Maastotietokanta

Maanmittauslaitoksen Maastotietokanta on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Sen tärkeimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, rakennukset ja rakenteet, hallintorajat, nimistö, maankäyttö, vedet ja korkeussuhteet. Maastotietokannan sijaintitietojen tarkkuus vastaa mittakaavaa 1:5 000 - 1:10 000.

Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, rakennuksia ja hallintorajoja vuosittain sekä muita elementtejä noin 5 - 10 vuoden välein. Maastotietokannan voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan tai tietosisällöltään rajatuissa osissa. Tuote on vektoriaineistoa.

Maastotietokanta ei ole saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.
Yksilöivä tunniste: 
cfe54093-aa87-46e2-bfa2-a20def7b036f
URI: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet/maastotietokanta
Päivämäärä: 
2016-10-26T09:56:24
Käyttötarkoitus: 
Maastotietokantaa käytetään karttatuotteiden raaka-aineena. Lisäksi Maastotietokanta soveltuu käytettäväksi esimerkiksi erilaisissa GPS-paikannusta hyödyntävissä paikannus-, reitinhaku-, ylläpito- ja tiedonkeruusovelluksissa. Maastotietokantaa käytetään myös rakentamisen suunnittelussa, kaavoituksissa ja erilaisissa ympäristöön liittyvissä tutkimuksissa ja seurannoissa.
Näytekuva: 
maastotietokanta_s.png
Maantieteellinen kattavuus: 
Koko Suomi
Vastuutaho: 
Maanmittauslaitos
Mittakaava: 
1:10000
Sijaintitiedon esitystapa: 
Vektori
Sijaintitiedon esitystapatiedot: 
Pinnan alueverkko
Tietosisältö: 
Maastotietokannasta on GML-formaatissa saatavissa kaikki kohteet ja erillisenä osaelementtinä Tiestö osoitteilla. Muut Maastotietokannan formaatit eivät sisällä osoitetietoja.

Maastotietokannan sisällön kuvaus teemoittain sekä Tiestö osoitteilla-osaelementin tarkempi kuvaus: http://www.maanmittauslaitos.fi/maastotietokannan-osaelementit

Maastotietokannan kohdemalli
http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/maastotietokanta_kohdemalli.xlsx

Maastotietokannan GML-skeema
http://xml.nls.fi/XML/Schema/Maastotietojarjestelma/MTK/201405/Maastotiedot.xsd

Tarkempi kuvaus maastotietokohteista
http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/maastotietokohteet.pdf
Ylläpitotiedot: 
Ylläpidon tiheys: Jatkuva. Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, hallintorajoja ja rakennuksia vuosittain. Hallintorajojen vuosittaiset päivitystiedot saadaan Kuntajako -aineistosta. Muut kohteet päivitetään karttalehdittäin määräaikaisen ajantasaistusprosessin yhteydessä 5-10 vuoden välein. Maastotietokannan määräaikaisen päivityksen vuosittaiset tuotantoalueet löytyvät täältä: http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat/tietoa-kartasta/maastotietokanta. Ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos.