Hyppää pääsisältöön

Saavutettavuusseloste: Kiinteistövaihdannan palvelu

Tämä saavutettavuusseloste koskee Kiinteistövaihdannan palvelun verkkosivustoa. Maanmittauslaitoksen asiantuntijat ovat arvioineet verkkosivuston saavutettavuuden vaatimusten täyttymisen. Seloste on päivitetty 14.03.2024.

Sivusto ei ole vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukainen

Sivustosta on tehty saavutettavuusarviointi 15.10.2021. Arvioinnissa todettiin, ettei sivusto täytä vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimuksia.

Seuraavassa luetellaan saavutettavuusongelmat, jotka havaittiin arvioinnissa. Havainnot perustuvat WCAG 2.1 -saavutettavuusohjeisiin. Havaintojen perässä on numerosarja ja linkki, joka kertoo, mikä saavutettavuusohjeen kohta ei vielä toteudu sivustolla.

Havaittavuuden kannalta kohtalaiset ongelmat

 • Ruudunlukijan avulla voi olla vaikeaa hahmottaa, mitä kiinteistöjä ollaan valitsemassa hakemusta varten. WCAG 1.3.1
 • Ruudunlukijan avulla voi olla vaikeaa hahmottaa kenttää, jolla ilmoitetaan arvio määräalan pinta-alasta luovutuskirjalla. WCAG 1.3.1
 • Joitakin asiakokonaisuuksia ei ole esitetty riittävän rakenteellisessa muodossa, jolloin ruudunlukija lukee ne käyttäjälle keskeytyksettä. WCAG 1.3.1
 • Postiosoitteen automaattinen täyttö saattaa epäonnistua joillakin selaimilla, jos postiosoite sisältää useita rivejä. WCAG 1.3.5
 • Pienillä näytöillä sisältöä voi joutua vierittämään kahdessa suunnassa. WCAG 1.4.10

Hallittavuuden kannalta merkittävät ongelmat

 • Näppäimistökohdistus ei ole koko ajan näkyvissä kiinteistön karttanäkymässä. WCAG 2.4.7.

Hallittavuuden kannalta kohtalaiset ongelmat

 • Käyttäjän voi olla vaikea löytää sivustolta lomaketta, jolla tehdään kiinnityksen kuolettaminen. WCAG 2.4.5

Ymmärrettävyyden kannalta merkittävät ongelmat

 • Kaikkien lomakekenttien pakollisuutta ei voi päätellä ohjelmallisesti. WCAG 3.3.2

Ymmärrettävyyden kannalta kohtalaiset ongelmat

 • Käyttäjän voi olla vaikeaa hahmottaa, että hänen täytyy maksaa haluamansa kiinteistön rekisteriotteet kesken hakemuksen teon. WCAG 3.2.2
 • Hakemuksia tehdessä näppäimistön kohdistus voi siirtyä epäloogiseen paikkaan, kun käyttäjä esimerkiksi päivittää hakemuksen osapuolten tietoja. WCAG 3.2.2
 • Hakemusten navigointipainikkeet eivät ole johdonmukaiset. WCAG 3.2.3WCAG 3.2.4
 • Hakemusten vaihekuvausta ei esitetä kaikissa vaiheissa. WCAG 3.2.4
 • Virheellisistä syötteistä ei esitetä aina korjausehdotuksia käyttäjälle. WCAG 3.3.3

Toimintavarmuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Sivuston koodi ei vastaa kaikilta osin HTML5-standardia, muun muassa virheellisten elementtihierarkioiden ja data-attribuuttien osalta. WCAG 4.1.1
 • Esikatseltavilta PDF-objekteilta puuttuu nimi, jolloin avustavia teknologioita käyttävillä voi olla vaikeuksia hahmottaa sen merkitystä. WCAG 4.1.2
 • Kiinteistön karttanäkymän toimintopainikkeilta puuttuu nimi. WCAG 4.1.2
 • Haku kohdetunnuksella -kentän syötevirhe ei ole havaittavissa ruudunlukijalla. WCAG 4.1.2

Muut saavutettavuusongelmat

Osa PDF-dokumenteista, kuten tulosteet, täydennyspyynnöt ja päätökset, eivät ole saavutettavia. Dokumentteja ei ole esimerkiksi koodimerkitty tai niiden asemoinnissa on käytetty sisäkkäisiä taulukoita, jolloin dokumenttien läpikäyminen ruudunlukijalla tai muulla avustavalla teknologialla on vaikeaa. WCAG 1.1.1WCAG 1.3.1WCAG 2.4.2WCAG 2.4.3 ja WCAG 4.1.2.

Lisäksi hakemuksen esikatselu PDF-tiedostona ei ole käytettävissä kaikilla ruudunlukijoilla, vaikka se on toteutettu noudattaen HTML5-standardia.

Verkkosivuston korjaussuunnitelma

Suurin osa yllä mainituista, verkkosivuilla havaituista ongelmista korjataan mahdollisimman pian, mutta viimeistään 31.3.2025. Kiinteistön karttanäkymien ongelmista on myös raportoitu palveluntarjoajalle korjausten edistämiseksi.

Anna saavutettavuuspalautetta

Voit antaa palautetta verkkosivuston saavutettavuudesta tai pyytää verkkosivustolla olevaa aineistoa saavutettavassa muodossa verkkolomakkeella tai lähettämällä pyynnön sähköpostilla kirjaamo@maanmittauslaitos.fi.

Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa. Laajoissa saavutettavuuteen liittyvissä pyynnöissä Maanmittauslaitoksella on oikeus jatkaa vastausaikaa kahdella viikolla. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et ole saanut vastausta kahden viikon kuluessa, voit ilmoittaa asiasta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Ongelmia palvelun käytössä?