Verkkopalvelut

Kiinteistötietopalvelu
Palvelussa voit selata valtakunnallisen kiinteistötietojärjestelmän ( KTJ ) tietoja. Voit myös hakea tietoja kiinteistökaupoista, rakennuksista sekä kiintopisteistä. Palvelu on tarkoitettu viranomaisille ja sellaisille käyttäjille, joille voidaan myöntää käyttölupa.
Avoimien aineistojen tiedostopalvelu
Avoimien aineistojen tiedostopalvelu on karttojen lataamisen itsepalvelu.
KTJ-rekisterinpito
KTJ -rekisterinpito on tarkoitettu kiinteistörekisteriä ylläpitävien kuntien käyttöön. Sovellus on tarkoitettu ainoastaan tietojen ylläpitoon.
Sovellusten käytettävyystilanne
Palvelusta voit yhdellä kertaa tarkistaa sovellusten käytettävyystilanteen. Sivulla tiedotetaan yllättävistä käyttökatko- ja häiriötilanteista.

Aineistot

Aineistopalvelu (kiinteistörekisteri)
Aineistopalvelu ( kiinteistörekisteri ) on tarkoitettu kunnille ja kaupungeille. Palvelun kautta on mahdollista saada kiinteistörekisterin tietoja xml-muotoisena aineistona.
Aineistopalvelu (lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri)
Palvelu on tarkoitettu kunnille ja kaupungeille. Palvelun kautta saa lainhuutotietoja, rasitustietoja ja vuokraoikeustietoja xml-muotoisena aineistona.
Rajapintapalvelut
Maanmittauslaitos tarjoaa rajapintapalveluja, joista on mahdollista hakea maastokarttoja ja ilmakuvia sekä kiinteistö -, nimistö- ja rakennustietoja. Rajapinnat perustuvat mm. WMS- ja WFS -standardiin.

Muut

ICT-Palvelut
Tietotekniikan palvelukeskus Mitpa tarjoaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoille toimialasidonnaisia it-palveluita. Palvelukeskus rakentaa asiakasvirastojen toimintaa tukevia tietojärjestelmiä it-projekteissa.