Hyppää pääsisältöön

Ominaisuustietokenttien kuvaukset

Maastotietokannat rakennukset (Rakennusten kyselypalvelu (OGC API Features)

id

Paikkatietokohteen version tunniste (KMTK). Tunnisteen lopussa paikkatietokohteen version numero.

featureClass

Paikkatietokohteen kohdeluokka. Rakennusten kyselypalvelussa arvona on aina Building.

kmtkId

Paikkatietokohteen pysyvä tunniste (KMTK) ilman versionumeroa.

version

Paikkatietokohteen versionumero KMTK:ssa. Paikkatietokohteesta syntyy uusi versio muutoksen yhteydessä. Uusi versio voi syntyä jonkin ominaisuustiedon arvon muuttuessa tai geometrian muuttuessa.

VTJprt

Digi- ja väestötietoviraston Väestötietojärjestelmän pysyvä rakennustunnus. Toimii KMTK:n rakennuksen tunnusyhteytenä vastinrakennukseen Väestötietojärjestelmässä. Tunnus on annettu rakennukselle Maanmittauslaitoksen suorittamassa PRT-linkitystyössä. Työ on tehty ilmakuvaperusteisena tulkintana. Kaikilla rakennuksilla ei ole VTJ-PRT-tunnusta. Virheellisten arvojen esiintyminen aineistossa on mahdollista. Tunnus on saatavilla Maanmittauslaitoksen tilannekartan mukaisilta alueilla.

sourceId

Rakennuksen tunniste lähdejärjestelmässä. Esimerkiksi kunnan järjestelmässä annettu tunniste.

PNRplaceId

Paikannimirekisterin Paikka-kohteen tunnus.

startTime

Paikkatietokohteen alkuhetki KMTK:ssa.

versionStartTime

Paikkatietokohteen viimeisin muutoshetki ja uuden version alkuhetki KMTK:ssa.

versionEndTime

Paikkatietokohteen version päättymishetki KMTK:ssa.

endTime

Paikkatietokohteen päättymishetki KMTK:ssa.

dataSource

Paikkatietokohteen vastuullinen ylläpitäjä KMTK:ssa. Maanmittauslaitos (1000), Tampereen kaupunki (837).

sourceModificationTime

Paikkatietokohteen muutoshetki lähdejärjestelmässä.

state

Sijaintivaltio. Suomi (0).

verificationDate

Paikkatietokohteen tarkistuspäivämäärä.

updateReason

Paikkatietokohteen muutoksen syy.

lifecycleStatus

Elinkaaren tila. Suunnitteilla (1), Rakenteilla (2), Käytössä (3), Poissa käytöstä (4), Purettavana (5), Historiakohde (6), Ei tiedossa (NULL).

constructionDate

Reaalimaailman kohteen alkupäivämäärä. Ominaisuustieto ei ole saatavilla rakennusten kyselypalvelusta. Arvona NULL.

modificationDate

Reaalimaailman kohteen viimeisin muutospäivämäärä. Ominaisuustieto ei ole saatavilla rakennusten kyselypalvelusta. Arvona NULL.

demolitionDate

Reaalimaailman kohteen päättymispäivämäärä. Ominaisuustieto ei ole saatavilla rakennusten kyselypalvelusta. Arvona NULL.

function

Rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus. Ominaisuustieto ei ole saatavilla rakennusten kyselypalvelusta. Arvona NULL.

area

Kokonaisala. Ominaisuustieto ei ole saatavilla rakennusten kyselypalvelusta. Arvona NULL.

floorArea

Kerrosala. Ominaisuustieto ei ole saatavilla rakennusten kyselypalvelusta. Arvona NULL.

volume

Tilavuus. Ominaisuustieto ei ole saatavilla rakennusten kyselypalvelusta. Arvona NULL.

heightAbsolute

Absoluuttinen korkeus. Rakennuksen tai rakennuksen osan korkeimman kohdan absoluuttinen korkeus N2000-korkeusjärjestelmässä. Ominaisuustieto ei ole saatavilla rakennusten kyselypalvelusta. Arvona NULL.

