Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteissa on kuvattu Maanmittauslaitoksen ylläpitämien henkilörekisterien sisältämät tiedot sekä tietojen käyttötarkoitus, säännönmukaiset luovutukset ja suojauksen periaatteet. Lisäksi tietosuojaselosteet sisältävät tietoja rekisteröidyn oikeuksista sekä yhteystiedot.

Henkilörekisterillä tarkoitetaan sellaista henkilötietojen muodostamaa kokonaisuutta, jossa henkilötietoja käytetään samaan käyttötarkoitukseen. Henkilötietolaki edellyttää tietosuojaselosteen olemassaoloa.