Hyppää pääsisältöön

Saavutettavuusseloste: Paikkatietohakemisto

Tämä saavutettavuusseloste koskee Paikkatietohakemisto-verkkosivustoa. Maanmittauslaitoksen asiantuntijat ovat arvioineet verkkosivuston saavutettavuuden vaatimusten täyttymisen. Seloste on päivitetty 30.5.2023.

Sivusto ei ole vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukainen

Sivustosta on tehty saavutettavuusarviointi 21.12.2021. Arvioinnissa todettiin, ettei sivusto täytä vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimuksia. Suurin osa havaituista poikkeamista ilmenee vain kirjautuneilla käyttäjillä, joita on pieni osuus käyttäjistä.

Seuraavassa luetellaan saavutettavuusongelmat, jotka havaittiin arvioinnissa. Havainnot perustuvat WCAG 2.1 saavutettavuusohjeisiin. Havaintojen perässä on numerosarja ja linkki, joka kertoo, mikä saavutettavuusohjeen kohta ei vielä toteudu sivustolla.

Havaittavuuden kannalta merkittävät ongelmat

 • Joiltakin kuvakepainikkeilta puuttuu niiden tarkoituksen kuvaava nimi. WCAG 1.1.1
 • Joihinkin kenttiin ei ole yhdistetty ohjelmallisesti nimilappua. WCAG 1.3.1
 • Joissakin kenttäryhmissä on puutteelliset nimilaput. WCAG 1.3.1
 • Hakutuloksissa näytettävää Relations-valikkoa voi olla vaikeaa hahmottaa ruudunlukijan avulla. WCAG 1.3.1
 • Tietueen muokkausnäkymään sisältyviä välilehtiä voi olla vaikeaa hahmottaa ruudunlukijan avulla. WCAG 1.3.1
 • Näkymässä, jossa luodaan hakemistotietueita, on määritelty painikeryhmä otsikoksi. WCAG 1.3.1
 • Jotkin linkit eivät erotu riittävän hyvin ympäröivästä tekstistä. WCAG 1.4.1

Havaittavuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Ylävalikkoa voi olla vaikeaa hahmottaa ruudunlukijan avulla. WCAG 1.3.1
 • Etusivulla näytettävää listausta uusimmista ja suosituimmista metatiedoista voi olla vaikeaa hahmottaa ruudunlukijan avulla. WCAG 1.3.1
 • Muutamissa kentissä on määritelty syötteen tarkoitus virheellisesti. WCAG 1.3.5
 • Joidenkin painikkeiden tekstiä voi olla vaikeaa erottaa. WCAG 1.4.3
 • Pienillä näytöillä sisältöä voi joutua vierittämään myös vaakasuunnassa. WCAG 1.4.10
 • Joitakin käyttöliittymäkomponentteja voi olla vaikeaa erottaa taustasta. WCAG 1.4.11
 • Joidenkin kenttien poistopainiketta voi olla vaikeaa piilottaa. WCAG 1.4.13

Hallittavuuden kannalta merkittävät ongelmat

 • Jotkin Haku-näkymän komponentit toimivat virheellisesti pelkällä näppäimistöllä. WCAG 2.1.1
 • Jotkin komponentit eivät saa lainkaan näppäimistökohdistusta. WCAG 2.1.1
 • Sivustolla on käytössä yhden merkin pikanäppäimiä, joita ei voi määritellä uudelleen tai ottaa pois käytöstä. WCAG 2.1.4
 • Sivusto varoittaa käyttäjää etukäteen istunnon päättymisestä mutta ei tarjoa yksinkertaista tapaa jatkaa istuntoa. WCAG 2.2.1
 • Sivusto ei tarjoa yksinkertaista mekanismia ylävalikon ohittamiseksi. WCAG 2.4.1
 • Kaikilla sivuilla on sama sivuotsikko. WCAG 2.4.2

Hallittavuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Kohdistusjärjestys on epälooginen joillakin työkaluriveillä. WCAG 2.4.3
 • Joitakin sivuja voi olla vaikeaa löytää, koska niihin viitataan vain ylävalikosta. WCAG 2.4.5
 • Jotkin nimilaput on suomennettu huonosti. WCAG 2.4.6
 • Näppäimistökohdistus on piilotettu joissakin komponenteissa. WCAG 2.4.7

Ymmärrettävyyden kannalta merkittävät ongelmat

 • Ruudunlukijalla on vaikea huomata, jos ladattaessa XML-tiedostoa tapahtuu virhetilanne. WCAG 3.3.1
 • Joissakin kenttäryhmissä ei ole käytetty riittävästi nimilappuja. WCAG 3.3.2

Ymmärrettävyyden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Kielivalikossa ei voi selvittää eri vaihtoehtojen kieltä ohjelmallisesti. WCAG 3.1.2

Toimintavarmuuden kannalta merkittävät ongelmat

 • Sivustolla on HTML-elementtejä, joiden ID ei ole yksikäsitteinen. WCAG 4.1.1
 • Sivuston DOCTYPE on määritelty virheellisesti. WCAG 4.1.1
 • Sivustolla on virheellisiä HTML-elementtihierarkioita. WCAG 4.1.1
 • Joidenkin komponenttien nimi, rooli ja arvo eivät ole selvitettävissä ohjelmallisesti. WCAG 4.1.2

Toimintavarmuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Joitakin ilmoituksia, esimerkiksi tallennettaessa tietoa, on vaikea huomata ruudunlukijan avulla. WCAG 4.1.3
 • Sisällön lyhenteitä ja vaikeita termejä ei aina ole avattu tekstissä WCAG 3.1.3

Verkkosivuston korjaussuunnitelma

Yllä mainitut verkkosivustolla havaitut ongelmat pyritään korjaamaan mahdollisimman pian, viimeistään 31.12.2023 mennessä.

Anna saavutettavuuspalautetta

Voit antaa palautetta verkkosivuston saavutettavuudesta tai pyytää verkkosivustolla olevaa aineistoa saavutettavassa muodossa verkkolomakkeella tai lähettämällä pyynnön sähköpostilla kirjaamo@maanmittauslaitos.fi.

Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa. Laajoissa saavutettavuuteen liittyvissä pyynnöissä Maanmittauslaitoksella on oikeus jatkaa vastausaikaa kahdella viikolla. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et ole saanut vastausta kahden viikon kuluessa, voit ilmoittaa asiasta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Ongelmia palvelun käytössä?