Hyppää pääsisältöön

Saavutettavuusseloste: Laserscanning.fi

Tämä saavutettavuusseloste koskee Laserscanning.fi-verkkosivustoa. Maanmittauslaitoksen asiantuntijat ovat arvioineet verkkosivuston saavutettavuuden vaatimusten täyttymisen. Saavutettavuusseloste on päivitetty 7.10.2021.

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukainen

Sivustosta on tehty saavutettavuusarviointi 30.7.2021. Arvioinnissa todettiin, ettei sivusto täytä vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimuksia.

Seuraavassa luetellaan saavutettavuusongelmat, jotka havaittiin arvioinnissa. Havainnot perustuvat WCAG 2.1 -saavutettavuusohjeisiin. Havaintojen perässä on numerosarja ja linkki, joka kertoo, mikä saavutettavuusohjeen kohta ei vielä toteudu sivustolla.

Havaittavuuden kannalta merkittävät ongelmat

 • Kaikille kuville ei ole määritelty tekstivastinetta, vaikka niiden sisältö edellyttäisi sitä. WCAG 1.1.1
 • Etusivun sisältökarusellin hallintapainikkeista puuttuu saavutettavat nimilaput. WCAG 1.1.1
 • Publications-sivulla ei ole käytetty alaotsikoissa html:n otsikkoelementtejä. WCAG 1.3.1
 • Yhteydenottolomakkeella ei ole yhdistetty nimilappuja kenttiin. WCAG 1.3.1
 • Linkkejä voi olla hankala erottaa muusta tekstistä. WCAG 1.4.1

Havaittavuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Sivustolla on muutama monimutkainen kaavio, jonka sisältöä ei ole kuvattu tekstinä. WCAG 1.1.1
 • Etusivun esittelyvideon tekstitys ei vastaa täysin ääniraitaa. WCAG 1.2.2
 • Joillakin sivuilla on käytetty virheellisesti otsikkoelementtejä linkkien muotoiluun. WCAG 1.3.1
 • Yhteydenottolomakkeella ei ole määritelty ohjelmallisesti nimi- ja sähköpostikentän tarkoitusta. WCAG 1.3.5
 • People-sivulla voi olla hankala erottaa otsikoita taustasta. WCAG 1.4.3
 • Yhteydenottolomakkeen kenttiä ja painikkeita voi olla hankala erottaa taustasta. WCAG 1.4.11
 • Jos tekstin välistystä muutetaan selaimen asetuksista, otsikot saattavat mennä päällekkäin muun sisällön kanssa. WCAG 1.4.12

Hallittavuuden kannalta merkittävät ongelmat

 • Ylävalikon alivalikoita ei voi avata pelkän näppäimistön avulla. WCAG 2.1.1
 • People-sivun haitarivalikoita ei voi avata pelkän näppäimistön avulla. WCAG 2.1.1
 • Etusivun sisältökarusellia ei voi pysäyttää riittävän helposti. WCAG 2.2.2
 • Ylävalikkoa ei voi ohittaa pelkän näppäimistön avulla riittävän helposti. WCAG 2.4.1
 • Alatunnisteen some-linkeistä puuttuu tekstivastineet. WCAG 2.4.4
 • Parista jäsenyhteisöjen logosta etusivulla puuttuu tekstivastineet. WCAG 2.4.4
 • Näppäimistökohdistus on kätketty koko sivustolla. WCAG 2.4.7
 • Etusivun sisältökarusellin hallintapainikkeet eivät tule näkyviin, vaikka ne saisivat näppäimistökohdistuksen. WCAG 2.4.7

Hallittavuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Artikkelilistauksien kohdistusjärjestys ei ole looginen. WCAG 2.4.3

Ymmärrettävyyden merkittävät ongelmat

 • Sivuston kieli on määritelty suomeksi, vaikka suurin osa sisällöstä on englanniksi. WCAG 3.1.1
 • Osien kieltä ei voi selvittää ohjelmallisesti, vaikka niissä käytetty kieli poikkeaa sivuston pääkielestä. WCAG 3.1.2

Ymmärrettävyyden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Yhteydenottolomakkeen CAPTCHA-kenttää voi olla vaikea ymmärtää ruudunlukijalla, jos siinä pyydetään ratkaisemaan vähennyslasku. WCAG 3.3.2

Toimintavarmuuden kannalta merkittävät ongelmat

 • Ylävalikon alivalikon tilaa ei voi selvittää ohjelmallisesti. WCAG 4.1.2
 • Sivustolla on karttaupotuksia, joita voi olla vaikea havaita ruudunlukijalla. WCAG 4.1.2

Toimintavarmuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Sivuston koodi ei vastaa kaikilta osin HTML5-standardia. WCAG 4.1.1

Verkkosivuston korjaussuunnitelma

Yllämainitut verkkosivuilla havaitut ongelmat korjataan mahdollisimman pian, mutta viimeistään 30.11.2021 mennessä.