Saavutettavuusseloste: Arviointi ja korvaustiedot

Tämä saavutettavuusseloste koskee Arviointi- ja korvaustiedot -verkkosivustoa. Maanmittauslaitoksen asiantuntijat ovat arvioineet verkkosivuston saavutettavuuden vaatimusten täyttymisen. Seloste on päivitetty 21.12.2020.

Saavutettavuusvaatimukset täyttyvät suurelta osin

Sivustosta on tehty saavutettavuusarviointi 31.7.2020. Arvioinnissa havaittuja saavutettavuuspuutteita korjattiin osin 15.12.2020. Korjausten jälkeen todettiin, että sivusto täyttää suurelta osin saavutettavuusvaatimukset eikä sivustolla ole merkittäviä saavutettavuuspuutteita.

Seuraavassa luetellaan saavutettavuusongelmat, jotka ovat vielä korjaamatta. Havainnot perustuvat WCAG 2.1 saavutettavuusohjeisiin. Havaintojen perässä on numerosarja ja linkki, joka kertoo, mikä saavutettavuusohjeen kohta ei vielä toteudu sivustolla.

Havaittavuuden kannalta merkittävät ongelmat

  • Osalta kuvista puuttuu tekstivastineita. Tästä saattaa olla haittaa esimerkiksi käytettäessä sivustoa avustavilla teknologioilla, kuten ruudunlukijalla, jolloin kuvien merkitys ei selviä käyttäjälle. WCAG 1.1.1
  • Joissakin kuvaajissa väriä on käytetty ainoana erottelukeinona, joka saattaa aiheuttaa ongelmia esimerkiksi värisokeille. WCAG 1.4.1

Havaittavuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

  • Sisällössä on muutamin paikoin muotoiluvirheitä. Esimerkiksi siellä on tyhjiä otsikoita ja ilman taulukon merkitsemiskieltä toeutettuja taulukoita, jotka saattavat aiheuttaa ongelmia käytettäessä sivustoa avustavilla teknologioilla, kuten ruudunlukijalla. WCAG 1.3.1

Hallittavuuden kannalta merkittävät ongelmat

  • Yksittäisissä linkeissä on hallittavuuteen liittyviä saavutettavuusongelmia. Esimerkiksi on linkkejä, joissa on sama teksti, mutta ne vievät eri sivulle, ja linkkejä, jotka aukeavat uuteen välilehteen ilman erillistä ilmoitusta. WCAG: 2.4.4 ja WCAG 3.2.2
  • Kaikki liitetiedostot eivät ole täysin saavutettavia, sillä niistä puuttuu esimerkiksi tiedoston otsikko. Se saattaa aiheuttaa ongelmia käytettäessä sivustoa avustavilla teknologioilla, kuten ruudunlukijalla.. WCAG 2.4.2

Vuoden 2010 sivustolla ja sitä vanhemmilla on useita saavutettavuusongelmia. Näiden sivujen käyttötarve on poistunut ja sivut tullaan poistamaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 31.3.2021 mennessä.

Ymmärrettävyyden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

  • Sivuvalikko ei näy oikein hierarkiassa alemman tason sivuilla, sillä sivuvalikossa on vain kolme tasoa. WCAG 3.2.3

Toimintavarmuuden kannalta merkittävät ongelmat

  • Sivuston koodi ei ole täysin validia. Esimerkiksi ankkurilinkkien tunnisteiden automaattisessa muodostumisessa on ongelmia ja alleviivaus on merkitty vanhentuneella HTML-tagilla. Validi koodi varmistaa sivuston toimivuuden erilaisilla päätelaitteilla ja selainohjelmilla. WCAG 4.1.1

Verkkosivuston korjaussuunnitelma

Edellämainitut ongelmat pyritään korjaamaan mahdollisimman pian, viimeistään 31.3.2021 mennessä. Tarvittaessa voit pyytää sivustolla olevaa aineistoa saavutettavassa muodossa.


Anna saavutettavuuspalautetta

Voit antaa palautetta verkkosivuston saavutettavuudesta tai pyytää verkkosivustolla olevaa aineistoa saavutettavassa muodossa verkkolomakkeella tai lähettämällä pyynnön sähköpostilla kirjaamo@maanmittauslaitos.fi.

Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa. Laajoissa saavutettavuuteen liittyvissä pyynnöissä Maanmittauslaitoksella on oikeus jatkaa vastausaikaa kahdella viikolla. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et ole saanut vastausta kahden viikon kuluessa, voit ilmoittaa asiasta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Ongelmia palvelun käytössä?

Ota yhteyttä tekniseen tukeen.