Saavutettavuusseloste: Arviointi ja korvaustiedot

Tämä saavutettavuusseloste koskee Arviointi- ja korvaustiedot -verkkosivustoa. Maanmittauslaitoksen asiantuntijat ovat arvioineet verkkosivuston saavutettavuuden vaatimusten täyttymisen. Seloste on päivitetty 23.9.2020.

Saavutettavuusvaatimukset täyttyvät suurelta osin

Sivustosta on tehty saavutettavuusarviointi 31.7.2020. Arvioinnissa todettiin, että sivusto täyttää suurelta osin saavutettavuusvaatimukset eikä sivustolla ole merkittäviä saavutettavuuspuutteita.

Seuraavassa luetellaan saavutettavuusongelmat, jotka havaittiin arvioinnissa. Havainnot perustuvat WCAG 2.1 saavutettavuusohjeisiin. Havaintojen perässä on numerosarja ja linkki, joka kertoo, mikä saavutettavuusohjeen kohta ei vielä toteudu sivustolla.

Havaittavuuden kannalta merkittävät ongelmat

 • Osalta kuvista puuttuu tekstivastineita. Tästä saattaa olla haittaa esimerkiksi käytettäessä sivustoa avustavilla teknologioilla, kuten ruudunlukijalla, jolloin kuvien merkitys ei selviä käyttäjälle. WCAG 1.1.1
 • Sivusto ei ole täysin responsiivinen. Pienimmillä mobiilinäytöillä sivuston osat asemoituvat osin toistensa päälle, joka saattaa olla käytön kannalta häiritsevää, mutta ei varsinaisesti estä käyttöä. Sivuston tekeminen täysin responsiiviseksi edellyttää merkittäviä muutoksia. Saavutettavuusvaatimusten täyttäminen aiheuttaa tältä osin Maanmittauslaitoksen toiminnalle digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) 8 §:ssä tarkoitetun kohtuuttoman rasitteen. Koska kysymyksessäon hyvin rajattujen asioiden verkkosivusto, puutteiden korjaaminen edellyttäisi merkittäviä resursseja ja uusi verkkosivusto on tarkoitus julkaista viimeistään 31.5.2021, Maanmittauslaitos on arvioinut, että laissa säädetyt kohtuuttoman rasitteen edellytykset täyttävät. Uusi verkkosivusto on tarkoitus julkaista mahdollisimman pian kuitenkin viimeistään 31.5.2021. Uudella sivustolla kyseiset responsiivisuuteen liittyvät puutteet tulevat korjaantumaan. WCAG 1.4.10
 • Linkkitekstien ja tiettyjen valikkoelementtien kontrasti ei ole riittävä, mitkä saattavat aiheuttaa ongelmia niiden havaitsemisessa. Tarkemmin eriteltynä valkoisella taustalla olevien linkkitekstien ja sinisten valikkoelementtien, joita on esimerkiksi vuosivalikossa, kontrasti ei ole riittävä. Lisäksi esimerkiksi murupolussa olevia linkkejä ei ole visuaalisesti eroteltu muusta tekstistä. WCAG 1.4.1 ja WCAG 1.4.3
 • Joissakin kuvaajissa väriä on käytetty ainoana erottelukeinona, joka saattaa aiheuttaa ongelmia esimerkiksi värisokeille. WCAG 1.4.1

Havaittavuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Sisällössä on muutamin paikoin muotoiluvirheitä. Esimerkiksi siellä on tyhjiä otsikoita ja ilman taulukon merkitsemiskieltä toeutettuja taulukoita, jotka saattavat aiheuttaa ongelmia käytettäessä sivustoa avustavilla teknologioilla, kuten ruudunlukijalla. WCAG 1.3.1

Hallittavuuden kannalta merkittävät ongelmat

 • Kohdistusjärjestys ei ole täysin looginen. Käytettäessä sivustoa näppäimistöltä tai muulla avustavalla teknologialla kohdistettavissa olevat komponentit, kuten linkit ja painikkeet, eivät saa kohdistusta täysin toivotussa järjestyksessä esimerkiksi pääsisällön ja alavalikoiden välillä liikuttaessa. WCAG 2.4.3
 • Yksittäisissä linkeissä on hallittavuuteen liittyviä saavutettavuusongelmia. Esimerkiksi on linkkejä, joissa on sama teksti, mutta ne vievät eri sivulle, ja linkkejä, jotka aukeavat uuteen välilehteen ilman erillistä ilmoitusta. Ne pyritään korjaamaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 31.12.2020. WCAG: 2.4.4 ja WCAG 3.2.2
 • Kaikki liitetiedostot eivät ole täysin saavutettavia, sillä niistä puuttuu esimerkiksi tiedoston otsikko. Se saattaa aiheuttaa ongelmia käytettäessä sivustoa avustavilla teknologioilla, kuten ruudunlukijalla.. WCAG 2.4.2

Vuoden 2010 sivustolla ja sitä vanhemmilla on useita saavutettavuusongelmia. Näiden sivujen käyttötarve on poistunut ja sivut tullaan poistamaan mahdollisimman pian, kuitenkin 31.12.2020 mennessä.

Hallittavuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Tietyillä alasivuilla ei ole tarjolla vaihtoehtoisia navigointitapoja, vaan niille voi navigoida ainoastaan muilla sivuilla olevien linkkien kautta. Tarjolla tulisi olla kuitenkin vähintään kaksi tapaa navigoida yksittäiselle sivulle, jotta käyttäjät voivat valita heille sopivimman tavan. WCAG 2.4.5

Ymmärrettävyyden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Sivuvalikko ei näy oikein hierarkiassa alemman tason sivuilla, sillä sivuvalikossa on vain kolme tasoa. WCAG 3.2.3

Toimintavarmuuden kannalta merkittävät ongelmat

 • Sivuston koodi ei ole täysin validia. Esimerkiksi ankkurilinkkien tunnisteiden automaattisessa muodostumisessa on ongelmia ja alleviivaus on merkitty vanhentuneella HTML-tagilla. Validi koodi varmistaa sivuston toimivuuden erilaisilla päätelaitteilla ja selainohjelmilla. WCAG 4.1.1

Verkkosivuston korjaussuunnitelma

Edellämainitut ongelmat pyritään korjaamaan mahdollisimman pian, viimeistään 31.12.2020 mennessä. Poikkeuksena responsiivisuuteen liittyvä ongelma, joka tullaan korjaamaan viimeistään 31.5.2021 mennessä julkaistavalle uudelle sivustolle.

 


Anna saavutettavuuspalautetta

Voit antaa palautetta verkkosivuston saavutettavuudesta tai pyytää verkkosivustolla olevaa aineistoa saavutettavassa muodossa verkkolomakkeella tai lähettämällä pyynnön sähköpostilla kirjaamo@maanmittauslaitos.fi.

Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa. Laajoissa saavutettavuuteen liittyvissä pyynnöissä Maanmittauslaitoksella on oikeus jatkaa vastausaikaa kahdella viikolla. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et ole saanut vastausta kahden viikon kuluessa, voit ilmoittaa asiasta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.