Postia Maanmittauslaitokseen

Sivulla kerrotaan, mihin hakemukset ja muu Maanmittauslaitokselle tarkoitettu posti lähetetään.

Hakemuksien lähettäminen

Hakemukset voit lähettää joko postitse tai sähköpostitse. Kaikki hakemuslomakkeet löydät Lomakkeet-sivulta.

Lainhuuto- ja kiinnityshakemukset

Lainhuutoja, kiinnityksiä ja erityisiä oikeuksia koskevat hakemukset pyydetään toimittamaan liitteineen yhteen seuraavista osoitteista:

Maanmittaustoimitushakemukset

Maanmittaustoimitushakemukset lähetetään yhteen seuraavista osoitteista:

Muut hakemukset

Kaikki muut hakemukset (esimerkiksi kiinteistön nimen muuttaminen tai kiinteistöjen yhdistämishakemukset) lähetetään:

  • sähköpostitse rekisteriasiat@maanmittauslaitos.fi
  • isot liitetiedostot ja salattu sähköpostin lähetys Turvaposti-palvelun kautta
  • tai Maanmittauslaitos / Rekisteriasiat, PL 1005, 33101 Tampere.

Maanmittauslaitoksen pyytämät tiedot

Maanmittauslaitos voi kirjeitse pyytää sinua täydentämään hakemusta.

  • Lähetä täyttämäsi liitelomake tai muu selvitys siihen osoitteeseen, joka on mainittu saamassasi täydentämispyynnössä.
  • Merkitse asiakirjaan selkeästi nimesi, henkilötunnuksesi ja yhteystietosi.

Muu posti

Kaikki muu virallinen posti, kuten hallintokantelut ja selvityspyynnöt, on toimitettava liitteineen osoitteeseen:

Muut osoitteet

Maanmittauslaitoksen palvelupisteiden käyntiosoitteet löytyvät haulla sivulta Palvelupisteet.

Maanmittauslaitoksen keskushallinnon, viestinnän, kirjaamon ym. yhteystiedot löytyvät Muut yhteystiedot-sivulta.

Palautetta Maanmittauslaitokselle voi lähettää Palautelomakkeella.