Köpeskillingsstatistik

Lantmäteriverket publicerar köpeskillingsstatistik över fastigheter två gånger per år: årsstatistik i mars eller april och halvårsstatistik över första halvårets köp i september.

Statistiken sammanställs utifrån Lantmäteriverkets köpeskillingsregister över fastigheter. Uppgifterna i registret bygger på köpvittnens meddelanden som kompletteras av kommunerna och Lantmäteriverket. Köpeskillingsregistret är offentligt och innehåller uppgifter om alla fastighetsöverlåtelser som gjorts i hela Finland sedan år 1985.

2015

Köpeskillingsstatistik 2015

Statistik i Excelformat

Köpestillingsstatistik början av året 2015

Statistik i Excelformat

 

2014

Köpeskillingsstatistik 2014

Köpeskillingsstatistik början av året 2014

Statistik i Excelformat

2013

Köpeskillingsstatistik 2013

Köpeskillingsstatistik början av året 2013

2012

Köpeskillingsstatistik 2012

Köpeskillingsstatistik början av året 2012

2011

Köpeskillingsstatistik 2011

Köpeskillingsstatistik början av året 2011

2010

Köpeskillingsstatistik 2010

2009

Köpeskillingsstatistik 2009

Köpeskillingsstatistik början av året 2009

2008

Köpeskillingsstatistik 2008

Köpeskillingsstatistik början av året 2008

2007

Köpeskillingsstatistik 2007

Köpeskillingsstatistik början av året 2007

2006

Köpeskillingsstatistik 2006

Asuinpientalokiinteistöt rakennetut 2006

Asuinpientalokiinteistöt rakentamattomat 2006

Lomakiinteistöt rannalla 2006

2005

Köpeskillingsstatistik 2005

2004

Köpeskillingsstatistik 2004

2003

Köpeskillingsstatistik 2003

2002

Köpeskillingsstatistik 2002

2001

Lomakiinteistöt 2001

Asuinpientalokiinteistöt 2001