heightAbsoluteAccuracy

Absoluuttisen korkeuden tarkkuus. Ominaisuustieto ei ole saatavilla rakennusten kyselypalvelusta. Arvona NULL.

heightRelative

Suhteellinen korkeus. Rakennuksen tai Rakennuksen osan korkeimman kohdan etäisyys maanpinnasta. Ominaisuustieto ei ole saatavilla rakennusten kyselypalvelusta. Arvona NULL.

floors

Kerrosluku. Ominaisuustieto ei ole saatavilla rakennusten kyselypalvelusta. Arvona NULL.

floorsAboveGround

Kerrosluku maan päällä. Ominaisuustieto ei ole saatavilla rakennusten kyselypalvelusta. Arvona NULL.

relationToGround

Suhde maanpintaan. Pinnalla (0), Pinnan alla (1), Pinnan yllä (2), Ei tiedossa (NULL). Paikkatietokohteita Pinnan alla -arvolla ei ole saatavilla rakennusten kyselypalvelusta.

isFlightObstacle

Tieto siitä, onko rakennus lentoeste. Ominaisuustieto ei ole saatavilla rakennusten kyselypalvelusta. Arvona NULL.

hasElevator

Tieto siitä, onko rakennuksessa hissi. Ominaisuustieto ei ole saatavilla rakennusten kyselypalvelusta. Arvona NULL.

isConnectedToGas

Tieto siitä, onko rakennus kytketty kaasuverkkoon. Ominaisuustieto ei ole saatavilla rakennusten kyselypalvelusta. Arvona NULL.

isConnectedToElectricity

Tieto siitä, onko rakennus kytketty sähköverkkoon. Ominaisuustieto ei ole saatavilla rakennusten kyselypalvelusta. Arvona NULL.

isConnectedToWater

Tieto siitä, onko rakennus kytketty vesijohtoverkkoon. Ominaisuustieto ei ole saatavilla rakennusten kyselypalvelusta. Arvona NULL.

isConnectedToSewage

Tieto siitä, onko rakennus kytketty viemäriverkkoon. Ominaisuustieto ei ole saatavilla rakennusten kyselypalvelusta. Arvona NULL.

heatingType

Lämmitystapa. Ominaisuustieto ei ole saatavilla rakennusten kyselypalvelusta. Arvona NULL.

heatingFuel

Lämmitysaine. Ominaisuustieto ei ole saatavilla rakennusten kyselypalvelusta. Arvona NULL.

numberOfParts

Rakennuksen osien lukumäärä.

attributeDataSource

Ominaisuustietojen tietolähde. Maanmittauslaitos (1000), Tampereen kaupunki (837)

 

 

 

Väestötietojärjestelmän rakennukset (Rakennustietojen kyselypalvelu (WFS))

 


rakennustunnus

kiinteistotunnus

kuntanimiFin

kuntanimiSwe

kuntatunnus

tarkistusmerkki

rakennusnumero

tilanNimi

kiinteistoyksikonMaaraalatunnus

syntymahetkenRakennustunnus

postinumero

rakennustunnuksenVoimassaolo

valmistumispaiva

rakennuspaikanHallintaperuste

kayttotarkoitus

kaytossaolotilanne

julkisivumateriaali

kerrosala

kerrosluku

kokonaisala

tilavuus

lammitystapa

lammonlahde

rakennusmateriaali

rakennustapa

sahko

kaasu

viemari

vesijohto

lamminvesi

aurinkopaneeli

hissi

ilmastointi

saunojenLukumaara

uimaaltaidenLukumaara

vaestosuojanKoko

viemarilliittyma

vesijohtoliittyma

sahkoliittyma

kaasuliittyma

kaapeliliittyma

poikkeuslupa

perusparannus

perusparannuspaiva

sijaintiepavarmuus

luontiAika

muutosAika

rakennusluokka

osoite