Lisätietoa lainhuudon hakemisesta

Lainhuutoa kannattaa hakea mahdollisimman pian saantokirjan allekirjoittamisen jälkeen. Saantoja ovat esimerkiksi kauppa, perinnönjako, ositus, testamentti, jakosopimus, vaihto ja lahja.

Lainhuutoon liittyy merkittäviä oikeusvaikutuksia:

  • Kiinteistön uusi omistaja merkitään julkiseen lainhuuto- ja kiinteistörekisteriin, jolloin kiinteistön omistajatiedot näkyvät lainhuutotodistuksesta.
  • Lainhuuto on edellytyksenä sille, että kiinteistöä voi käyttää velan vakuutena.
  • Määräalan lohkominen käynnistyy vasta, kun lainhuuto on myönnetty.

Lainhuutoa on haettava kuuden kuukauden kuluessa, vaikka saantokirjassa olevan ns. lykkäävän tai purkavan ehdon mukaan kauppahinta maksettaisiin tai omistusoikeus siirtyisi myöhemmin.

Lainhuutohakemuksen myöhästyminen johtaa varainsiirtoveron korottamiseen.

Lainhuutohakemuksen liitteet

Lainhuutohakemuksen mukana toimitettavat liitteet vaihtelevat tapauskohtaisesti. Alkuperäiset asiakirjat palautetaan.

Lainhuutoa varten on toimitettava:

  • Lainhuutohakemus
  • Alkuperäinen saantokirja sekä siihen liittyvät valtakirjat ja kartat silloin kun kyseessä ei ole kaupanvahvistajan vahvistama kauppa, lahja tai vaihto. Jos saantokirja on kaupanvahvistajan 20.6.2014 tai sen jälkeen vahvistama luovutuskirja, sitä ei tarvitse liittää hakemukseen.
  • Tosite kauppahinnan maksamisesta silloin, kun se on omistusoikeuden siirtymisen edellytyksenä.
  • Tosite varainsiirtoveron maksamisesta. Jos luovutuksensaaja on vapautettu varainsiirtoveron maksamisesta (esim. ensiasunnon ostaja), on siitä esitettävä selvitys.
  • Jäljennös perittävän perukirjasta ja sukuselvityksestä perintösaannoissa.

Muiden asiakirjojen tarve riippuu saannosta, sen osapuolista ja kohteesta. Esimerkkejä tarvittavista asiakirjoista löytyy ohjeesta lainhuudon hakemista varten.

Lainhuudon käsittelystä peritään maksu jokaisen hakemuksen ja kiinteistön osalta erikseen.

Asiakirjat pyydetään toimittamaan ilman niittejä.

Tutustu myös lainhuutoon liittyviin  kysymyksiin ja vastauksiin.