Vakioidut kyselyt: kyselypalvelu-ilmanhenkilotunnuksia

Palveluosoitteesta on haettavissa WFS 2.0.0-standardinmukaisilla kyselyillä vakioitujen kyselyiden luettelo (ListStoredQueries -kyselyllä) ja vakioitujen kyselyiden kuvaus (DescribeStoredQueries-kyselyllä). Alle on liitetty staattiset kopiot näiden kyselyiden vastauksista tutustumista varten.

Staattinen kopio vakioitujen kyselyiden luettelosta

Vakioitujen kyselyiden kuvaus listaa kaikki käytössä olevat vakioidut kyselyt hakuparametreineen: Staattinen kopio vakioitujen kyselyiden kuvauksesta.

Hakuparametrien käytöstä:

 • Kaikki hakuparametrit ovat vapaaehtoisia, mutta kannattaa aina kyselyssä rajata tilanteen mukaan joko aikarajauksella, sijaintirajauksella, kuntarajauksella, kiinteistönluovutustunnuksella tai muulla rajaavalla ehdolla esim. kiinteistötunnuksella tai määräalatunnuksella.
 • Kuntarajauksen ja sijaintirajauksen kanssa on hyvä käyttää aikarajausta, varsinkin jos haetaan isolta alueelta.
 • Kun haetaan joltain pinta-alaväliltä, niin alarajalle ei kannata asettaa arvoa 0 (muuten ei hae kaikkia, koska osalla pinta-aloista ei ole arvoa ollenkaan)
 • Jos hakuparametri on annettu kyselyssä, mutta sille ei ole annettu arvoa, niin hakuparametria ei käytetä kyselyssä
 • Jos on annettu vakioituun kyselyyn kuulumaton hakuparametri, niin ko. hakuparametria ei käytetä kyselyssä
 • Kyselyissä kaikille koodistotyyppisille hakuparametreille voi antaa useita arvoja pilkulla erotettuina esim. 1,2
 • Hakuparametrit on nimetty niin, että ne ovat verrattavissa tuotekuvauksessa oleviin tietoihin. Tuotekuvaukset sisältävät tarkemmat kuvaukset tiedoista.
 • Hakuparametrit on kuvauksissa pienillä kirjaimilla, mutta kyselyesimerkeissä on käytetty osittain myös isoja kirjaimia. Kirjainkoko ei merkitse kyselyssä käytettävissä hakuparametrien nimissä.
 • Hakuparametrilla tulostuskoordinaatisto voi määrätä, mihin palvelun tukemaan koordinaatistoon vastaus tulostetaan. Tuetut arvon syöttämismuodot ovat joko urn:ogc:def:crs:EPSG::3067 tai EPSG:3067

Kaikille neljälle tuotteelle (KiinteistonluovutuksenTunnistetiedot, KiinteistonluovutuksenTiedot ,KiinteistonluovutuksenLaajatTiedotIlmanHenkilotietoja ja KiinteistonluovutuksenLaajatTiedotIlmanHenkilotunnuksia) on samat hakumahdollisuudet. Vakioidun kyselyn nimi (StoredQuery id) kuitenkin vaihtelee sen mukaan, mikä tuote halutaan palautuvaksi. Alla on kuvattu eri hakumahdollisuudet eri tuotepalautuksineen kyselyesimerkkien avulla.

 

Kyselyesimerkit: kyselypalvelu-ilmanhenkilotunnuksia

 

Koko Suomesta aikarajauksella

Hakuparametrit kiinteistonluovutuspvm, rekisterointipvm, paivityspvm sekä lakkaamispvm joko yhdellä arvolla tai arvovälillä (Vahintaan, Enintaan). Lisäksi käytössä hakuparametri olotila .

Kiinteistonluovutuspvm avulla voi hakea kiinteistönluovutuksia koko Suomesta aikarajauksin.

Rekisterointipvm avulla voi hakea Kauppahintarekisteriin rekisteröityjä uusia kiinteistönluovutuksia aikarajauksin.

Paivityspvm avulla voi hakea Kauppahintarekisterissä muutettuja ja lakkautettuja kiinteistönluovutuksia aikarajauksin.

Lakkaamispvm avulla voi hakea Kauppahintarekisteristä lakkautettuja kiinteistönluovutuksia aikarajauksin.

Olotila avulla voi hakea voimassaolevia luovutuksia tai lakkautettuja luovutuksia. Jos hakuparametrin jättää pois, haetaan kaikki.

Suositeltu maksimihakuväli on viikko.

