Hyppää pääsisältöön

Saavutettavuusseloste: Kiinteistövaihdannan palvelu

Tämä saavutettavuusseloste koskee Kiinteistövaihdannan palvelun verkkosivustoa. Maanmittauslaitoksen asiantuntijat ovat arvioineet verkkosivuston saavutettavuuden vaatimusten täyttymisen. Seloste on päivitetty 18.5.2021.

Suurin osa saavutettavuusvaatimuksista ei täyty

Sivustosta on tehty saavutettavuusarviointi 2.2.2021. Arvioinnissa todettiin, että sivusto ei täytä saavutettavuusvaatimuksia ja sivustolla on lukuisia kohtalaisia ja vähäisiä saavutettavuuspuutteita.

Seuraavassa luetellaan saavutettavuusongelmat, jotka havaittiin arvioinnissa. Havainnot perustuvat WCAG 2.1 saavutettavuusohjeisiin. Havaintojen perässä on numerosarja ja linkki, joka kertoo, mikä saavutettavuusohjeen kohta ei vielä toteudu sivustolla.

Havaittavuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Luovutuksen vaiheiden vaihtoehtoiset kuvaukset (alt-tekstit) ei ole helposti ymmärrettävissä. WCAG 1.1.1
 • Alatunnisteen Twitter ja Facebook painikkeista puuttuu kunnollinen tekstivastine. WCAG 1.1.1
 • Luovutuksen vaihepolut eivät välity avustaville teknologioille avattavana ja suljettavana sisältönä eli ne ei ole saavutettavia. WCAG 1.3.1
 • Määräalan osuus/Kiinteistö, josta myyjä pidättää määräalan -valinnan jälkeinen tekstikenttä ja sen suhde aiempaan valintaan ei ole selkeä käyttäjälle. WCAG 1.3.1
 • Luovutuskirjan luonnoksen jaon teksti ja ilmoitus eivät ole yhdenmukaiset. WCAG 1.3.1
 • Kiinteistön valinnassa ensimmäisen sarakkeen painikkeita ei ole ohjelmallisesti yhdistetty rivin muuhun sisältöön ja näin käyttäjälle ei välity suora vaikutus valitse-painiketta painaessaan. WCAG 1.3.1
 • Kiinteistön valinnan jälkeen fokus siirtyy seuraavan kohdan eli luovutettavan osuuden valinnan sijasta koko näkymään. WCAG 1.3.1
 • Luovutuksen kauppakirjan liitteissä taulukossa yhdellä sarkaimella ei ole otsikkoa. WCAG 1.3.1
 • Taulukossa valtuuttaja -sana suluissa olevalla (T)-kirjaimella ei jäsenny oikein ruudunlukijalle. WCAG 1.3.1
 • Taulukon otsikkotasoa ei ole tarkennettu vain sarkaimia koskevaksi. WCAG 1.3.1
 • Etusivulla esiintyy tyhjä h2-otsikkotaso. WCAG 1.3.1
 • Kiinteistöasiat- ja Kiinteistöt -kokonaisuudet kertovat otsikon jälkeisen sisällön riveittäin yhtenä rimpsuna. WCAG 1.3.1
 • Otsikkotasoja ei ole käytetty johdonmukaisesti luovutuksen tekemisessä ja yhteenvedossa (allekirjoitus) liitetiedostojen latauksessa. WCAG 1.3.1
 • Vaihepolku-alasvetovalikko peittää mobiilissa koko näytön, mutta ei saa näppäimistöfokusta. WCAG 1.3.2
 • Kapeilla näytöillä kiinteistön tiedot -näkymässä sisällön käyttämä tila puoliintuu tarpeettomasti leveyssuunnassa karttaa lukuun ottamatta. WCAG 1.3.4
 • Lomakekenttien pakollisuusmerkinnät eivät tue avustavia teknologioita. WCAG 1.3.5
 • Kiinteistön sivun lopussa olevassa Rekisteritiedot-kappaleessa on linkki, joka on merkitty vain värillä. WCAG 1.4.1
 • Käännettäessä sisältö vaakasuuntaan, saattaa sisältöä jäädä näytön ulkopuolelle. WCAG 1.4.10

Hallittavuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Dokumentin ohittaminen ei onnistu asiakirjan vastaanottamisessa, vaan näppäimistöfokus siirtyy dokumentin esikatseluikkunaan. WCAG 2.4.1
 • Haitarivalikoille ei ole hyppylinkkiä tallentamiseen. WCAG 2.4.1
 • Hampurilaisvalikon navigaatiojärjestys ei ole yhdenmukainen visuaalisesti ja intuitiivisesti. WCAG 2.4.3
 • Kohdistusjärjestys lomakkeiden painikkeissa ei ole optimaalinen. WCAG 2.4.3
 • Lomakekenttien pakollisuusmerkintöjen sijoittelu ei kaikissa tapauksissa ole optimaalinen. WCAG 2.4.3
 • Ulkoisille sivuille johdattavat linkit on ilmaistu lisätiedolla ”Avautuu uuteen”, joka ei välttämättä ole selkeää kaikille käyttäjille. WCAG 2.4.4
 • Luovutuksen yhteydessä kauppakirjan luonnos latautuu samaan välilehteen, mikä on muista tiedostoista poikkeava toiminnallisuus. WCAG 2.4.4
 • Valikon kohdistus ei erotu selkeästi Edge ja Firefox -selaimilla. WCAG 2.4.7
 • Alatunnisteen Usein kysyttyä ja Syventävää tieto luovutuksesta -linkkien kohdistus näkyy myös vasemmalla puolella viereisen rivin alimmassa elementissä, mikä saattaa hämätä käyttäjiä. WCAG 2.4.7

