Hyppää pääsisältöön

Saavutettavuusseloste: Asiointipalvelu

Tämä saavutettavuusseloste koskee Maanmittauslaitoksen Asiointipalvelun verkkosivustoa. Maanmittauslaitoksen asiantuntijat ovat arvioineet verkkosivuston saavutettavuuden vaatimusten täyttymisen. Seloste on päivitetty 23.1.2023

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukainen

Palvelusta on tehty saavutettavuusarviointi 8.3.2021. Arvioinnissa todettiin, ettei palvelu täytä vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimuksia.

Palveluun sisältyvä karttanäkymä ei täytä saavutettavuuslain vaatimuksia mutta ei toisaalta kuulu lain piiriin. Karttatuotteita voi tarvittaessa ostaa myös Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelun kautta.

Seuraavassa luetellaan saavutettavuusongelmat, jotka havaittiin arvioinnissa. Havainnot perustuvat WCAG 2.1 -saavutettavuusohjeisiin. Havaintojen perässä on numerosarja ja linkki, joka kertoo, mikä saavutettavuusohjeen kohta ei vielä toteudu palvelussa.

Havaittavuuden kannalta merkittävät ongelmat

  • Asiointinäkymän rakennetta voi olla hankalaa hahmottaa ruudunlukijalla. WCAG 1.3.1

Havaittavuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

  • Käyttäjän henkilötietoja, kuten nimeä ja sähköpostia, käsittelevien kenttien tarkoitusta ei ole määritelty ohjelmallisesti. WCAG 1.3.5

Hallittavuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

  • Monivaiheisten lomakkeiden otsikoissa ei kerrota riittävän selkeästi, missä vaiheessa käyttäjä milläkin hetkellä on. WCAG 2.4.6
  • Päivämääräkentissä ei kerrota, missä muodossa päivämäärä tulee syöttää. WCAG 2.4.6

Ymmärrettävyyden merkittävät ongelmat

  • Kentistä, joissa syötteelle tehdään muototarkistus, puuttuu ohjeistus. WCAG 3.3.2

Toimintavarmuuden kannalta merkittävät ongelmat

  • Asiointinäkymän tilaa ei voi selvittää ohjelmallisesti. WCAG 4.1.2
  • Kenttien virhetilanteita ei voi selvittää ohjelmallisesti. WCAG 4.1.2

Verkkosivuston korjaussuunnitelma

Yllämainitut verkkosivuilla havaitut ongelmat korjataan mahdollisimman pian, mutta viimeistään 30.6.2023 mennessä.

Anna saavutettavuuspalautetta

Voit antaa palautetta verkkosivuston saavutettavuudesta tai pyytää verkkosivustolla olevaa aineistoa saavutettavassa muodossa verkkolomakkeella tai lähettämällä pyynnön sähköpostilla kirjaamo@maanmittauslaitos.fi.

Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa. Laajoissa saavutettavuuteen liittyvissä pyynnöissä Maanmittauslaitoksella on oikeus jatkaa vastausaikaa kahdella viikolla. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et ole saanut vastausta kahden viikon kuluessa, voit ilmoittaa asiasta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Ongelmia palvelun käytössä?