 

 

Esimerkkikyselyn kuvaus

 

KiinteistonluovutuksenTunnistetiedot

Esimerkkikysely

 

KiinteistonluovutuksenTiedot

Esimerkkikysely

KiinteistonluovutuksenLaajatTiedotIlmanHenkilotietoja

Esimerkkikysely

KiinteistonluovutuksenLaajatTiedotIlmanHenkilotunnuksia

Esimerkkikysely

Haetaan voimassaolevat kiinteistönluovutukset aikaväliltä 26.12.2016-31.12.2016

 

 XML-kyselysanoma

 

 

 

XML-kyselysanoma

 

 

 

XML-kyselysanoma

XML-kyselysanoma
Haetaan voimassaolevat kiinteistönluovutukset tietyltä päivältä 26.12.2016 käyttämällä yhtä arvoa, ei päivämääräväliä XML-kyselysanoma Vastaavasti kuin ohessa, mutta StoredQuery id:ssa vaihtuu tuotteen nimi Vastaavasti kuin ohessa, mutta StoredQuery id:ssa vaihtuu tuotteen nimi Vastaavasti kuin ohessa, mutta StoredQuery id:ssa vaihtuu tuotteen nimi

 

Koko Suomesta aikarajauksella, kiinteistönluovutuksen ominaisuuksilla sekä luovuttajan, saajan ja kohteen luokittelutiedoilla

Käytettävissä samat hakuparametrit kuin aikarajauksella haussa. Lisäksi monipuoliset hakuparametrit kiinteistönluovutuksen ominaisuuksiin liittyen. Lisäksi voi rajata luovuttajan, saajan ja kohteen luokittelutiedoilla.

 

Esimerkkikyselyn kuvaus

 

KiinteistonluovutuksenTunnistetiedot

Esimerkkikysely

 

KiinteistonluovutuksenTiedot

Esimerkkikysely

KiinteistonluovutuksenLaajatTiedotIlmanHenkilotietoja

Esimerkkikysely

KiinteistonluovutuksenLaajatTiedotIlmanHenkilotunnuksia

Esimerkkikysely

Esimerkissä on haluttu kuvata mahdollisimman monen hakuparametrin arvon antamista ja esimerkki ei siis kuvaa mitään yleistä hakutapaa.

Hakuparametrit ovat vapaaehtoisia.

 

 XML-kyselysanoma

 

 

 

XML-kyselysanoma

 

 

 

XML-kyselysanoma

XML-kyselysanoma

Sijaintirajauksella luovutuksen pistemäisen sijainnin avulla sekä aikarajauksella, kiinteistönluovutuksen ominaisuuksilla sekä luovuttajan, saajan ja kohteen luokittelutiedoilla

Käytettävissä samat hakuparametrit kuin aikarajauksella haussa. Lisäksi monipuoliset hakuparametrit kiinteistönluovutuksen ominaisuuksiin liittyen. Lisäksi voi rajata luovuttajan, saajan ja kohteen luokittelutiedoilla.

Näiden lisäksi mahdollisuus käyttää hakuehtona sijaintirajausta, jolla haetaan luovutuksen yhden pistemäisen sijainnin mukaisia kohteita. Luovutuksen yksi pistemäinen sijainti on kattavampi tieto erityisesti vanhemmilla kiinteistönluovutuksilla kuin luovutuksen kohteiden pistemäinen sijainti, josta on oma vakioitu kyselynsä.

Sijaintirajaus annetaan jollain seuraavista hakuparametreista:

 • bboxsijaintihaku (annetaan aina sijaintirajauksena Envelope)
 • intersectssijaintihaku (sijaintirajauksena esim. Envelope tai Polygon)
 • withinsijaintihaku (sijaintirajauksena esim. Envelope tai Polygon)
 • dwithinsijaintihaku, jonka kanssa annetaan hakuparametri dwithinsijaintihakudistance metreinä (hakuvyöhyke/hakusäde) (sijaintirajauksena esim. LineString tai Point)

 

 

Esimerkkikyselyn kuvaus

 

KiinteistonluovutuksenTunnistetiedot

Esimerkkikysely

 

KiinteistonluovutuksenTiedot

Esimerkkikysely

KiinteistonluovutuksenLaajatTiedotIlmanHenkilotietoja

Esimerkkikysely

KiinteistonluovutuksenLaajatTiedotIlmanHenkilotunnuksia

Esimerkkikysely

Esimerkissä on haluttu kuvata mahdollisimman monen hakuparametrin arvon antamista ja esimerkki ei siis kuvaa mitään yleistä hakutapaa.

Hakuparametrit ovat vapaaehtoisia.

