Kartprodukter

Riksomfattande terrängkartor är Grundkarta 1:25 000 och Terrängkarta 1:50 000.

Vad syns på grundkartan?

På grundkartan syns fastighetsindelningen, vägar, hus, vatten, åkrar, terrängformer och höjdskillnader samt skyddsområden och fridlysta områden.Grundkartverket omfattar hela...

En kartutskrift kan skräddarsys enligt behov. Du kan välja kartans pappersstorlek, skala, material och de uppgifter som visas på kartan. Du kan även få kartan som en pdf-fil. Alla utskrifter görs i plankoordinatsystemet ETRS-TM35FIN.

Utskrifternas innehåll och storlekar

Utöver området...

Kartläggning

Geografisk information
Geografisk information (geodata) innebär information som innehåller en hänvisning till en viss plats eller ett geografiskt område. Geodatamängder innehåller ofta objekt i naturen eller i den byggda omgivningen medan geografisk information beskriver olika slags verksamhet eller fenomen vars läge är känt.

Se även