Skip to main content

Ilmoita tiekunnan päätös kiinteistötietojärjestelmään

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa Maanmittauslaitokseen tiekunnan päätöksen, joka koskee

 • tiekunnan sääntöjen vahvistamista tai kumoamista,
 • tiekunnan perustamista, yhdistämistä, liittämistä, jakamista tai lakkauttamista.

Tiekunnan yhteystietoja ei tarvitse ilmoittaa erikseen, jos yhteystiedot löytyvät tiekunnan perustamisilmoituksen liitteistä. Tiekuntien ei tarvitse ilmoittaa päätöksistä Ahvenanmaan alueella.

Voit lähettää ilmoituksen tiekunnan päätöksestä myös liitetiedostossa joko sähköpostina tai turvaviestillä osoitteeseen tiekunnat@maanmittauslaitos.fi. Varmistathan, että liitteissä on myös tiekunnan ja ilmoittajan tiedot.

Tiekunnan päätös tulee voimaan, kun se on merkitty kiinteistötietojärjestelmään. Maanmittauslaitos ilmoittaa tiekunnalle, kun merkintä on tehty.

Rekisteriseloste: Kiinteistötietojärjestelmän henkilötiedot.

Tiekunnan tiedot
Tiekunnan virallinen nimi, esimerkiksi Mäkipään tiekunta.
Tiekunnan hallinnoiman tien nimi. Jos tiekuntaan kuuluu useita teitä, riittää, kun mainitset yhden tiekunnan hallinnoiman tien nimen.
Yhden tien varrella olevan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus. Selvitä kiinteistötunnus
Haluan ilmoittaa (merkitse rastilla)
Liitä mukaan allekirjoitettu pöytäkirja ja tarvittavat liitteet. Jos päätös koskee tiekuntien yhdistämistä, tarvitaan molempien tiekuntien kokousten pöytäkirjat.
Liitä ilmoitukseen
 • kopio tiekunnan kokouksen pöytäkirjasta, jossa säännöt on hyväksytty
 • kokouksessa hyväksytyt säännöt
Liitä ilmoitukseen
 • kopio tiekunnan kokouksen pöytäkirjasta, jossa päätös on hyväksytty
 • kartta tien ulottuvuudesta
Liitä ilmoitukseen
 • kopio tiekuntien kokousten pöytäkirjoista, joissa yhdistämispäätös on hyväksytty
 • kopio yhdistetyn tiekunnan perustamiskokouksen pöytäkirjasta
Liitä ilmoitukseen
 • tiekunnan ja liitettävän tienosan tieosakkaiden sopimus tien tai tienosan liittämisestä.
 • kopio tiekunnan kokouksen pöytäkirjasta, jossa päätös sopimuksen hyväksymisestä ja tien liittämisestä on tehty.
 • kartta liitettävän osan ulottuvuudesta. Merkitse karttaan selvästi liitettävän tien osuus, alku- ja päätepisteet.
Liitä ilmoitukseen
 • kopio tiekunnan kokouksen pöytäkirjasta, jossa päätös lakkauttamisesta on tehty. Päätöksessä tulisi näkyä, mitkä kiinteistöt jäävät lakkautetun tieosan käyttäjiksi.
 • kartta lakkautettavasta tieosasta
 • viimeinen tieyksikköluettelo
Liitä ilmoitukseen
 • kopio tiekunnan kokouksen pöytäkirjasta, jossa päätös on hyväksytty
 • kartta teiden ulottuvuudesta
Liitä ilmoitukseen
 • kopio tiekunnan kokouksen pöytäkirjasta, jossa päätös on hyväksytty. Jos yksityistiellä on useita tien osia, pöytäkirjasta tulisi ilmetä kunkin osan tieosakkaat tiekunnan lakkaamisen jälkeen.
 • viimeinen tieyksikköluettelo
Liitä ilmoitukseen
 • kopio tiekunnan kokouksen pöytäkirjasta, jossa päätös on hyväksytty.
Liitteet
One file only.
10 MB limit.
Allowed types: pdf jpg.
One file only.
10 MB limit.
Allowed types: pdf jpg.
One file only.
10 MB limit.
Allowed types: pdf jpg.
One file only.
10 MB limit.
Allowed types: pdf jpg.
One file only.
10 MB limit.
Allowed types: pdf jpg.
Lisätietoja ilmoituksen käsittelijälle.
Ilmoittaja