Hyppää pääsisältöön

Erityiset etuudet oman lohkokunnan alueella (Kirkonkylä)

Toimitusnumero
2008-265252
Kunta
Utsjoki

Kuvaus

Toimitus on tullut vireille 4.2.2008 Lapin maanmittaustoimiston rekisteripäällikkö Sirkka Harjun allekirjoittamalla hakemuksella.

Kyseessä on kiinteistönmuodostamislain 101§:n mukainen kiinteistönmääritystoimitus, jossa selvitetään onko Kirkonkylän lohkokunnan taloilla osuutta erityisiin etuuksiin Outakosken kylän/lohkokunnan omalla vesialueella RN:o 890-401-876-3.

Toimitus lopetettiin 20.12.2012, jossa toimitusmiehet vahvistivat patopaikkoja erityisinä etuuksina Kirkonkylän lohkokunnan alueelle. Toimitusmiehet hylkäsivät mm. kulkutus-, verkko- ja nuottapaikkavaatimukset.

Toimituksesta valitettiin MO:n. Maaoikeus antoi ratkaisunsa 28.9.2018. Tuomiosta valitettiin edelleen KKO:n. KKO ei myöntänyt valituslupaa 18.3.2019 antamallaan päätöksellä. Näin ollen MO:n tuomio M 13/1166 jäi pysyväksi. Siltä osin, kun maaoikeus on katsonut asian palauttamisen olevan tarpeellista, on perustelut esitetty valituskohtaisissa ratkaisuissa.

Maaoikeus ei ole hyväksynyt tuomioissaan verkkopaikkoja, kulkutuspaikkoja tai nuottauspaikkoja, mutta on osin palauttanut ko. kalastustapoja uudelleen käsittelyyn. Maaoikeus on myös katsonut, että osakaskunnan osakkuus on tullut kalastustavan "kalastusta yleensä" ja "kalavettä" sijaan. Lisäksi tuomiossa on palautettu patopaikkoja sijainnin tai omistuksen osalta käsiteltäväksi. Suurimmilta osin valituksien vaatimukset on hylätty.  

Kyseisten kalastuspaikkojen osalta on järjestetty todistajien kuuleminen käräjäoikeuden järjestämässä tilaisuudessa 11.-12.8.2020

Seuraava toimituskokous pidetään Utsjoen seurakuntasalilla 2.9. klo 9:00 alkaen.

Lisätietoja

Pasi Rinne
toimitusinsinööri

Maanmittauslaitos
Rovaniemen palvelupiste
Hallituskatu 5 C, 96100 Rovaniemi
+358505605837
pasi.rinne@maanmittauslaitos.fi