Generalbladindelning (KKS)

Fram till 2005 använde alla terrängkartor den generalbladindelning som var baserad på KKS-zonkoordinatsystemet. Den medförde att alla kartblad hade sneda hörn vid zongränserna. Bilden nedan visar sidnumreringen för generalbladindelningen i Uleåborgstrakten. Se hela generalbladindelningen.

 

 

I den nya TM35-bladindelningen finns hela Finland inom en zon. Skillnaden mot generalbladindelningen blir rätt stor när man går upp mot nordväst i kartbladets riktning. Bilden nedan visar denna skillnad i nordvästra Lappland. TM35-bladindelningen visas i blått och generalbladindelningen i rött.
 Sökord: