Hyppää pääsisältöön

Vahingonkorvausvaatimus

Jos sinulle on aiheutunut esine- tai varallisuusvahinko maanmittaustoimituksen tai Maanmittauslaitoksen ylläpitämien rekistereiden virheen johdosta, voit tehdä Maanmittauslaitokselle vahingonkorvausvaatimuksen. Muut esine- tai varallisuusvahinkoja koskevat korvausvaatimukset sekä kaikki henkilövahinkoja koskevat vahingonkorvausvaatimukset on toimitettava Valtiokonttorille.

Vahingonkorvausvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Vahingonkorvausvaatimuksen tekeminen ja vaatimuksen käsittely Maanmittauslaitoksessa on maksutonta. Halutessasi voit käyttää alla olevaa lomaketta vahingonkorvausvaatimuksen esittämiseen. Mikäli esität vaatimuksia muiden kuin itsesi puolesta, liitä vaatimukseen asianomaisten valtakirjat.

Vahingonkorvausvaatimuksesta tulee käydä ilmi mistä maanmittaustoimituksesta tai rekisterimerkinnässä olevasta virheestä vahinko on aiheutunut, milloin virhe on tapahtunut, milloin vahinko on ilmennyt sekä millaista ja euromäärältään minkä suuruista vahinkoa virheestä on aiheutunut.

Ratkaisu vahingonkorvausvaatimukseen annetaan pääsääntöisesti kolmen kuukauden kuluessa vaatimuskirjelmän saapumisesta Maanmittauslaitokseen. Ratkaisusta ei voi valittaa.

Vahingonkorvausvaatimus on julkinen asiakirja.

Vahingonkorvausvaatimuksen tekijä
Ilmoita postiosoitteesi, mikäli et halua ratkaisua ja mahdollisia vahingonkorvausvaatimukseen liittyviä kysymyksiä sähköpostiisi tai mikäli käytössäsi ei ole sähköpostia.
Korvausvaatimuksen euromäärä ja mahdollinen korkovaatimus.
Selvitys tapahtumasta, virheestä tai laiminlyönnistä. Selvitys aiheutuneesta vahingosta ja sen syistä. Aiheutuneen vahingon yksilöinti ja euromääräinen erittely.
Lomakkeen täyttäneen henkilön nimi (vaatimuksen esittäjä itse tai hänen asiamiehensä).

Maanmittauslaitos käsittelee henkilötietoja viranomaistehtävien hoitamista varten. Halutessasi voit tutustua henkilötietojen käsittelyä koskeviin selosteisiin.

Vain yksi tiedosto.
Maksimikoko 10 MB.
Sallitut tiedostotyypit: pdf ppt doc xls jpg jpeg png xlsx docx pptx.
Vain yksi tiedosto.
Maksimikoko 10 MB.
Sallitut tiedostotyypit: pdf ppt doc xls jpg jpeg png xlsx docx pptx.
Vain yksi tiedosto.
Maksimikoko 10 MB.
Sallitut tiedostotyypit: txt pdf ppt doc xls rtf tiff tif jpg jpeg png gif zip tgz meta tab tfw adf las xlsx docx ppsx pptx wmv laz.
Vain yksi tiedosto.
Maksimikoko 10 MB.
Sallitut tiedostotyypit: pdf ppt doc xls jpg jpeg png xlsx docx pptx.
Vain yksi tiedosto.
Maksimikoko 10 MB.
Sallitut tiedostotyypit: pdf ppt doc xls rtf jpg jpeg png xlsx docx pptx.