Pylvään ja Jylhän tilusjärjestely

Toimitusnumero
2013-446201
Toimituslaji
Tilusjärjestely
Kunta
Ylivieska

PERUSTIEDOT

Hankealueen pinta-ala on 802 ha, josta peltoa noin 675 ha.

AJANKOHTAISTA

 • Tie- ja kuivatushankelainojen takaisinperinnästä on tehty päätös 5.2.2020. Lainojen takaisinpeintä alkaa toukokuussa 2022.

 • Toimituksen loppukokous pidettiin 18.12.2019. Pöytäkirja kokouksesta on ohessa. Kokouksessa käsiteltiin: toimituksen eteneminen, tilojen 977-405-6-60 ja 977-405-6-59 tieoikeus tiehen 2017-K3488 (lakkautetun Suovainiontien tilalle perustettu tieoikeus tilan 977-405-6-82 alueella), toimituksen yhteydessä toteutettujen tie- ja kuivatushankkeiden kustannukset ja niiden osittelu, Väyläviraston rakennuttamien teiden luovutus tiekunnille, asianosaisten väliset tilikorvaukset, päätös korvauksista ja maksatuksesta, toimituskustannusten osittelu ja toimituksen lopettaminen. 

 • Pöytäkirja kokouksesta 5.6.2019 ohessa. Kokouksessa esiteltiin toimituksen ja perusparannushankkeiden etenemistä sekä vahvistettiin toimitusalueen piirirajalle rakennetut uudet rajamerkit.  

 • Viljavuusnäytteiden tulokset ovat ohessa

 • Kokouksessa 1.11.2018 käsiteltiin mm. radanvarsiojan putkitussuunnitelma ja tiesuunnitelmat, perustettiin Pylväs-Ängeslevä-Jylhä ojitusyhteisö, lisäksi päätettiin yksityisteiden leveyksistä. Pöytäkirja kokouksesta on liitteenä.

 • Radanvarsiojan Uomien 1-5 muutossuunnitelma ja viljelystiesuunnitelmat ohessa. 

 • Kokouksessa 6.2.2018 vahvistettiin peruskuivatushankkeen ja salaojitushankkeen suunnitelmat. Salaojahankkeeseen liittyvän soran ajot on tarkoitus tehdä vielä tämän talven. Pöytäkirja kokouksesta sekä salaoja- ja peruskuivatussuunnitelmat ovat alla liitteinä.

 • Kokouksessa 1.9.2017 tehtiin päätökset Pikkuluiskan peruskuivatushankeen toteuttamisesta, tasoristeysten lakkauttamisista ja tieoikeuksista. Ohessa ovat pöytäkirja ja Pikkuluiskan peruskuivatushankkeen suunnitelmat sekä kartta ja selitelmä tieoikeuksista. 
 • Kokouksessa 1.6.2017 vahvistettiin lopullinen jakosuunnitelma. Tilusten haltuunotto tapahtuu 1.10.2018.  

 • Kokouksessa 6.4.2016 käsiteltiin Männistönrämeen peruskuivatushanketta. Männistönrämeen peruskuivatussuunnitelma hyväksyttiin ja hankkeen toteuttamista varten perustettiin Männistönrämeen ojitusyhteisö. Ojitusyhteisölle valittiin hoitokunta ja vahvistettiin sen säännöt. Ojitusyhteisö hakee hankkeelle ELY-keskuksesta rahoitusta. Hankkeen toteuttamisesta päätetään rahoituspäätöksen jälkeen. Maveplan Oy:n laatima Männistönrämeen peruskuivatussuunnitelma, pöytäkirja kokouksesta ja ojitusyhteisön säännöt ovat liitteenä sivun reunassa.

 • Tilusjärjestelyhankkeesta laadittu toimenpide-ehdotus ohessa liitteenä

 • MMM:n rahoituspäätös ohessa liitteenä

 • Tilusjärjestely aloitettu kokouksessa Pylvään kylätalolla torstaina 3.10.2013 klo: 10:00

 • Pöytäkirja 30.9.2014 pidetystä kokouksesta ohessa liitteenä

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri Hannu Oja

Puhelin 0400 677159

Sähköposti hannu.oja@maanmittauslaitos.fi

 

Sivut päivitetty 7.2.2020

 

Pienoiskuva