Hyppää pääsisältöön

Saavutettavuusseloste: Arviointi ja korvaustiedot

Tämä saavutettavuusseloste koskee Arviointi- ja korvaustiedot -verkkosivustoa. Maanmittauslaitoksen asiantuntijat ovat arvioineet verkkosivuston saavutettavuuden vaatimusten täyttymisen. Saavutettavuusseloste on päivitetty 28.12.2023.

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukainen

Sivustosta on tehty saavutettavuusarviointi 30.6.2021. Arvioinnissa todettiin, ettei sivusto täytä vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimuksia.

Seuraavassa luetellaan saavutettavuusongelmat, jotka havaittiin arvioinnissa. Havainnot perustuvat WCAG 2.1 -saavutettavuusohjeisiin. Havaintojen perässä on numerosarja ja linkki, joka kertoo, mikä saavutettavuusohjeen kohta ei vielä toteudu sivustolla.

Havaittavuuden kannalta merkittävät ongelmat

 • Sivuvalikossa ei ole käytetty nimilappua alivalikoiden avaamiseen tarkoitetussa painikkeessa. WCAG 1.1.1
 • Joillakin kuvilla tai kaavioilla ei ole tekstivastinetta eikä niiden sisältöä ole kuvattu tekstissä. WCAG 1.1.1
 • Joidenkin taulukoiden, luetteloiden ja otsikoiden rakennetta ei voi selvittää ohjelmallisesti, esimerkiksi näytönlukijalla. WCAG 1.3.1
 • Joissakin kaavioissa käytetään ainoastaan väriä välittämään informaatiota. WCAG 1.4.1

Havaittavuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Linkkien väri ei erotu taustasta riittävän hyvin leipätekstissä. WCAG 1.4.3
 • Joihinkin kuviin ja kaavioihin sisältyy tekstiä, jota ei voi selvittää ohjelmallisesti. WCAG 1.4.5
 • Sisältö voi vaatia vaakasuuntaista vierittämistä mobiililaitteilla tai suurennettaessa näkymää selaimessa. WCAG 1.4.10
 • Hakukenttää voi olla vaikea erottaa taustasta. WCAG 1.4.11

Hallittavuuden kannalta merkittävät ongelmat

 • Sivuvalikkoon sisältyvien alivalikkojen avaaminen on haastavaa pelkällä näppäimistöllä. WCAG 2.1.1

Hallittavuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Linkkien tarkoitus ei aina ilmene pelkästä linkkitekstistä, jolloin esimerkiksi näytönlukijan muodostamat linkkilistaukset voivat olla haastavia tulkita. WCAG 2.4.9
 • Sivustolla on muutamia hiirellä aktivoitavia kohteita, joiden koko on liian pieni. WCAG 2.5.5

Toimintavarmuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Sivustolla käytetty HTML-koodi ei ole kaikilta osin täysin validia, mutta arvioinnissa ei havaittu tästä johtuvia ongelmia. WCAG 4.1.1

Verkkosivuston korjaussuunnitelma

Yllämainitut verkkosivuilla havaitut ongelmat korjataan mahdollisimman pian, mutta viimeistään 31.3.2024 mennessä. Tarvittaessa voit pyytää sivustolla olevaa aineistoa saavutettavassa muodossa.

Anna saavutettavuuspalautetta

Voit antaa palautetta verkkosivuston saavutettavuudesta tai pyytää verkkosivustolla olevaa aineistoa saavutettavassa muodossa verkkolomakkeella tai lähettämällä pyynnön sähköpostilla kirjaamo@maanmittauslaitos.fi.

Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa. Laajoissa saavutettavuuteen liittyvissä pyynnöissä Maanmittauslaitoksella on oikeus jatkaa vastausaikaa kahdella viikolla. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et ole saanut vastausta kahden viikon kuluessa, voit ilmoittaa asiasta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Ongelmia palvelun käytössä?