Hyppää pääsisältöön

Valtatie 4:n ohituskaistahankkeeseen liittyvien ja maantietoimituksessa 2017-568197 maastoon merkittyjen yksityisteiden käsitteleminen Iin kunnassa

Toimitusnumero
2019-613328
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus

Toimituksen tarkoituksena on perustaa kiinteistöjen tieyhteyksien mukaiset tieoikeudet, korvausasiat sekä muut yksityisteihin liittyvät kysymykset Olhava - Kuivaniemi välisellä alueella.

Toimituksen kohteeseen liittyvien uusien teiden kunnossapitovastuu on tarkoitus siirtää tieosakkaille. Kun tieosakkaista ja kunnossapidosta on päätetty toimituksessa , niin yksityiset tiet luovutetaan ely-keskuksen määräämänä ajankohtana tieosakkaille tai kiinteistön omistajille toimitusta koskevan muutoksenhaun estämättä.  Tien luovuttamiseksi tieosakkaista ja kunnossapidosta osakkaiden kesken voidaan  määrätä toimituksessa väliaikaisesti.


Tieyksikkölaskelmat on tehty seuraavia yksityisteitä varten:
- Nelosparkki- Merihelmi välille  yhteensä noin 8 km (Heikinmatintie (osa), Puikontie, Huttulantie (osa), Halttulantie (osa).
- Rantalantie (noin 1,3 km),
-Vänrikinniementiehen liitetään noin 660 metrin osuus. Uusi tieyksikkölaskelma esitetään tehtäväksi. Tieyksikkölaskelmaan otetaan tieosakkaiksi myös Mäntyniementien käyttäjät. Mäntyniementielle ei esitetä yksityistietä perustettavaksi. Tieoikeudet entiseen maantiehen perustetaan.
- Pysäkkitieltä kiinteistölle 139-407-34-16 johtavaan uuteen rakennettuun tiehen (noin 0,9 km)  esitetään perustettavaksi tiekunta,
- Karisuontie noin 1,8 km,

Seuraaviin olemassa oleviin tiekuntiin liitetään uusia rakennettuja tieosuuksia (ei uutta kunnossapidon osittelua):
- Pudaksen yksityistiehen noin 600 metriä,
- Montin yksityistiehen liitetään noin 500 metriä.
-Pysäkkitiehen liitetään noin 220 metriä.

Koska uusi Nelosparkki- Merihelmi  väliselle osuudelle perustetaan uusi yksityistie, seuraavien yksityistien osia lakkautetaan:
- Heikinmatti- Kaikkolan yksityistie  noin 670 metrin  matkalla. Uutta tieyksikkölaskelmaa ei esitetä tehtäväksi.
- Haltttulan yksityistien osuus noin 300 metrin matkalla. Uutta tieyksikkölaskelmaan ei esitetä tehtäväksi.
- Taipaleen yksityistie (noin 1,8 km) lakkautetaan kokonaan,
- Pitkärannan yksityistie (noin 1,3 km) lakkautetaan kokonaan,

Rynkyntien eteläistä liittymää vastapäätä lähtevään tiehen ei esitetä perustettavaksi tiekuntaa (metsätie). Tienkäyttäjille perustetaan tieoikeus rakennettuun tiehen

Päivitys 11.3.2022

Tieyksikkölaskelmat vahvistettu kokouksessa 25.2.2022.

 

 

 

Lisätietoja:

Toimitusinsinööri Olli Iikkanen

Maanmittauslaitos, Oulun palvelupiste

puh 0400- 277284

sähköposti olli.iikkanen@maanmittauslaitos.fi