Lisätietoa lainhuudon hakemisesta

Lainhuutoa kannattaa hakea mahdollisimman pian saantokirjan allekirjoittamisen jälkeen. Saantoja ovat esimerkiksi kauppa, perinnönjako, ositus, testamentti, jakosopimus, vaihto ja lahja.

Lainhuutoon liittyy merkittäviä oikeusvaikutuksia:

  • Kiinteistön uusi omistaja merkitään julkiseen lainhuuto- ja kiinteistörekisteriin, jolloin kiinteistön omistajatiedot näkyvät lainhuutotodistuksesta.
  • Kiinteistöä ei voi käyttää velan vakuutena ennen kuin lainhuuto on myönnetty.
  • Määräalan lohkominen käynnistyy vasta, kun lainhuuto on myönnetty.

Lainhuutoa on haettava kuuden kuukauden kuluessa, vaikka kauppahinta maksettaisiin tai omistusoikeus siirtyisikin vasta myöhemmin saantokirjassa olevan niin sanotun lykkäävän tai purkavan ehdon mukaan.

Jos lainhuudon hakeminen ylittää määräajan, varainsiirtoveroa korotetaan.

Lainhuutohakemuksen liitteet

Lainhuutohakemuksen mukana toimitettavat liitteet vaihtelevat tapauskohtaisesti. Alkuperäiset asiakirjat palautetaan.

Lainhuutoa varten on toimitettava:

  • Lainhuutohakemus
  • Alkuperäinen saantokirja sekä siihen liittyvät valtakirjat ja kartat silloin kun kyseessä ei ole kaupanvahvistajan vahvistama kauppa, lahja tai vaihto. Jos saantokirja on kaupanvahvistajan 20.6.2014 tai sen jälkeen vahvistama luovutuskirja, sitä ei tarvitse liittää hakemukseen.
  • Tosite kauppahinnan maksamisesta, jos se on omistusoikeuden siirtymisen edellytyksenä.
  • Tosite varainsiirtoveron maksamisesta. Jos luovutuksensaaja on vapautettu varainsiirtoveron maksamisesta (esim. ensiasunnon ostaja), on siitä esitettävä selvitys.
  • Jäljennös perittävän perukirjasta ja sukuselvityksestä perintösaannoissa.

Muiden asiakirjojen tarve riippuu saannosta, sen osapuolista ja kohteesta. Esimerkkejä tarvittavista asiakirjoista löytyy ohjeesta lainhuudon hakemista varten.

Lainhuudon käsittelystä peritään maksu jokaisen hakemuksen ja kiinteistön osalta erikseen.

Asiakirjat pyydetään toimittamaan ilman niittejä.

Tutustu myös lainhuutoon liittyviin  kysymyksiin ja vastauksiin.