Saavutettavuusseloste: Asiointipalvelu

Tämä saavutettavuusseloste koskee Maanmittauslaitoksen Asiointipalvelun verkkosivustoa. Maanmittauslaitoksen asiantuntijat ovat arvioineet verkkosivuston saavutettavuuden vaatimusten täyttymisen. Seloste on päivitetty 18.12.2020

Saavutettavuusvaatimukset täyttyvät suurilta osin

Sivustosta on tehty saavutettavuusarviointi 26.8.2019. Arvioinnissa todettiin, että sivusto täyttää suurelta osin saavutettavuusvaatimukset eikä sivustolla ole kriittisiä saavutettavuuspuutteita.

Seuraavassa luetellaan saavutettavuusongelmat, jotka havaittiin arvioinnissa. Havainnot perustuvat WCAG 2.1 saavutettavuusohjeisiin. Havaintojen perässä on numerosarja ja linkki, joka kertoo, mikä saavutettavuusohjeen kohta ei vielä toteudu sivustolla.

Havaittavuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

  • Käytettävyys ruudunlukuohjelmalla ei vielä täysin vastaa saavutettavuuden vaatimuksia. Esimerkiksi NVDA-ruudunlukuohjelma jättää kiinteistötunnukset lukematta, ja Maanmittauslaitoksenlyhenne MML luetaan roomalaisina numeroina.  WCAG 4.1.1, 4.1.2 ja 4.1.3

Hallittavuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

  • Tiettyjen toimintojen suorittaminen, esimerkiksi omien karttojen ostaminen, ei ole mahdollista näppäimistöä käyttäen. WCAG 2.1.1
  • Kun sivustoa käyttää tietokoneella, on sivuston otsikointihierarkiassa ongelmia. Mobiililaitteilla sivuston otsikkohierarkia toimii paremmin. WCAG 2.4

Ymmärrettävyyden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

  • Vääränlaisen liitetiedoston syöttäminen avaa pop-up -ikkunan turhaan. WCAG 3.2.1
  • Syöttövirheiden validoinnissa ei kattavasti ohjeisteta oikeaa tapaa korjata syötevirhe. Esimerkiksi kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoituksella ei ohjeisteta henkilötunnuksen tai y-tunnuksen muotoa tietoturvasyistä ja sähköpostiosoitteen muotoa ei tällä hetkellä ohjeisteta. WGAC 3.3.3

Verkkosivuston korjaussuunnitelma

Yllämainitut verkkosivuilla havaitut ongelmat korjataan mahdollisimman pian, mutta viimeistään 30.4.2021 mennessä.

 

Anna saavutettavuuspalautetta

Voit antaa palautetta verkkosivuston saavutettavuudesta tai pyytää verkkosivustolla olevaa aineistoa saavutettavassa muodossa verkkolomakkeella tai lähettämällä pyynnön sähköpostilla kirjaamo@maanmittauslaitos.fi.

Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa. Laajoissa saavutettavuuteen liittyvissä pyynnöissä Maanmittauslaitoksella on oikeus jatkaa vastausaikaa kahdella viikolla. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et ole saanut vastausta kahden viikon kuluessa, voit ilmoittaa asiasta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Ongelmia palvelun käytössä?

Ota yhteyttä tekniseen tukeen.