Kontaktuppgifter

Om ditt ärende gäller en bestämd fastighet bör du ta reda på fastighetsbeteckningen på förhand. Detta underlättar skötseln av ditt lantmäteriärende.

Kontakta oss med vår webblankett

Lantmäteriverkets riksomfattande kundservice kan du kontakta genom att använda kontaktblanketten.

Kundservice per telefon och e-post

Lantmäteriverkets riksomfattande kundservice kan du kontakta genom att använda kontaktblanketten eller via e-post kundservice@lantmateriverket.fi eller mån-fre kl. 9–16.15 per telefon 029 530 1120.

Post till Lantmäteriverket

Ansökningar och övrig post till Lantmäteriverket.

Serviceställenas besöksadresser

Lantmäteriverket står till tjänst i hela Finland. På denna sida hittar du serviceställenas besöksadresser och öppethållningstider.

Karta över Lantmäteriverkets serviceställen

Karta över Lantmäteriverkets serviceställen.

Övriga kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till Lantmäteriverkets centralförvaltning, registratorskontor och kommunikationsavdelning samt besöksadressen till Böle förvaltningscentrum samt verksamhetsställen i Masala och Vallila.

Faktureringsadress

Lantmäteriverkets faktureringsadress.

Sökord: