Så här ansöker du om inteckning

Om du vill utnyttja en fastighet eller arrenderätt som säkerhet för ett lån, måste du ansöka om inteckning. För att inteckningen ska kunna fastställas, måste lagfarten eller arrenderätten vara inskriven i lagfarts- och inteckningsregistret. Du kan ansöka om inteckning och lagfart samtidigt. Uppgiften om inteckning framgår av gravationsbeviset.

En inteckning kan hänföra sig till en fastighet eller till ett outbrutet område eller en kvotdel av fastigheten. En arrenderätt kan intecknas om den fyller vissa krav.

Du får ett meddelande när inteckningen har avgjorts och det elektroniska pantbrevet har antecknats i lagfarts- och inteckningsregistret.

En inteckning gäller tills vidare. Om den inte längre ska gälla, måste den dödas, det vill säga tas bort från registret, separat.

Så här ansöker du om inteckning

  1. Du kan fylla i en elektronisk inteckningsansökan genom att logga in på Fastighetsöverlåtelsetjänsten eller ansökningsblanketten.

  2. Skicka den antingen per e-post eller per post.

Handläggningstid

En inteckning handläggs inom 20 dagar.

Pris och betalning

För handläggningen av ett inteckningsärende tas en avgift ut för varje fastställd inteckning.

Om du ansöker om inteckning via Fastighetsöverlåtelsetjänsten, tas avgiften ut redan i samband med ansökan. I övriga fall tas den ut först efter att beslutet fattats.

Inteckningsärenden

Sökterm   Pris exkl. moms i euro (€)
  ELETRONISKT PANTBREV  
7453, 10938/KVP Fastställande av inteckning / inteckning 35,00
7452 Upplösning av inteckning / inteckning 35,00
7451 Utvidgning av inteckning / inteckning 35,00
7454 Sammanslagning av inteckningar för varje inteckning som uppkommer genom sammanslagningen 35,00
7459 Delning av inteckning för varje inteckning som uppkommer genom delning 35,00
  Annan ändring av inteckning  
7460 - dödande / inteckning 35,00
7460 - ändring av företrädesordning / inteckning 35,00
7458, 10940/KVP Anteckning som gäller mottagaren av ett elektroniskt pantbrev / inteckning 17,00
     
  SKRIFTLIGT PANTBREV  
  Annan ändring av inteckning  
7425 - dödande / inteckning 29,00
7457 Ändring av ett skriftligt pantbrev till ett elektronisk pantbrev / inteckning 19,00
     

Behöver du hjälp med ansökan?

Kontakta vår kundservice per telefon 029 530 1120.