Käytetty sijaintihaussa hakuparametria bboxsijaintihaku

 

 XML-kyselysanoma

 

XML-kyselysanoma

 

XML-kyselysanoma

 

XML-kyselysanoma

Käytetty sijaintihaussa hakuparametria intersectssijaintihaku XML-kyselysanoma Vastaavasti kuin ohessa, mutta StoredQuery id:ssa vaihtuu tuotteen nimi Vastaavasti kuin ohessa, mutta StoredQuery id:ssa vaihtuu tuotteen nimi Vastaavasti kuin ohessa, mutta StoredQuery id:ssa vaihtuu tuotteen nimi
Käytetty sijaintihaussa hakuparametria withinsijaintihaku XML-kyselysanoma Vastaavasti kuin ohessa, mutta StoredQuery id:ssa vaihtuu tuotteen nimi Vastaavasti kuin ohessa, mutta StoredQuery id:ssa vaihtuu tuotteen nimi Vastaavasti kuin ohessa, mutta StoredQuery id:ssa vaihtuu tuotteen nimi
Käytetty sijaintihaussa hakuparametreja dwithinsijaintihaku ja dwithinsijaintihakudistance (metreinä) XML-kyselysanoma Vastaavasti kuin ohessa, mutta StoredQuery id:ssa vaihtuu tuotteen nimi Vastaavasti kuin ohessa, mutta StoredQuery id:ssa vaihtuu tuotteen nimi Vastaavasti kuin ohessa, mutta StoredQuery id:ssa vaihtuu tuotteen nimi

 

Sijaintirajauksella luovutuksen kohteiden pistemäisten sijaintien avulla sekä aikarajauksella, kiinteistönluovutuksen ominaisuuksilla sekä luovuttajan, saajan ja kohteen luokittelutiedoilla

Käytettävissä samat hakuparametrit kuin aikarajauksella haussa. Lisäksi monipuoliset hakuparametrit kiinteistönluovutuksen ominaisuuksiin liittyen. Lisäksi voi rajata luovuttajan, saajan ja kohteen luokittelutiedoilla.

Näiden lisäksi mahdollisuus käyttää hakuehtona sijaintirajausta, jolla haetaan luovutuksen kohteiden pistemäisten sijaintien mukaisia kohteita. Luovutuksen kohteiden pistemäinen sijainti ei ole niin kattava tieto erityisesti vanhemmilla kiinteistönluovutuksilla kuin luovutuksen yksi pistemäinen sijainti, josta on oma vakioitu kyselynsä.

Sijaintirajaus annetaan jollain seuraavista hakuparametreista:

 • bboxsijaintihaku (annetaan aina sijaintirajauksena Envelope)
 • intersectssijaintihaku (sijaintirajauksena esim. Envelope tai Polygon)
 • withinsijaintihaku (sijaintirajauksena esim. Envelope tai Polygon)
 • dwithinsijaintihaku, jonka kanssa annetaan hakuparametri dwithinsijaintihakudistance metreinä (hakuvyöhyke/hakusäde) (sijaintirajauksena esim. LineString tai Point)

 

Esimerkkikyselyn kuvaus

 

KiinteistonluovutuksenTunnistetiedot

Esimerkkikysely

 

KiinteistonluovutuksenTiedot

Esimerkkikysely

KiinteistonluovutuksenLaajatTiedotIlmanHenkilotietoja

Esimerkkikysely

KiinteistonluovutuksenLaajatTiedotIlmanHenkilotunnuksia

Esimerkkikysely

Käytetty sijaintihaussa hakuparametria intersectssijaintihaku XML-kyselysanoma Vastaavasti kuin ohessa, mutta StoredQuery id:ssa vaihtuu tuotteen nimi Vastaavasti kuin ohessa, mutta StoredQuery id:ssa vaihtuu tuotteen nimi Vastaavasti kuin ohessa, mutta StoredQuery id:ssa vaihtuu tuotteen nimi

 

Lisää esimerkkejä erityyppisistä sijaintihauista seuraavan vakioidun kyselyn esimerkeissä: "Sijaintirajauksella luovutuksen pistemäisen sijainnin avulla sekä aikarajauksella, kiinteistönluovutuksen ominaisuuksilla sekä luovuttajan, saajan ja kohteen luokittelutiedoilla". Erona kulloinkin käytettävä StoredQuery id.

Kuntarajauksella, kiinteistönluovutuksen kohteen osoitetiedolla sekä aikarajauksella, kiinteistönluovutuksen ominaisuuksilla sekä luovuttajan, saajan ja kohteen luokittelutiedoilla

Käytettävissä samat hakuparametrit kuin aikarajauksella haussa. Lisäksi monipuoliset hakuparametrit kiinteistönluovutuksen ominaisuuksiin liittyen. Lisäksi voi rajata luovuttajan, saajan ja kohteen luokittelutiedoilla.

