Hyppää pääsisältöön

Saavutettavuusseloste: Maanmittauslaitos.fi

Tämä saavutettavuusseloste koskee Maanmittauslaitos.fi-verkkosivustoa. Maanmittauslaitoksen asiantuntijat ovat arvioineet verkkosivuston saavutettavuuden vaatimusten täyttymisen. Seloste on päivitetty 3.4.2023.

Saavutettavuusvaatimukset täyttyvät suurelta osin

Sivustosta on tehty saavutettavuusarviointi 14.9.2019. Arvioinnissa todettiin, että sivusto täyttää suurelta osin saavutettavuusvaatimukset eikä sivustolla ole merkittäviä saavutettavuuspuutteita.

Seuraavassa luetellaan saavutettavuusongelmat, jotka havaittiin arvioinnissa. Havainnot perustuvat WCAG 2.1 saavutettavuusohjeisiin. Havaintojen perässä on numerosarja ja linkki, joka kertoo, mikä saavutettavuusohjeen kohta ei vielä toteudu sivustolla.

Havaittavuuden kannalta merkittävät ongelmat

 • Sivustolla on videoita, joissa ei ole tekstitystä. Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaan ennen 23.9.2020 julkaistuja ei-saavutettavia videoita ei tarvitse poistaa verkkosivuilta eikä niitä tarvitse tehdä saavutettaviksi takautuvasti. WCAG 1.2.2
 • Sivustolla on äänitallenteita eli podcasteja, joille ei ole tarjolla tekstitystä tai tekstivastinetta. Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaan ennen 23.9.2020 julkaistuja ei-saavutettavia äänitallenteita ei tarvitse poistaa verkkosivuilta eikä niitä tarvitse tehdä saavutettaviksi takautuvasti. WCAG 1.2.1
 • Sivustolla on linkkejä, joiden kontrasti ei ole riittävä. WCAG 1.4.3
 • Sivustolla olevan chat-ikkunan palautelomakkeen kuvasta puuttuu alt-teksti. WCAG 1.1.1

Ymmärrettävyyden kannalta merkittävät ongelmat

 • Verkkosivustolla olevan chat-ikkunan palautelomakkeen kentiltä puuttuu kuvaukset ja ryhmittelyt. WCAG 3.3.2

Toimintavarmuuden kannalta merkittävät ongelmat

 • Verkkosivustolla olevalla chat-ikkunalla on harhaanjohtava role-merkintä (p role=”heading”), ja chat-ikkunan palautelomakkeelta puuttuu ohjelmallisesti luettava Lähetä-painike. WCAG 4.1.2

Muut saavutettavuusongelmat

Maanmittaustoimitusten liitteet

Käynnissä olevien maanmittaustoimitusten sivuilla on Word- ja PDF-muotoisia liitedokumentteja. Dokumenteissa saattaa olla seuraavia saavutettavuusongelmia:

 • asiakirjan valmiita tyylejä ei ole käytetty
 • asiakirjan tiedostolle ei ole annettu kuvaavaa nimeä
 • asiakirjalla ei ole selkeää rakennetta
 • kuvilla ei ole vaihtoehtoista tekstiä
 • asiakirjan kieltä ei ole merkitty

Näiden dokumenttien osalta saavutettavuusvaatimusten täyttäminen aiheuttaa Maanmittauslaitoksen toiminnalle digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) 8 §:ssä tarkoitetun kohtuuttoman rasitteen, koska ennen saavutettavuusvaatimuksien voimaan astumista tuotettujen dokumenttien määrä on huomattavan suuri ja yksittäiset dokumentit ovat tyypillisesti pienelle asiakasjoukolle suunnattuja. Toimitusten liitteinä julkaistuja ei-saavutettavia dokumentteja ei poisteta verkkosivustolta tai muokata saavutettavaksi takautuvasti, vaan kunkin toimituksen vastaava toimitusinsinööri toimittaa dokumentit saavutettavassa muodossa, jos käyttäjä sitä pyytää.  

Instagram-palvelun kuvat

Instagram-palvelun kuvajulkaisuissa ei ole tekstivastineita. Instagram-julkaisuihin tekstivastineiden lisääminen ei ole mahdollista, sillä palvelu ei tue niitä. Maanmittauslaitos pyrkii tekemään Instagram-päivitykset niin, että päivityksen tekstistä saa saman informaation kuin kuvasta. WCAG 1.1.1

Verkkosivuston korjaussuunnitelma

Verkkosivustolla havaitut ongelmat pyritään korjaamaan mahdollisimman pian, viimeistään 31.12.2023 mennessä.

Anna saavutettavuuspalautetta

Voit antaa palautetta verkkosivuston saavutettavuudesta tai pyytää verkkosivustolla olevaa aineistoa saavutettavassa muodossa verkkolomakkeella tai lähettämällä pyynnön sähköpostilla kirjaamo@maanmittauslaitos.fi.

Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa. Laajoissa saavutettavuuteen liittyvissä pyynnöissä Maanmittauslaitoksella on oikeus jatkaa vastausaikaa kahdella viikolla. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et ole saanut vastausta kahden viikon kuluessa, voit ilmoittaa asiasta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Ongelmia palvelun käytössä?