Kiintopisteet

Maanmittauslaitoksen Kiintopisteet sisältää tietoja valtakunnallisista kiintopisteistä. Pisteet ovat pääasiassa Maanmittauslaitoksen mittaamia taso- ja korkeuskiintopisteitä. Kiintopisterekisterissä on myös jonkin verran muiden laitosten, kuten Geodeettisen laitoksen ja Liikenneviraston mittaamia pisteitä. Kiintopisterekisterissä on 1.-3. luokan taso- ja korkeuskiintopisteitä.

Kiintopistetietoja päivitetään ja ylläpidetään jatkuvasti. Kiintopisteitä voi hankkia erilaisin hakukriteerein, esimerkiksi alueellisella rajauksella, kiintopisteen luokan tai laadun mukaan, mittausajankohdan mukaan jne. Kiintopisteet kattavat koko Suomen.

Kiintopisteet ei ole saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa.
Käyttötarkoitus:
Kiintopisteet sekä niiden koordinaatit ja korkeudet määrittelevät käytännössä Suomessa käytettävän koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän. Kiintopisteitä voidaan käyttää mittausten lähtöpisteinä tai muunnosten tukipisteinä.
Maantieteellinen kattavuus
19.08317359, 31.58672881, 59.45414258, 70.09229553
Vastuutaho
Maanmittauslaitos
Mittakaava
10000
Esitystapa
Text or table format
Esitystapatiedot
Pelkkä geometria
Tietosisältö
Kiintopisteiden tietosisältö
Kiintopistetiedoissa on pisteiden koordinaatit (koordinaattijärjestelmät: EUREF-FIN ja KKJ) ja korkeudet (korkeusjärjestelmät: N2000 ja N60) sekä pisteiden ominaisuustietoja.
Ylläpitotiedot
Kiintopistetietoja päivitetään ja ylläpidetään jatkuvasti.
Historiatiedot
Mittausmenetelminä tasokiintopisteiden mittauksissa on käytetty aikaisemmin kolmiomittausta ja nykyään satelliittimittausta. Korkeuskiintopisteet on määritetty vaaitsemalla. Kiintopisteaineistossa on eri tarkkuusluokan pisteitä ja tieto tarkkuusluokasta ilmenee pisteen tiedoissa.
Sääntöjenmukaisuus:
Tietotuotemäärittely: Korkeus
2011-02-22
Tietotuotemäärittelyä ei ole vielä julkaistu.
Tuote ei täytä määrittelyitä.
Toimittaja
Maanmittauslaitos Kiintopisteet@maanmittauslaitos.fi
Käyttöehdot
Tuote on avointa aineistoa. Avoimen tietoaineiston lisenssi http://www.maanmittauslaitos.fi/maanmittauslaitoksen-avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi . Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta . Kiintopisteitä voi hankkia koko maan kattavana tai erilaisin hakukriteerein, esimerkiksi alueellisella rajauksella, kiintopisteen luokan tai laadun mukaan, mittausajankohdan mukaan jne. Kiintopisteistä voi hankkia erillisen pisteselityskortin tai tiedot saa myös tekstimuotoisena csv-tiedostona. Kiintopisteet voi ladata Tiedostopalvelusta tai tilata maksullisena toimituksena kiintopisteet@maanmittauslaitos.fi. Kiintopisteet on saatavissa myös Kiinteistötietopalvelusta; Kiintopisterekisteri http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/verkkopalvelut/kiinteistotietopalvelu .
Rajoitukset
Kiintopisteet-aineiston tekijänoikeudet ja immateriaalioikeudet ovat kiintopisteet mitanneilla laitoksilla. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla.
Koordinaattijärjestelmä
ETRS-TM35FIN
Jakeluformaatti
PDF-tiedosto/tuloste
csv-tiedosto
txt-tiedosto
Lisätiedot
http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat/kartoitus/kiintopisteet

Kiintopisteet

Arvonlisäveroton hinta euroa (€)Arvonlisäverollinen hinta euroa (€), alv. 24 %
Kiintopisteiden koordinaattitiedot (luettelomuodossa) / kiintopiste0,650,80
Kuitenkin vähintään / tilaus17,7422,00
Kiintopistetietojen (pisteselityskortti) yksittäinen toimittaminen / kiintopiste4,035,00
Ei ole asetusperusteinen