Näiden lisäksi mahdollisuus käyttää hakuehtoina kiinteistönluovutushetken mukaista kuntarajausta sekä kiinteistönluovutuksen kohteen osoitetietoa.

 • hakuparametrille kuntatunnus voi antaa useita arvoja pilkulla erotettuina.
 • hakuparametreille  kunnanNimiSuomeksi ja kunnanNimiRuotsiksi voi antaa useita arvoja pilkulla erotettuina. Myös arvon osaa voi käyttää esim. Helsin*, Porv*. Isoilla ja pienillä kirjaimilla ei ole merkitystä.
 • hakuparametrille kiinteistonluovutuksenKohteenOsoitetieto voi käyttää arvon osaa esim. Jokut*.  Isoilla ja pienillä kirjaimilla ei ole merkitystä.

 

Esimerkkikyselyn kuvaus

 

KiinteistonluovutuksenTunnistetiedot

Esimerkkikysely

 

KiinteistonluovutuksenTiedot

Esimerkkikysely

KiinteistonluovutuksenLaajatTiedotIlmanHenkilotietoja

Esimerkkikysely

KiinteistonluovutuksenLaajatTiedotIlmanHenkilotunnuksia

Esimerkkikysely

Esimerkissä on haluttu kuvata mahdollisimman monen hakuparametrin arvon antamista ja esimerkki ei siis kuvaa mitään yleistä hakutapaa.

Hakuparametrit ovat vapaaehtoisia.

 

 XML-kyselysanoma

 

 

 

XML-kyselysanoma

 

 

 

XML-kyselysanoma

 

XML-kyselysanoma

Luovutetun kohteen tunnustiedoilla ja aikarajauksella

Kiinteistönluovutuksen hakeminen luovutetun kohteen tunnustiedoilla: joko hakuparametrilla kiinteistotunnus tai hakuparametrilla maaraalatunnus. Hakuparametrille kiinteistotunnus voi antaa useita arvoja pilkulla erotettuina. Hakuparametrille maaraalatunnus voi antaa useita arvoja pilkulla erotettuina. Lisäksi on tarvittaessa käytettävissä samat hakuparametrit kuin aikarajauksella haussa.

 

Esimerkkikyselyn kuvaus

 

KiinteistonluovutuksenTunnistetiedot

Esimerkkikysely

 

KiinteistonluovutuksenTiedot

Esimerkkikysely

KiinteistonluovutuksenLaajatTiedotIlmanHenkilotietoja

Esimerkkikysely

KiinteistonluovutuksenLaajatTiedotIlmanHenkilotunnuksia

Esimerkkikysely

Hakuparametrina: kiinteistotunnus

Hakuparametrille maaraalatunnus ei ole annettu arvoa.

 

Lisäksi on haluttu kuvata aikarajauksen arvojen antamista.

XML-kyselysanoma XML-kyselysanoma XML-kyselysanoma XML-kyselysanoma

 

Kiinteistönluovutuksen tunnustiedoilla

Kiinteistönluovutuksen hakeminen yksilöivällä tunnuksella: Yksilöivänä tunnuksena voi käyttää joko hakuparametria kiinteistonluovutustunnus tai yksiloivaTunnus (JHS193 mukainen yksilöivä tunnus). Hakuparametrille kiinteistonluovutustunnus voi antaa useita arvoja pilkulla erotettuina. Hakuparametrille yksiloivaTunnus voi antaa useita arvoja pilkulla erotettuina.

 

Esimerkkikyselyn kuvaus

 

KiinteistonluovutuksenTunnistetiedot

Esimerkkikysely

 

KiinteistonluovutuksenTiedot

Esimerkkikysely

KiinteistonluovutuksenLaajatTiedotIlmanHenkilotietoja

Esimerkkikysely

KiinteistonluovutuksenLaajatTiedotIlmanHenkilotunnuksia

Esimerkkikysely

Hakuparametrina: kiinteistonluovutustunnus XML-kyselysanoma XML-kyselysanoma XML-kyselysanoma XML-kyselysanoma
Hakuparametrina yksiloivaTunnus XML-kyselysanoma XML-kyselysanoma XML-kyselysanoma XML-kyselysanoma

 

 

Luovuttajan ja saajan tiedoilla, sekä kuntarajauksella,  kiinteistönluovutuksen kohteen osoitetiedolla, aikarajauksella, kiinteistönluovutuksen ominaisuuksilla sekä luovuttajan, saajan ja kohteen luokittelutiedoilla

Käytettävissä samat hakuparametrit kuin aikarajauksella haussa. Lisäksi monipuoliset hakuparametrit kiinteistönluovutuksen ominaisuuksiin liittyen. Lisäksi voi rajata luovuttajan, saajan ja kohteen luokittelutiedoilla sekä kiinteistönluovutushetken mukaisella kuntarajauksella sekä kiinteistönluovutuksen kohteen osoitetiedolla.

