Hyppää pääsisältöön

Saavutettavuusseloste: Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelun ajanvaraus

Tämä saavutettavuusseloste koskee Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelun ajanvarauspalvelua. Maanmittauslaitoksen asiantuntijat ovat arvioineet verkkosivuston saavutettavuuden vaatimusten täyttymisen. Saavutettavuusseloste on päivitetty 4.6.2024.

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukainen

Verkkopalvelusta on tehty saavutettavuusarviointi 30.5.2024. Arvioinnissa todettiin, ettei palvelu täytä kaikilta osin saavutettavuusvaatimuksia.

Seuraavassa luetellaan saavutettavuusongelmat, jotka havaittiin arvioinnissa. Havainnot perustuvat WCAG 2.2 -saavutettavuusohjeisiin. Havaintojen perässä on numerosarja ja linkki, joka kertoo, mikä saavutettavuusohjeen kohta ei vielä toteudu sivustolla.

Havaittavuuden kannalta merkittävät ongelmat

 • Otsikoiksi on merkitty tekstejä, jotka eivät semanttisesti ole otsikoita. Joillakin sivuilla otsikkohierarkiassa hypitään tasojen yli. WCAG 1.3.1
 • Kalenterin päivänumerot eivät erotu riittävästi taustasta.  Lisäksi valittuna olevan päivänumeron kontrasti taustaan ei ole riittävä, kun käytetään valintaan näppäimistöä. WCAG 1.4.3
 • Elementtejä menee päällekkäin ja tekstejä katoaa näkyvistä, kun tekstiä suurentaa 200 prosenttiin. WCAG 1.4.4 
 • Lomakekentät eivät erotu riittävästi taustasta ja placeholderit eivät erotu syötteestä. Siksi joidenkin käyttäjien voi olla vaikea havaita lomakekenttiä. Lisäksi osa painikkeista ei erotu riittävästi. Lomakekentissä ja useimmissa painikkeissa ei ole reunaviivoja. WCAG 1.4.11

Havaittavuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Kellonajan valitsimesta puuttuu kunnollinen ohjelmallinen ryhmittely. WCAG 1.3.1
 • Käyttäjän tiedoissa etu- ja sukunimikentän tyypiksi on määritelty teksti eikä nimi, vaikka muissa yhteystietokentissä on käytetty käyttökelpoisempia tyyppejä sähköposti ja puhelinnumero. WCAG 1.3.5
 • Kalenterissa käytetään käytännössä pelkästään harmaan eri sävyjä kertomaan, voiko edelliseen tai seuraavaan kuukauteen siirtyä. Vaaleampi harmaa ei erotu riittävästi taustasta. WCAG 1.4.1 ja WCAG 1.4.11 
 • Pystysuuntaisessa mobiilinäkymässä ilmoitusikkunat menevät reunojen yli. Poistumispainike on kuitenkin näkyvissä, joten ikkunat saa suljettua. WCAG 1.4.10
 • Kaikki ilmoitusten ja pudotusvalikoiden tekstit eivät välisty. WCAG 1.4.12 
 • Vaakasuuntaisessa mobiilinäkymässä sivuja ladatessa Microsoft-logo ja Bookings-logo menevät vähän päällekkäin. WCAG 1.3.4

Hallittavuuden ja toimintavarmuuden kannalta merkittävät ongelmat

 • Ikkunoiden sulkemispainikkeilla ei ole nimiä eivätkä ne saa näppäinkohdistusta. WCAG 2.1.1 ja WCAG 4.1.2
 • Lomakkeilla on aikakatkaisu, josta ei kerrota käyttäjälle. Käyttäjälle ei siis myöskään anneta mahdollisuutta säätää aikarajaa. WCAG 2.2.1

Hallittavuuden kannalta kohtalaiset ongelmat

 • Kaikilla sivuilla on välilehdellä sama otsikko, joka ei kuvaa sivun sisältöä. WCAG 2.4.2
 • Varatun ajan siirtämiseen käytetyllä sivulla näppäinkohdistus siirtyy taaksepäin, kun sulkee palvelun lisätietoikkunan. WCAG 2.4.3
 • Ruudunlukija ei aina lue sisältöjä järjestyksessä. Esimerkiksi ikkunoissa painikkeet luetaan sekalaisessa järjestyksessä. WCAG 2.4.3
 • Näppäinkohdistus annetaan useille sellaisille elementeille, joissa ei ole toiminnallisuutta. Toisinaan kohdistus on näkyvissä, toisinaan ei. Osa näistä elementeistä ei olisi edes visuaalisesti näkyvissä ilman kohdistusta. WCAG 2.4.7 ja WCAG 3.2

Ymmärrettävyyden kannalta merkittävät ongelmat

 • Kun valitsee varauslomakkeella kellonajan ja ruudunlukija on päällä, järjestelmä hyppää tarkistamaan etu- ja sukunimisyötettä, jota käyttäjä ei ole vielä edes antanut. WCAG 3.2.2
 • Kun valitsee uuden kellonajan siirtolomakkeella, avautuu ikkuna, jossa on vanhan varauksen tiedot. WCAG 3.2.2
 • Täyttämättä jääneitä kohtia ei kerrota virheilmoituksessa yksiselitteisesti, kun yrittää tehdä varauksen. WCAG 3.3.1
 • Käyttäjän yhteystietojen esitäyttö ei toimi oletetulla tavalla, jos käyttäjä tekee peräkkäin useamman varauksen. Toista varausta tehdessä lomakkeelle on esitäytetty muut kuin ensimmäisessä varauksessa annetut tiedot. Lisäksi puhelinnumero-kenttä jää aina tyhjäksi. WCAG 3.3.7

Ymmärrettävyyden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Kaikilla logoilla ei ole tekstivastineita. Ne tekstivastineet, jotka ovat, ovat samoja kuin sivun otsikko. WCAG 1.1.1 ja WCAG 3.2.4
 • Syötteiden ja valintojen pakollisuudesta kertomisessa on puutteita. Käytössä on kaksi eri tapaa ilmaista pakollisuus, ja *-merkin selitystä ei ole kerrottu auki tekstimuodossa. WCAG 3.3.2
 • Varauksen tietoja voi katsella erillisessä ikkunassa. Ikkunan avaamiseen käytetään samassa kohdassa vaihdellen kahta erilaista ikonia. WCAG 3.2.4
 • Varaus- ja siirtolomakkeilla käytetään ikoneita väliotsikoiden rinnalla näkeville käyttäjille. Sama ikoni on käytössä kahdessa eri yhteydessä. WCAG 3.2.4
 • Joissakin syötekentissä on placeholderina kentän nimi, toisissa placeholder-teksteissä kehotetaan lisäämään jotain tietoja. WCAG 3.2.4

Verkkosivuston korjaussuunnitelma

Yllä mainitut ajanvarauslomakkeeseen liittyvät havaitut ongelmat pyritään korjaamaan mahdollisimman pian, viimeistään 31.12.2024. Osa ongelmista vaatii palveluntarjoajan tekemiä muutoksia.

Anna saavutettavuuspalautetta

Voit antaa palautetta verkkosivuston saavutettavuudesta tai pyytää verkkosivustolla olevaa aineistoa saavutettavassa muodossa verkkolomakkeella tai lähettämällä pyynnön sähköpostilla kirjaamo@maanmittauslaitos.fi.

Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa. Laajoissa saavutettavuuteen liittyvissä pyynnöissä Maanmittauslaitoksella on oikeus jatkaa vastausaikaa kahdella viikolla. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et ole saanut vastausta kahden viikon kuluessa, voit ilmoittaa asiasta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.