvien päällä olevat tekstit erottuvat huonosti. WCAG 1.4.3 
 • Palautekyselyn kaikkien tekstien kokoa ei voi kasvattaa. WCAG 1.4.4 
 • Uutishuoneen mobiilinäkymästä puuttuu osa sisältönostoista perusnäkymään verrattuna. WCAG 1.4.10 
 • Sivustolla on otsikoita, jotka eivät mahdu kokonaan mobiilinäytölle. WCAG 1.4.10 
 • Lomakkeilla kaikkien valikoiden ja painikkeiden tekstien välistystä ei voi muuttaa. WCAG 1.4.12 

Havaittavuuden kannalta vähäiset ongelmat 

 • Muutamasta yksittäisestä kuvasta puuttuu tekstivastine tai kuvaa ei ole merkitty koristeelliseksi. WCAG 1.1.1 
 • Lomakkeiden syötekentät eivät ole kaikilta osin johdonmukaisesti nimettyjä. WCAG 1.3.5  
 • Muutamassa suodatinpainikkeessa oleva teksti menee painikkeen reunojen yli, kun tekstin kokoa tai välistystä kasvattaa. Tekstiä menee muissakin kohdissa viivojen päälle, kun tekstin välistystä kasvattaa. WCAG 1.4.4, WCAG 1.4.12 
 • Muutamissa linkeissä on käytetty vaaleaa reunusta osoittamaan kohdistusta alleviivauksen sijaan. Vaalea reunus ei erotu riittävästi taustasta. WCAG 1.4.11 
 • Sivuilla on tyhjiä elementtejä ja elementtejä, joilla on sama id. WCAG 1.3.1, WCAG 4.1.1 

Hallittavuuden kannalta merkittävät ongelmat 

 • Mobiilinäkymässä ylänavigaatio ei avaudu näppäimistöllä, vaan kohdistus siirtyy valikon kohteisiin yksitellen. WCAG 2.1, WCAG 2.4, WCAG 3.2.1 
 • Chatin näppäimistökohdistus ei etene loogisesti ja kohdistus osuu myös sellaisiin kohtiin, joista ei voi tehdä mitään. WCAG 2.4.3 
 • Lomakkeilla liitetiedoston valitsemiseen käytetyn painikkeen näkyvä nimi ja avustaville teknologioille tarjottava nimi eivät vastaa toisiaan. Hinnastojen hakukenttien nimilaput on nimetty huonosti ja ohjeeksi tarkoitettu teksti on merkitty otsikoksi. WCAG 2.4.6, WCAG 2.5.3 
 • Joistakin hakukentistä ja pudotusvalikoista puuttuu nimilappu. WCAG 2.4.6 
 • Näppäimistökohdistus ei ole näkyvissä uutishuoneen suodattimissa, pääsivujen teemanostoissa eikä kaikissa pudotusvalikoissa. WCAG 2.4.7 

Hallittavuuden kannalta kohtalaiset ongelmat 

 • Sivustolla esiintyy samoja tai lähes samoja sivuotsikoita (page title), eivät ne aina kuvaa sivun sisältöä kattavasti. WCAG 2.4.2 
 • Uutishuoneen uutisten kohdistusjärjestys ei vastaa näkyvää järjestystä, kun tekstin kokoa tai välistystä kasvattaa. WCAG 2.4.3 
 • Hakutoiminnossa ja hakutulosten selaamisessa kohdistusjärjestys ei ole intuitiivinen. WCAG 2.4.3 
 • Avustaville teknologioille välittyvissä linkkiteksteissä esiintyy englantia. WCAG 2.4.4 
 • Näppäimistökohdistus ei ole kunnolla näkyvissä Maanmittauslaitoksen logon ja kielivalikon ympärillä sivun alussa. WCAG 2.4.7 

Ymmärrettävyyden kannalta merkittävät ongelmat 

 • Jos suodattimissa etenee sarkaimella, valinnan tekeminen voi siirtää kohdistuksen suodattimen alkuun. Erillisiltä näyttävät suodattimet on voitu toteuttaa yhtenä, jolloin kohdistus siirtyy ensimmäisen suodattimen alkuun. WCAG 3.2.2 
 • Yksi navigaatiovalikko on nimetön ja avautuu päänavigaation Uutishuone-linkistä suoraan sen alasivulle. Mobiilinäkymässä sen nimenä on "valikko". WCAG 3.2.3 
 • Asioi verkossa -navigaatiovalikko tulee näkyviin vasta silloin, kun avaa jonkun palvelun esittelysivun. WCAG 3.2.3 
 • Lomakkeilla virheellisesti täytettyjä monivalintakysymyksiä ei aina korosteta samalla näkyvällä tavalla kuin muita virheellisiä kohtia. WCAG 3.2.4 
 • Joillakin lomakkeilla pakollisia kohtia ei kerrota tekstimuodossa tai pakollisia kohtia ole merkitty yksiselitteisesti. WCAG 3.3.2 
 • Lomakkeilla esiintyy samannimisiä kenttiä, minkä takia virheilmoitus ei aina osoita virheellisesti täytettyä kohtaa yksiselitteisesti. WCAG 3.3.3 

