Skip to main content

Suoma ja Norgga rádjágeavvan ovdána – geasi eanadatbarggut álget rádjáguovlluin

Rádjágeavvankommišuvnnat Suomas ja Norggas barget váldegottiid gaskasaš rádjágeavvamii laktáseaddji eanadatbargguid Suoma ja Norgga gaskasaš riikarájás. Eanadatbarggut eai váikkut guovllu ássiid dahje guovlluin johtti olbmuid árgabeaivái.

Teno-joki
Photo:
KotaCollective

Rádjágeavvankommišuvnnat Suomas ja Norggas barget váldegottiid gaskasaš rádjágeavvamii laktáseaddji eanadatbargguid Suoma ja Norgga gaskasaš riikarájás. Eanadatbarggut eai váikkut guovllu ássiid dahje guovlluin johtti olbmuid árgabeaivái.

Suoma ovddasvástádusas leahkki riikarájá oasil Ohcejoga Njuorggámis Anára Muotkkevárrái jotket mannan geasi álggahuvvon eanadatbargguid. Barggut álget geassemánus. Norga ges joatká bargguid Eanodaga Gilbbesjávrris Anára oarjeoassái rádjášuvvi guovllus, mii nohká rádjágeađgái 342A, gos eanarádjá molsašuvvá Deanu čázádagas johkarádján. Johkarádjá lea kártejuvvon eanáš áibmogovaiguin.

– Mii johtit loahppageasi áigge fatnasiin kártemin unna guovlluid, maid eat sáhtán meroštallat áibmogovaiguin. Mihtideamit dahkkojuvvojit báikki alde ovdamearkka dihte skádjaseassamiin. Deanu johkarájá alde bargat ovttas Norggain, muitala kártáhoavda Jyrki Lämsä Eanamihtidanlágádusas.
Rádjá kártejuvvo čiekŋalasfávleprinsihpa mielde.

– Dat máksá, ahte rádjá meroštallo čiekŋalamos sadjái. Rádjágeavvama oktavuođas dárkkistit rájá saji, go dat sáhttá sirdašuvvat jagiid mielde čázi golgama čuovvumuššan, Lämsä lohká.

Eanadatbargguid jotket dán ja boahtte jagi áigge. Rádjágeavvan geargá maŋimustá jagi 2025.
Guovllus ássi ja orodeaddji olbmuide bargu dihtto eanadagas, go Eanamihtidanlágádusa ja Rádjágozáhuslágádusa bargoveahka dárkkista ja dikšu rádjámearkkaid. Boahtte geasi barget maiddái helikoptergirdimiid kárten láhkái guovlluin.

Mii lea rádjágeavvan?

25 jagi gaskkaid bargan láhkái rádjágeavvan lea dehálaš buorre rádjáránnjávuođa oassi. Das rádjáguovlu ja rádjágeđggiid dilli dárkkistuvvojit. Riikarádjá ii sirdojuvvo eanarájáin mange guvlui. Rádjágeavvankommišuvnnat Suomas ja Norggas barget barggu olgoministeriijaid jođiheamis, ja bohtosat dokumenterejuvvojit olgoministeriijaid oktasaš geavahussii.

Eanamihtidanlágádus oassálastá rádjágeavvamii operatiivvalaš rollas. Geavatlaččat bargoveahka lea mielde mihtidemiin ja eará eanadatbargguin, dokumenteremis ja kommuniseremis.

Rádjágozáhuslágádusa bargguide fas gullet dikšunbarggut nappo ovdamearkka dihte gopmánan dahje málema dárbbašeaddji rádjágeđggiid dikšun sihke fievrridemiid ordnen rádjáguvlui.

– Mii joatkit geasi eanadatbargguin čavdes ovttasbarggu Eananmihtidanlágádusain. Rádjáguovllus dikšot riikarádjái laktáseaddji ráhkkanusaid ja dahket njáskanbargguid, vai rádjáráigi bissu čorgadin, generálamajuvra Matti Sarasmaa Rádjágozáhuslágádusas muitala. 

Lassedieđut

Kártáhoavda Jyrki Lämsä, 040 524 2508, ovdanamma.sohkanamma@maanmittauslaitos.fi (Eanadatbargguid dihte telefovdnii sáhttá muhtumin leat hástaleaddji vástidit, ávžžuhit šleađgapoastta.)

Mediadieđáhus
Eanamihtidanlágádus
Kárttát

Ođđasat