Kiinteistön omistuksen muuttuminen

Tavallisimmin kiinteistön tai vuokraoikeuden omistus muuttuu kaupalla, mutta se voi muuttua myös muista syistä.

Läheisen kuolema ja perunkirjoitus

Kuoleman jälkeen perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa (lisätietoa aiheesta vero.fi-sivustolla). Maanmittauslaitos auttaa selvittämään kuolleen henkilön kiinteistöomistukset ja kiinteistöihin liittyvät kiinnitykset. Niiden selvittämiseksi on Maanmittauslaitoksesta saatavissa lainhuutotodistus tai vuokraoikeustodistus sekä rasitustodistus. Asunto-osakeomistukset eivät näy Maanmittauslaitoksen rekistereissä.

Perunkirjoituksen jälkeen kuolinpesän nimiin kannattaa hakea selvennyslainhuuto. Selvennyslainhuuto helpottaa kiinteistön myyntiä, koska ostaja näkee siitä kuolinpesän osakkaat, eikä perukirjaa liitteineen tarvitse antaa kiinteistön ostajalle.

Kiinteistöön liittyviä panttikirjoja ei säilytetä Maanmittauslaitoksessa. Panttikirjat ovat tyypillisesti pankissa tai henkilöllä itsellään. Mahdolliset kadonneet panttikirjat tulee kuolettaa käräjäoikeudessa.

Testamentilla saatu kiinteistö

Testamentilla määrätään useasti kiinteistön tai vuokraoikeuden omistuksen siirtymisestä. Testamentin perusteella voidaan hakea lainhuutoa tai vuokraoikeuden siirtoa. Kirjaamista varten tarvitaan muun muassa perukirja liitteineen, alkuperäinen testamentti ja selvitys sen lainvoimaisuudesta. Lainvoimaisuustodistukset saa käräjäoikeudesta.

Perinnönjako

Perinnönjaossa jaetaan vainajan mahdollisten kiinteistöjen omistus pesänosakkaille ja mahdollisille testamentinsaajille. Sen jälkeen on haettava lainhuutoa perinnönjaossa saadun kiinteistöomaisuuden kirjaamiseksi omiin nimiin. Kirjaamista varten tarvitaan muun muassa perukirja liitteineen, mahdollinen testamentti liitteineen ja alkuperäinen perinnönjakosopimus.

Osittaisessa perinnönjaossa jakamatta jäänyt kiinteistöomaisuus jää kuolinpesän haltuun, jolloin sille kannattaa hakea selvennyslainhuutoa.

Ositus tai omaisuuden erottelu avioerotilanteessa

Jos kiinteän omaisuuden omistus muuttuu, hae lainhuutoa osituksessa tai omaisuuden erottelussa saamallesi kiinteistön osuudelle. Lainhuudon hakemista varten tarvitaan muun muassa ositus tai omaisuuden erottelusopimus alkuperäisenä, selvitys ositusperusteesta eli käräjäoikeuden ilmoitus siitä, että avioeroasia on tullut vireille ja mahdollinen tasingon maksukuitti veroineen.

Kiinteistön saaminen lahjaksi

Lainhuutoa on haettava kuuden kuukauden sisällä lahjakirjan allekirjoittamisesta. Lahjasta maksettavasta lahjaverosta saa lisätietoa verottajalta.