Karttatuotteet

Peruskartta on jokamiehen tiennäyttäjä luonnossa tai maanteillä. Sen pohjalta on tehty myös erityisiä ulkoilukarttoja, joiden avulla voi retkeillä tai suunnistaa maastossa. Ammattilaisellekin Peruskartta on hyvä apu suunnitelmien tekoon.

Maastokartta 1:50 000 on yleismaastokartta, joka kuvaa maastoa yleisemmin kuin Peruskartta. Se sopii myös huviveneilijöille täydentämään merikarttaa maaston yksityiskohdilla, sillä koko merialue on ilmestynyt 1:50 000 maastokarttalehtinä.

Maanmittauslaitoksen digitaaliset kartta-aineistotuotteet ovat valtakunnallisia perustuotteita. Niitä tuotetaan viranomaisten ja kansalaisten peruskarttatuotetarpeisiin. Myös Maanmittauslaitoksen painetut kartat ja karttatulosteet on tuotettu digitaalisista kartta-aineistoista.

Kartoitus

Laserkeilaamalla tarkkaa kolmiulotteista tietoa
Laserkeilaustekniikka perustuu laserkeilaimen lähettämiin laserpulsseihin ja tarkkaan paikannukseen. Maanmittauslaitos tuottaa yhteiskunnan eri tarpeisiin laserkeilausaineistoja, joiden perusteella saadaan kolmiulotteista tietoa maanpinnalla sijaitsevista kohteista sekä tarkkaa tietoa maanpinnan muodoista ja korkeuseroista.
Paikkatiedot
Paikkatiedolla (geographic information, spatial data) tarkoitetaan kaikkea tietoa, joka sisältää viittauksen tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen. Paikkatietoaineistot sisältävät usein luonnon tai rakennetun ympäristön kohteita, mutta paikkatieto voi kuvata mitä tahansa toimintaa ja ilmiötä, joiden sijainti tunnetaan.