Kartprodukter

Riksomfattande terrängkartor är Grundkarta 1:25 000 och Terrängkarta 1:50 000.

Vad syns på grundkartan?

På grundkartan syns fastighetsindelningen, vägar, hus, vatten, åkrar, terrängformer och höjdskillnader samt skyddsområden och fridlysta områden.Grundkartverket omfattar hela...

Utskrifter av terrängkartan är ett bra alternativ t.ex. på områden där den tryckta kartan har blivit föråldrad. En kartutskrift betjänar också de kunder som vill att kartan ska ha en annan skala än den tryckta kartans skala samt sådana kunder som vill ha en karta som omfattar ett område som...

Kartläggning

Geografisk information
Geografisk information (geodata) innebär information som innehåller en hänvisning till en viss plats eller ett geografiskt område. Geodatamängder innehåller ofta objekt i naturen eller i den byggda omgivningen medan geografisk information beskriver olika slags verksamhet eller fenomen vars läge är känt.

Se även