Kartprodukter

Lantmäteriverkets digitala kartmaterialprodukter är riksomfattande basprodukter. Vi producerar dem för myndigheter och medborgare som behöver grundkartprodukter. Lantmäteriverkets tryckta kartor och kartutskrifter produceras också utgående från digitalt kartmaterial.

Produkternas...

Grundkartan är ett hjälpmedel för alla, både på landsvägen och ute i naturen. Den utgör underlag för olika typer av friluftskartor som är bra att ha med sig när man gårpå utflykt eller orienterar i skogen. Grundkartan används även av yrkesfolk som ett hjälpmedel för planering.

Terrängkarta i skalan 1:50 000 är en allmän terrängkarta, som avbildar terrängen i mera allmänna drag än grundkartan. Den lämpar sig även för nöjesseglare och småbåtsturister i syfte att komplettera sjökortet med detaljer i terrängen, eftersom hela vårt havsområde finns avbildat på en serie terrängkartor i skalan 1:50 000.

Kartläggning

Geografisk information
Geografisk information (geodata) innebär information som innehåller en hänvisning till en viss plats eller ett geografiskt område. Geodatamängder innehåller ofta objekt i naturen eller i den byggda omgivningen medan geografisk information beskriver olika slags verksamhet eller fenomen vars läge är känt.
Ny höjdmodell produceras med hjälp av laserskanning
Lantmäteriverket började år 2008 producera laserskannat material på basis av vilket en ny rikstäckande höjdmodell produceras. Efter skanningsflygen våren 2010 finns laserskannat material tillgängligt för ett område på cirka 90 000 kvadratkilometer.