Hyppää pääsisältöön

Maanmittauslaitoksen ilmakuva

Ilmakuva on lentokoneesta otettu kuva maastosta. Kuvat ovat kartoituskäyttöön soveltuvia pystykuvia. Ilmakuvista jatkojalostetaan mittatarkkoja kuvia, joita kutsutaan ortokuviksi.

Ilmakuvia on alueesta riippuen saatavilla 1930-luvulta lähtien. Ilmakuvan voi hankkia mustavalkoisena, värillisenä tai väri-infrana. Ilmakuvan koko ja tarkkuus riippuvat kamerasta, kuvausmittakaavasta ja kuvauskorkeudesta tai maastoerotuskyvystä (GSD).

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta

Käyttötarkoitus:

Ilmakuvista valmistetaan stereomallit ja ortokuvat kartoituskäyttöön. Ilmakuvia käytetään sellaisenaan mm. historiallisten kohteiden tutkimuksissa ja ympäristön muuttumisen analysoinnissa.

Orientoituja ilmakuvia käytetään stereoskooppisessa kuvatulkinnassa mm. korkeuskäyrien laatimisessa. Orientoitu ilmakuva-aineisto on suoraan käytettävissä EspaCity -ohjelmassa.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Pikselikoko
0.25 m
0.3 m
0.4 m
0.5 m
Esitystapa
Rasteri
Tietosisältö

Ilmakuvien versiot

Filmi 1:16 000 mustavalkoinen

Mustavalkoinen ilmakuva koostuu enintään 256 eri harmaasävyarvosta

Filmi 1:31 000 mustavalkoinen

Mustavalkoinen ilmakuva koostuu enintään 256 eri harmaasävyarvosta

Filmi 1:31 000 väri-infranäkyvän valon lisäksi tallennettuna kohteiden heijastama lämpö- eli infrapunasäteily koostuu kolmesta värikanavasta (lähi-infra, punainen, vihreä), jokainen kanava sisältää enintään 256 eri sävyarvoa

Filmi 1:20 000 mustavalkoinen

Mustavalkoinen ilmakuva koostuu enintään 256 eri harmaasävyarvosta

Filmi 1:20 000 väri-infranäkyvän valon lisäksi tallennettuna kohteiden heijastama lämpö- eli infrapunasäteily. koostuu kolmesta värikanavasta (lähi-infra, punainen, vihreä), jokainen kanava sisältää 256 eri sävyarvoa.

Digi pikselikoko 0,5 m kaikki värikanavat

Koostuu neljästä värikanavasta (punainen, vihreä, sininen ja lähi-infra)

Digi pikselikoko 0,4 m kaikki värikanavat

Koostuu neljästä värikanavasta (punainen, vihreä, sininen ja lähi-infra)

Digi pikselikoko 0,3 m kaikki värikanavat

Koostuu neljästä värikanavasta (punainen, vihreä, sininen ja lähi-infra)

Digi pikselikoko 0,25 m kaikki värikanavat

Koostuu neljästä värikanavasta (punainen, vihreä, sininen ja lähi-infra)

Ylläpitotiedot

Tuoteversioiden 0,4 m ja 0,5 m ylläpidon tiheys on alueesta riippuen 3-10 vuotta.

Tuoteversioilla 0,3 m ja 0,25 m ei ole ylläpitosuunnitelmaa.

Ilmakuvauksien laajuus riippuu vuosittaisesta kartoitustarpeesta.

Kattavuusindeksit (kartat) osoitteessa: https://www.maanmittauslaitos.fi/laserkeilaus-ja-ilmakuvaus.

Historiatiedot

Ilmakuvat ovat Maanmittauslaitoksen maastotietotuotantoon tuotettu lähtöaineisto.

Ilmakuva on lentokoneesta kartoituskäyttöön soveltuvalla sensorilla otettu kuva maastosta. Ilmakuvan kattama alue riippuu kuvauskorkeudesta. Maanmittauslaitoksen kuvaukset on tehty filmikameralla vuoteen 2008 asti ja digitaalikameralla vuodesta 2009 eteenpäin.

Digitaalikuvauksesta tuotettu ilmakuva prosessoidaan kahdeksan kameran muodostamista osakuvista. Väri-informaatio liitetään korkearesoluutioiseen pankromaattiseen kuvaan pansharpening-tekniikalla. Lopputuloksena saadaan kuva neljälle eri värikanavalle (punainen, sininen, vihreä ja lähi-infra).

Kuvalla näkyvän kohteen sijaintitarkkuus riippuu kameran rakenteesta ja kuvauskorkeudesta. Kuvaan aiheutuu geometrista virhettä johtuen maaston korkeuseroista ja keskusprojektiosta. Virhe on suurimmillaan kuvan reunoilla ja pienimmillään kuvan keskellä.

Sääntöjenmukaisuus
Komission asetus (EU) N:o 1089/2010, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta
2010-11-23

Tuote ei täytä määrittelyitä.

Tuote ei täytä määrittelyitä.
Toimittaja

Maanmittauslaitos asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Käyttöehdot

Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0)

Rajoitukset

julkista saatavuutta ei ole rajoitettu

Koordinaattijärjestelmä
EPSG:3067
EPSG:3900
Jakeluformaatti
Tiff
Lisätiedot

Ilmakuvien metatiedot toimitetaan pyydettäessä aineistotoimituksen yhteydessä.

Maanmittauslaitoksen ilmakuvat

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7710305537
Ilmakuvan orientointitiedot
22,02 27,30
7710285528
Ilmakuva (ensimmäinen kuva)
92,02 114,10
7710285529
Ilmakuva seuraavat kuvat samasta kuvauksesta
15,73 19,51
7710285530
Koko kuvausalueen tai koko kunnan alueen kuvat €/ h
92,02 114,10

Minimituntiveloitus on 15 minuuttia.

Ei ole asetusperusteinen