Palaute

Lomakkeella voit antaa meille yleistä palautetta.
Hakemukset ja muut asiakirjat, kuten hallintokantelut ja selvityspyynnöt, on toimitettava liitteineen Maanmittauslaitokselle kirjeitse tai sähköpostilla.