Karttatuotteet

Maastokarttatuloste on hyvä ratkaisu esimerkiksi alueilla, joilta painettu kartta on vanhentunut. Karttatuloste palvelee myös niitä asiakkaita, jotka haluavat kartan muussa kuin painetun kartan mittakaavassa sekä niitä, joiden kartalle haluama alue jakautuu usealle painetulle karttalehdelle.

Valtakunnalliset maastokartat ovat Peruskartta 1:25 000 ja Maastokartta 1:50 000.

Kartoitus

Maastokartoitus
Maastotietokannassa on kahdenlaista ajantasaistustapaa: ilmakuvauksiin perustuva määräaikainen ajantasaistus sekä jatkuva ajantasaistus, jossa käytetään muitakin tietolähteitä, kuten kuntien aineistoja.
Tietoa kartasta
Maastotietokanta on se tietovaranto, jonka perusteella erilaiset karttapalvelut ja tuotteet muodostetaan.

Katso myös