Hyppää pääsisältöön

Saavutettavuusseloste: Asiointipalvelu

Tämä saavutettavuusseloste koskee Maanmittauslaitoksen Asiointipalvelun verkkosivustoa. Maanmittauslaitoksen asiantuntijat ovat arvioineet verkkosivuston saavutettavuuden vaatimusten täyttymisen. Seloste on päivitetty 27.9.2021

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukainen

Palvelusta on tehty saavutettavuusarviointi 8.3.2021. Arvioinnissa todettiin, ettei palvelu täytä vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimuksia.

Palveluun sisältyvä karttanäkymä ei täytä saavutettavuuslain vaatimuksia mutta ei toisaalta kuulu lain piiriin.Karttatuotteita voi tarvittaessa ostaa myös Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelun kautta.

Seuraavassa luetellaan saavutettavuusongelmat, jotka havaittiin arvioinnissa. Havainnot perustuvat WCAG 2.1 -saavutettavuusohjeisiin. Havaintojen perässä on numerosarja ja linkki, joka kertoo, mikä saavutettavuusohjeen kohta ei vielä toteudu palvelussa.

Havaittavuuden kannalta merkittävät ongelmat

 • Joistakin kuvakepainikkeista puuttuu nimilappu, esimerkiksi evästeilmoituksen sulkupainikkeesta. WCAG 1.1.1
 • Lomakkeilla ei ole yhdistetty nimilappuja kenttiin. WCAG 1.3.1
 • Ruudunlukija ei esitä kalenterikomponenttia loogisessa järjestyksessä. WCAG 1.3.1
 • Kaikkia otsikkohierarkioita ei voi selvittää ohjelmallisesti, joten niiden merkityssuhteita voi olla hankalaa hahmottaa ruudunlukijalla. WCAG 1.3.1
 • Välilehtien otsaketta ei ole yhdistetty ohjelmallisesti sisältöön, joten välilehtiä voi olla hankalaa hahmottaa ruudunlukijalla. WCAG 1.3.1
 • Joissakin kentissä virheellinen syöte ilmaistaan pelkästään värin avulla. WCAG 1.4.1
 • Joidenkin käyttöliittymäkomponenttien, kuten hampurilaisvalikon, tila ilmaistaan pelkästään värin avulla. WCAG 1.4.1
 • Linkkejä voi olla hankalaa erottaa muusta tekstistä. WCAG 1.4.1

Havaittavuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Maanmittauslaitoksen logo vie pois asiointipalvelusta Maanmittauslaitoksen sivustolle, mikä ei ilmene logon tekstivastineesta. WCAG 1.1.1
 • Ostoskorissa kohdistusjärjestys ei ole looginen. WCAG 1.3.2
 • Käyttäjän henkilökohtaisia tietoja, kuten nimeä ja sähköpostia, käsittelevien kenttien tarkoitusta ei ole määritelty ohjelmallisesti. WCAG 1.3.5
 • Joitakin otsikoita voi olla hankalaa erottaa taustasta. WCAG 1.4.3
 • Hampurilaisvalikkoa voi olla hankalaa erottaa taustasta. WCAG 1.4.11

Hallittavuuden kannalta merkittävät ongelmat

 • Kalenterikomponentti ei ole käytettävissä pelkän näppäimistön avulla. WCAG 2.1.1
 • Omien karttojen ostaminen ei ole mahdollista näppäimistöä tai ruudunlukijaa käyttäen WCAG 2.1.1
 • Palvelu ei tarjoa helppoa tapaa, esimerkiksi hyppylinkkejä, toistuvien lohkojen ohittamiseksi. WCAG 2.4.1
 • Karttanäkymässä ja välilehdillä näppäimistön kohdistusjärjestys ei ole johdonmukainen. WCAG 2.4.3

Hallittavuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Monivaiheisten lomakkeiden otsikoissa ei kerrota riittävän selkeästi, missä vaiheessa käyttäjä milläkin hetkellä on. WCAG 2.4.6
 • Päivämääräkentissä ei kerrota, missä muodossa päivämäärä tulee syöttää. WCAG 2.4.6

Ymmärrettävyyden merkittävät ongelmat

 • Virhetilanteita ei ole kuvattu kaikissa kentissä tekstimuotoisena tai virheilmoituksia ei ole kohdennettu kenttiin ohjelmallisesti. WCAG 3.3.1
 • Lomakkeiden kentille ei ole määritelty nimilappuja. WCAG 3.3.2

Toimintavarmuuden kannalta merkittävät ongelmat

 • Ostoskorin tilaa ei voi selvittää ohjelmallisesti. WCAG 4.1.2
 • Joidenkin valikoiden, esimerkiksi käyttäjävalikon, tilaa ei voi selvittää ohjelmallisesti. WCAG 4.1.2
 • Valitun välilehden tilaa ei voi selvittää ohjelmallisesti. WCAG 4.1.2
 • Lomakkeiden kenttien pakollisuutta ja virhetilanteita ei voi selvittää ohjelmallisesti. WCAG 4.1.2
 • Karttanäkymää ei ole nimetty selkeästi, joten sitä voi olla vaikeaa tunnistaa ruudunlukijalla. WCAG 4.1.2
 • Tilasta kertovia viestejä ei esitetä käyttäjälle saavutettavalla tavalla esimerkiksi ostoskorissa ja liitetiedostoissa. WCAG 4.1.3

Toimintavarmuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Sivuston koodi ei vastaa kaikilta osin HTML5-standardia. WCAG 4.1.1

Verkkosivuston korjaussuunnitelma

Yllämainitut verkkosivuilla havaitut ongelmat korjataan mahdollisimman pian, mutta viimeistään 30.4.2022 mennessä.

Anna saavutettavuuspalautetta

Voit antaa palautetta verkkosivuston saavutettavuudesta tai pyytää verkkosivustolla olevaa aineistoa saavutettavassa muodossa verkkolomakkeella tai lähettämällä pyynnön sähköpostilla kirjaamo@maanmittauslaitos.fi.

Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa. Laajoissa saavutettavuuteen liittyvissä pyynnöissä Maanmittauslaitoksella on oikeus jatkaa vastausaikaa kahdella viikolla. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et ole saanut vastausta kahden viikon kuluessa, voit ilmoittaa asiasta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Ongelmia palvelun käytössä?