Ymmärrettävyyden kannalta kohtalaiset ongelmat 

 • Sivun osien esitys- ja kohdistusjärjestyksessä on eroavaisuuksia samantyyppisten sivujen välillä mobiilinäkymässä. Myös saman sivun järjestyksessä on eroja mobiilinäkymän ja perusnäkymän välillä. WCAG 3.2.3, WCAG 2.4.3 
 • Hae- ja etsi-sanan johdannaisia käytetään sivustolla sekaisin. WCAG 3.2.4 
 • Muu, mikä? -tiedon syöttäminen voi olla vaikeaa lomakkeen epäjohdonmukaisen rakenteen takia. WCAG 3.3 
 • Huoneiston omistuksen asiointiapurin ohjeteksti löytyy vasta ensimmäisen kysymyksen yhteydestä. WCAG 3.3.2 
 • Lomakkeiden virheilmoituksia voi olla vaikea lukea esimerkiksi siksi, että virheellisesti täytetyt kohdat listataan eri järjestyksessä kuin missä ne esiintyvät lomakkeella. WCAG 3.3.3 

Ymmärrettävyyden kannalta vähäiset ongelmat 

 • Asioi verkossa -sivulla symboleiden ja niiden värien käyttö poikkeaa osittain etusivulla käytetyistä. WCAG 3.2.4 
 • Uutishuoneen haun ohje ei ole täsmällinen varsinkaan mobiilinkäymässä ja nojaa näkemiseen. WCAG 3.3.2, WCAG 1.3.3 

Toimintavarmuuden kannalta merkittävät ongelmat 

 • Useilla lomakkeiden ja suodattimien valintapainikkeilla ei ole nimiä vaan pelkkiä arvoja. WCAG 4.1.2 
 • Asioi verkossa -sivun ja tutkimusuutisten hakusivun suodattimet eivät välitä avustaville teknologioille tietoa siitä, mikä aihe on valittuna. WCAG 4.1.2 
 • Joillakin lomakkeilla ruudunlukijalle ei välity tieto, jos lomakkeen lähettämisessä on ongelmia. Virhetilanne täytyy löytää virheilmoituksen kautta. WCAG 4.1.3 

Toimintavarmuuden kannalta kohtalaiset ongelmat 

 • Sivunavigaation alivalikossa liikkuessa avustaville teknologioille ei välity tieto nykyisestä valikon kohdasta. WCAG 4.1.2 

Muut saavutettavuusongelmat

Maanmittaustoimitusten liitteet

Käynnissä olevien maanmittaustoimitusten sivuilla on Word- ja PDF-muotoisia liitedokumentteja. Dokumenteissa saattaa olla seuraavia saavutettavuusongelmia: 

 • asiakirjan valmiita tyylejä ei ole käytetty 
 • asiakirjan tiedostolle ei ole annettu kuvaavaa nimeä 
 • asiakirjalla ei ole selkeää rakennetta 
 • kuvilla ei ole vaihtoehtoista tekstiä 
 • asiakirjan kieltä ei ole merkitty 

Näiden dokumenttien osalta saavutettavuusvaatimusten täyttäminen aiheuttaa Maanmittauslaitoksen toiminnalle digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) 8 §:ssä tarkoitetun kohtuuttoman rasitteen, koska ennen saavutettavuusvaatimuksien voimaan astumista tuotettujen dokumenttien määrä on huomattavan suuri ja yksittäiset dokumentit ovat tyypillisesti pienelle asiakasjoukolle suunnattuja. Toimitusten liitteinä julkaistuja ei-saavutettavia dokumentteja ei poisteta verkkosivustolta tai muokata saavutettavaksi takautuvasti, vaan kunkin toimituksen vastaava toimitusinsinööri toimittaa dokumentit saavutettavassa muodossa, jos käyttäjä sitä pyytää.   

Verkkosivuston korjaussuunnitelma

Verkkosivustolla havaitut ongelmat pyritään korjaamaan mahdollisimman pian, viimeistään 31.12.2024 

Anna saavutettavuuspalautetta

Voit antaa palautetta verkkosivuston saavutettavuudesta tai pyytää verkkosivustolla olevaa aineistoa saavutettavassa muodossa verkkolomakkeella tai lähettämällä pyynnön sähköpostilla kirjaamo@maanmittauslaitos.fi.

Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa. Laajoissa saavutettavuuteen liittyvissä pyynnöissä Maanmittauslaitoksella on oikeus jatkaa vastausaikaa kahdella viikolla. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et ole saanut vastausta kahden viikon kuluessa, voit ilmoittaa asiasta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Ongelmia palvelun käytössä?