Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsutlåtande: Metadatakatalogen

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen Metadatakatalogen. Lantmäteriverkets sakkunniga har bedömt hur webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven. Utlåtandet har uppdaterats 18.12.2020.

En stor del av tillgänglighetskraven uppfylls inte

Webbplatsens tillgänglighet bedömdes 27.9.2019. I bedömningen konstaterades det att webbplatsen har betydande tillgänglighetsbrister.

I det följande anges de problem med tillgängligheten som upptäcktes i bedömningen. Observationerna grundar sig på riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1. Efter observationerna står en nummerserie och en länk som anger vilken punkt i riktlinjerna som inte ännu uppfylls på webbplatsen (på finska).

Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1. Därför finns kriterierna tills vidare endast på finska och engelska. Länkarna på denna sida om kriterierna går till W3C:s finska sidor.

Problem för synligheten

 • Avsnitt på webbplatsen som är synliga för alla användare
  • Knappar och rubriker försvinner när text förstoras WCAG 1.4.12 
  • Det finns brister i bildernas och bildlänkarnas textmotsvarigheter WCAG 1.1.1 
  • HTML-rubrikstrukturen är inte logisk eller optimal för skärmläsare (WCAG 1.1.1 WCAG 1.3.1 
  • Radlängden överstiger 80 tecken och texten har jämn vänster- och högermarginal WCAG 1.4.8 
 • Avsnitt på webbplatsen som är synliga för inloggade användare: Metadataeditor
  • Namnen på fälten och definitionen av innehållet har brister WCAG 1.3.1 WCAG 1.3.5 
  • Fältens och knapparnas kontrast är otillräcklig och elementets färg används som den enda visuella metoden för att ange fokus WCAG 1.4.3  WCAG 1.4.1 WCAG 1.4.11
  • Navigationsbalken ryms inte på en snäv skärm WCAG 1.4.10 
  • Om fokuseringen överförs till tangentbordet förändras fältens värden okontrollerat WCAG 1.4.13 

Problem för användningen

 • Avsnitt på webbplatsen som är synliga för alla användare
  • Alla funktioner är inte tillgängliga via tangentbordet WCAG 2.1.1 
  • Snabbkommandon kan inte inaktiveras och användningen av dem nämns inte WCAG 2.1.4 
  • Sidan saknar hopplänkar (landmarks), vilket gör det långsammare att navigera i innehållet WCAG 2.4.1 
  • Elementen har en ologisk navigationsordning WCAG 2.4.3 
  • Syftet med länken framgår inte av länktexten WCAG 2.4.4 
  • På webbplatsen finns fält och kryssrutor utan etiketter WCAG 2.4.6 
  • Vissa länkars fokus syns dåligt WCAG 2.4.7 
  • Webbplatsen har för små klicklänkar WCAG 2.5.5 
 • Avsnitt på webbplatsen som är synliga för inloggade användare
  • Det är inte möjligt att förlänga sessionen och när den gått ut blir meddelandet kvar i öglan med skärmläsaren WCAG 2.2.1 
  • Användaren kan förlora information när sessionen går ut WCAG 2.2.5 
  • Det finns namnlösa knappar i redigeringsvyn WCAG 2.5.3 

Problem för förståeligheten

 • Elementen lang-attribut enligt innehållets språk WCAG 3.1.2 
 • Felmeddelandena är svåra att förstå WCAG 3.3.1 
 • Meddelandena om inmatningsfel är bristfälliga WCAG 3.3.3 
 • På webbplatsen finns fält och kryssrutor utan etiketter WCAG 3.3.2 
 • Fokus förflyttas till början av sidan när man byter språk WCAG 3.2.2 
 • Förkortningar och svåra termer i innehållet förklaras inte alltid i texten WCAG 3.1.3 

Plan för korrigerande åtgärder på webbplatsen

Avsikten är att åtgärda ovan nämnda problem på webbplatsen så fort som möjligt, dock senast 31.3.2021.

 

 

Ge respons på tillgängligheten

Du kan ge respons på webbplatsens tillgänglighet eller begära material på webbplatsen i tillgänglig form med en webblankett eller genom att skicka en begäran per e-post till registratorskontoret@lantmateriverket.fi.

Vi besvarar dig så fort som möjligt, senast inom två veckor. Vid omfattande begäran om tillgänglighet har Lantmäteriverket rätt att förlänga svarstiden med två veckor. Om du är missnöjd med vårt svar eller inte har fått svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Problem med att använda tjänsten?