Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsutlåtande: E-tjänsten

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen för Lantmäteriverkets E-tjänst. Lantmäteriverkets sakkunniga har bedömt hur webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven. Utlåtandet har uppdaterats 12.10.2023.

Tillgänglighetskraven uppfylls

En tillgänglighetsbedömning av webbplatsen utfördes 8.3.2021 och den reviderades 12.10.2023. Då konstaterades det att hela webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven.

Kartvyn i tjänsten uppfyller inte kraven i lagen om tillgänglighet, men omfattas å andra sidan inte av lagens tillämpningsområde. Vid behov kan kartprodukter köpas även via Lantmäteriverkets kundtjänst.

Ge respons på tillgängligheten

Du kan ge respons på webbplatsens tillgänglighet eller begära material på webbplatsen i tillgänglig form med en webblankett eller genom att skicka en begäran per e-post till registratorskontoret@lantmateriverket.fi.

Vi besvarar dig så fort som möjligt, senast inom två veckor. Vid omfattande begäran om tillgänglighet har Lantmäteriverket rätt att förlänga svarstiden med två veckor. Om du är missnöjd med vårt svar eller inte har fått svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Problem med att använda tjänsten?