Hoppa till huvudinnehåll

Rågången mellan Finland och Norge framskrider – sommarens terrängarbeten inleds

Rågångsdelegationerna från Finland och Norge utför arbeten i anslutning till rågången längs riksgränsen mellan länderna. Terrängarbetena påverkar inte invånare i området eller dem som rör sig där.

Teno-joki
Bild:
KotaCollective

På avsnittet Nuorgam i Utsjoki till Muotkavaara i Enare där Finland ansvarar för riksgränsen fortsätter man de terrängarbeten som påbörjades förra sommaren. Arbetet börjar i juni. Norge fortsätter arbetet i området som gränsar till Kilpisjärvi i Enontekis fram till röset 342A, där landgränsen övergår i vattengräns i Tana älvsystem. Vattengränsen i älven har till största delen kartlagts med hjälp av flygfotografier.

– I slutet av sommaren kommer vi att kartlägga små områden med båt som inte kunde definieras på flygfotografierna. Mätningar görs på plats med till exempel ekolod. Arbetet med vattengränsen i Tana älv görs tillsammans med Norge, berättar kartverkschef Jyrki Lämsä vid Lantmäteriverket. Gränsen kartläggs enligt principen om djupfåra.

– Det innebär att gränsen definieras vid det djupaste stället. I samband med rågången kontrolleras läget för gränsen, eftersom den till följd av vattnets strömning kan flytta sig under åren, konstaterar Lämsä. Terrängarbetena fortsätter under detta och nästa år. Rågången blir klar till 2025.

För människor som bor och vistas i området syns arbetet i terrängen när Lantmäteriverkets och Gränsbevakningsväsendets personal kontrollerar och rustar upp gränsmarkeringar. Kommande sommar görs också helikopterflygningar i de områden som kartläggs.

Vad är en rågång?

Rågång, som ska utföras med 25 års intervaller, är en väsentlig del av ett gott grannförhållande kring gränsen. I samband med den kontrolleras gränsområdet och råmärkenas skick. Riksgränsen på land flyttas inte. Rågångsdelegationerna från Finland och Norge utför arbetet under ledning av respektive utrikesministerium, och resultaten dokumenteras för utrikesministeriernas gemensamma bruk.

Lantmäteriverket deltar i rågången i en operativ roll. I praktiken deltar personal i mätning och annat terrängarbete, dokumentering och kommunikation.

Till Gränsbevakningsväsendets uppgifter hör i stället underhållsarbete, alltså till exempel att iståndsätta rösen som har rasat eller behöver målas, samt att ordna transporterna till gränsområdet.

– Vi fortsätter det täta samarbetet med Lantmäteriverket i sommarens terrängarbeten. I gränsområdet görs röjningsarbeten och konstruktioner i anslutning till riksgränsen sätts i skick, berättar generalmajor Matti Sarasmaa från Gränsbevakningsväsendet. 

Frågor om rågången? Kontakta:

Kartverkschef Jyrki Lämsä, 040 524 2508, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi (På grund av terrängarbeten kan det tidvis vara svårt att svara i telefon, e-post rekommenderas.)

Information till medierna
Lantmäteriverket
Kartor

Nyheter och artiklar