Näiden lisäksi mahdollisuus käyttää hakuehtoina juridiseen henkilöön liittyviä hakuparametreja kiinteistonluovutuksenOsapuolenYtunnus  ja kiinteistonluovutuksenOsapuolenNimi sekä hakuparametreja kiinteistonluovutuksenOsapuolenKansalaisuus, kiinteistonluovutuksenOsapuolenValtionNimiSuomeksi ja kiinteistonluovutuksenOsapuolenValtionNimiRuotsiksi

 • hakuparametrille kiinteistonluovutuksenOsapuolenNimi voi käyttää arvon osaa esim. Voima*. Isoilla ja pienillä kirjaimilla ei ole merkitystä
 • hakuparametreille kiinteistonluovutuksenOsapuolenValtionNimiSuomeksi ja kiinteistonluovutuksenOsapuolenValtionNimiRuotsiksi voi antaa useita arvoja pilkulla erotettuina. Myös arvon osaa voi käyttää esim. Suo*.  Isoilla ja pienillä kirjaimilla ei ole merkitystä.

 

Esimerkkikyselyn kuvaus

 

KiinteistonluovutuksenTunnistetiedot

Esimerkkikysely

 

KiinteistonluovutuksenTiedot

Esimerkkikysely

KiinteistonluovutuksenLaajatTiedotIlmanHenkilotietoja

Esimerkkikysely

KiinteistonluovutuksenLaajatTiedotIlmanHenkilotunnuksia

Esimerkkikysely

Hakuparametrina:

kiinteistonluovutuksenOsapuolenYtunnus

Lisäksi on haluttu kuvata muiden hakuparametrien arvojen antamista 

 

Vastaavasti kuin ohessa, mutta StoredQuery id:ssa vaihtuu tuotteen nimi Vastaavasti kuin ohessa, mutta StoredQuery id:ssa vaihtuu tuotteen nimi Vastaavasti kuin ohessa, mutta StoredQuery id:ssa vaihtuu tuotteen nimi XML-kyselysanoma

Hakuparametrina:

kiinteistonluovutuksenOsapuolenNimi

Lisäksi on haluttu kuvata muiden hakuparametrien arvojen antamista 

Vastaavasti kuin ohessa, mutta StoredQuery id:ssa vaihtuu tuotteen nimi Vastaavasti kuin ohessa, mutta StoredQuery id:ssa vaihtuu tuotteen nimi Vastaavasti kuin ohessa, mutta StoredQuery id:ssa vaihtuu tuotteen nimi XML-kyselysanoma

Kaupanvahvistuksen tiedoilla

Voidaan hakea vain tietyn kaupanvahvistajan vahvistamat kiinteistönluovutukset tai kaupanvahvistuksen asianumeron/-vuoden perusteella.

 • hakuparametrille kaupanvahvistajanNimi voi käyttää arvon osaa esim. Virta*. Isoilla ja pienillä kirjaimilla ei ole merkitystä.
 • hakuparametreille kaupanvahvistuksenAsianumero ja kaupanvahvistuksenAsiavuosi voi antaa useita arvoja pilkulla erotettuina. Isoilla ja pienillä kirjaimilla ei ole merkitystä.

 

Esimerkkikyselyn kuvaus

 

KiinteistonluovutuksenTunnistetiedot

Esimerkkikysely

 

KiinteistonluovutuksenTiedot

Esimerkkikysely

KiinteistonluovutuksenLaajatTiedotIlmanHenkilotietoja

Esimerkkikysely

KiinteistonluovutuksenLaajatTiedotIlmanHenkilotunnuksia

Esimerkkikysely

Esimerkissä on haluttu kuvata mahdollisimman monen hakuparametrin arvon antamista ja esimerkki ei siis kuvaa mitään yleistä hakutapaa.

Hakuparametrit ovat vapaaehtoisia.

Vastaavasti kuin ohessa, mutta StoredQuery id:ssa vaihtuu tuotteen nimi Vastaavasti kuin ohessa, mutta StoredQuery id:ssa vaihtuu tuotteen nimi Vastaavasti kuin ohessa, mutta StoredQuery id:ssa vaihtuu tuotteen nimi XML-kyselysanoma