Kauppahintatilastot

Maanmittauslaitos julkaisee kiinteistöjen kauppahintatilaston vuosittain.

Kiinteistöjen kauppahintatilasto -verkkojulkaisu on aikaisemmin julkaistu kaksi kertaa vuodessa; puolivuotistilastona (1–6kk) ja koko vuoden tilastona (12 kk). Julkaisut sisältävät runsaasti erilaisia taulukoita tapahtuneista kiinteistökaupoista maakunnittain ja kunnittain.

Vuodelta 2016 ei enää julkaista puolivuotistilastoa, vaan ainoastaan koko vuoden tilasto helmikuun puolivälissä 2017.

Nykyisenkaltaiset taulukot tullaan julkaisemaan verkossa Kiinteistökauppojen tilastopalveluna tammikuun lopusta 2017 alkaen vuosilastoina sitä aikaisemmilta vuosilta ja kumulatiivisena kuukausitilastona vuodelta 2017. Tilasto muuttuu siten reaaliaikaiseksi ja on veloituksetta kenen tahansa saatavissa.

Ammattilaisille on saatavissa rajapintapalveluna Kiinteistökauppojen tilastopalvelu (REST), joka tarjoaa vielä monipuolisemmat kiinteistökauppojen hakumahdollisuudet.

Tilastot tuotetaan Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä kiinteistöjen kauppahintarekisteristä. Sen tiedot perustuvat kaupanvahvistajien ilmoituksiin, joita täydennetään kunnissa ja Maanmittauslaitoksessa. Kauppahintarekisteri on julkinen, ja se sisältää tiedot kaikista kiinteistönluovutuksista vuodesta 1985 lähtien koko Suomen alueelta.

2015

Kauppahintatilasto 2015

Vuoden 2015 tilastot Excel-muodossa

Kauppahintatilasto alkuvuosi 2015

Alkuvuoden 2015 tilastot Excel-muodossa

 

2014

Kauppahintatilasto 2014

Kauppahintatilasto alkuvuosi 2014

Tilastot Excel-muodossa

2013

Kauppahintatilasto 2013

Kauppahintatilasto alkuvuosi 2013

2012

Kauppahintatilasto 2012

Kauppahintatilasto alkuvuosi 2012

2011

Kauppahintatilasto 2011

Kauppahintatilasto alkuvuosi 2011

2010

Kauppahintatilasto 2010

Kauppahintatilasto alkuvuosi 2010

2009

Kauppahintatilasto 2009

Kauppahintatilasto alkuvuosi 2009

2008

Kauppahintatilasto 2008

Kauppahintatilasto alkuvuosi 2008

2007

Kauppahintatilasto 2007

Kauppahintatilasto alkuvuosi 2007

2006

Kauppahintatilasto 2006

Asuinpientalokiinteistöt rakennetut 2006

Asuinpientalokiinteistöt rakentamattomat 2006

Lomakiinteistöt rannalla 2006

2005

Kauppahintatilasto 2005

2004

Kauppahintatilasto 2004

2003

Kauppahintatilasto 2003

2002

Kauppahintatilasto 2002

2001

Lomakiinteistöt 2001

Asuinpientalokiinteistöt 2001