Köpeskillingsstatistik

Lantmäteriverket producerar statistik över fastighetsköp.

Statistiken kan utnyttjas på två sätt: genom data via gränssnittstjänsten eller genom att bläddra i tabellerna på webbplatsen.

Statistiktjänsten om fastighetsköp (REST) är en gränssnittstjänst som är avsedd för yrkesmässiga användare av statistiken, exempelvis fastighetsförmedlare och journalister. Tjänsten är öppen och avgiftsfri och förutsätter inte registrering. Statistiken ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Licensen för LMVs avgiftsfria data.

>> Läs mer om gränssnittstjänsten (endast på finska)

Statistiken har också samlats till en separat webbplats, där man kan gå igenom köpeskillingsstatistiken i form av tabeller enligt köpets datum, läge och användningsändamål.

Tjänsten omfattar årsstatistik fr.o.m. år 1990. Från det pågående året finns statistik i realtid som summeras månatligen. Man kan bläddra i statistiken på kommunnivå, landskapsnivå och riksnivå.

>> Statistik över fastighetsköp på svenska

Statistiken ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Licensen för LMVs avgiftsfria data. Statistiken sammanställs automatiskt utifrån Lantmäteriverkets köpeskillingsregister över fastigheter. Bara representativa köp tas med i beräkningen. Uppgifterna i registret bygger på köpvittnens meddelanden. Köpeskillingsregistret är offentligt och innehåller uppgifter om alla fastighetsöverlåtelser som gjorts i Finland sedan år 1985.

Gamla publikationer om köpeskillingsstatistik

Köpeskillingsstatistik 2015

Köpeskillingsstatistik 2014

Köpeskillingsstatistik 2013

Köpeskillingsstatistik 2012

Köpeskillingsstatistik 2011

Köpeskillingsstatistik 2010

Köpeskillingsstatistik 2009

Köpeskillingsstatistik 2008

Köpeskillingsstatistik 2007

Köpeskillingsstatistik 2006

Köpeskillingsstatistik 2005

Köpeskillingsstatistik 2004

Köpeskillingsstatistik 2003

Köpeskillingsstatistik 2002

Lomakiinteistöt 2001

Asuinpientalokiinteistöt 2001