Ymmärrettävyyden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Ohje-kuvake saa aina kohdistuksen, vaikkei se ole näkyvissä isoilla näytöillä. WCAG 3.2.1
 • Maksun määrän suhde Maksa nyt -painikkeeseen ei ole selkeä eli maksaminen saattaa jäädä epähuomiossa tekemättä tässä vaiheessa. WCAG 3.2.2
 • Navigointirakenne voi olla ongelmallista lomakkeen täytössä eli painikkeiden paikat ja tekstit vaihtelevat keskenään. WCAG 3.2.3
 • Kauppakirjan teossa edelliseen vaiheeseen siirtymisestä käytetään painikkeissa sekä ”Edellinen” että ”Taaksepäin” -termejä. Luovutuksen yhteydessä edelliselle sivulle vievän Peruuta-painikkeen merkitys ei välttämättä ole selkeä kaikille käyttäjille. WCAG 3.2.4
 • Vaihepolun näyttämisessä ei käytetä oikeaa ilmaisutapaa vaiheiden näyttämiseen. WCAG 3.3.2
 • Esimerkit -alue ei ole kovin selkeästi kirjoitettu ruudunlukijalle. WCAG 3.3.2
 • Kaikilla esimerkeillä on sama otsikkoteksti (Esimerkki). WCAG 3.3.2
 • Lisätieto-symbolin (i-symboli) merkitys ei ole selkeä avustaville teknologioille. WCAG 3.3.2
 • Virheiden korjausehdotusten toiminnallisuudet vaihtelevat eli osassa kentistä korjausehdotus annetaan välittömästi kentän täyttämisen yhteydessä ja osassa vasta lomakkeen lähettämisen yhteydessä. Kaikissa kentissä ei ehdoteta virheen jälkeen esimerkkejä hyväksyttävistä syöttömuodoista. Katseluoikeuden muuttaminen virheellisesti johtaa etusivulle. WCAG 3.3.3
 • Poista -nappi on sijoitettu erikoiseen paikkaan, mikä vaikeuttaa käyttäjän ennakointia datansyötössä. WCAG 3.3.4

Toimintavarmuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Haitarivalikoiden ID-tunnisteet on samat Ehdot-näkymässä. WCAG 4.1.1
 • Haku kohdetunnuksella -kentän syötevirhe ei ole havaittavissa avustavilla teknologioilla. WCAG 4.1.2
 • Kiinteistön tiedot -sivuilla olevat kartat eivät ole saavutettavia; kehykseltä puuttuu nimi, lähennys- ja loitonnuspainikkeilta puuttuu nimi, sekä Käyttöehdot ja Tietolähteet -linkit eivät erotu riittävän selkeästi taustasta. WCAG 4.1.2
 • Navigaatiossa nykyistä sivua ei indikoida. WCAG 4.1.2
 • Etenemisen vaiheet -ponnahdusikkunaa ei ilmaista avautuvana ja sulkeutuvana elementtinä eli se ei ole saavutettava. WCAG 4.1.2
 • Aria-labelledby -tägin käyttö haitarivalikoissa on virheellinen. WCAG 4.1.2
 • Navigaatio-elementin päätasolla esiintyy ylimääräistä toistoa ruudunlukijoilla. WCAG 4.1.2
 • Kielivalinnassa tai sivulinkeissä ei kerrota niiden tilaa eli onko ne valittu. WCAG 4.1.3

Muut saavutettavuusongelmat

Osa PDF-dokumenteista, kuten tulosteet, täydennyspyynnöt ja päätökset, eivät ole saavutettavia. Dokumentteja ei ole esimerkiksi koodimerkitty eli niiden sisällön ja rakenteen ymmärtäminen avustavilla teknologioilla, kuten ruudunlukijalla, on vaikeaa. WCAG 1.1.1, WCAG 1.3.1, WCAG 2.4.2, WCAG 2.4.3 ja WCAG 4.1.2.

Lainhuutotodistus, vuokraoikeustodistus ja rasitustodistus pyritään korjaamaan 19.10.2021 mennessä ja muut dokumentit myöhemmin.

Verkkosivuston korjaussuunnitelma

Suurin osa yllämainituista verkkosivuilla havaituista ongelmista korjataan mahdollisimman pian, mutta viimeistään 19.10.2021 mennessä.

Anna saavutettavuuspalautetta

Voit antaa palautetta verkkosivuston saavutettavuudesta tai pyytää verkkosivustolla olevaa aineistoa saavutettavassa muodossa verkkolomakkeella tai lähettämällä pyynnön sähköpostilla kirjaamo@maanmittauslaitos.fi.

Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa. Laajoissa saavutettavuuteen liittyvissä pyynnöissä Maanmittauslaitoksella on oikeus jatkaa vastausaikaa kahdella viikolla. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et ole saanut vastausta kahden viikon kuluessa, voit ilmoittaa asiasta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Ongelmia palvelun käytössä?