Pylvään ja Jylhän tilusjärjestely

Toimitusnumero
2013-446201
Toimituslaji
Tilusjärjestely
Kunta
Ylivieska

PERUSTIEDOT

Hankealueen pinta-ala on 802 ha, josta peltoa noin 675 ha.

AJANKOHTAISTA

 • Toimitsijoiden kokouksessa 29.3.2018 valittiin peruskuivatushankkeen (Peruskuivatus uomat 1-5, 8-9) toteuttajaksi SJ-Kaivuu Oy. Salaojitushankkeen toteuttajaksi valittiin Markku Myntti Ky.

 • Kokouksessa 6.2.2018 vahvistettiin peruskuivatushankkeen ja salaojitushankkeen suunnitelmat. Salaojahankkeeseen liittyvän soran ajot on tarkoitus tehdä vielä tämän talven. Pöytäkirja kokouksesta sekä salaoja- ja peruskuivatussuunnitelmat ovat alla liitteinä.

 • T:mi Joonas Rautakoski valittiin Pikkuluiskan (Uomat 6-7) perkaushankkeen toteuttajaksi toimitsijoiden kokouksessa 3.10.2017.

 • Kokouksessa 1.9.2017 tehtiin päätökset Pikkuluiskan peruskuivatushankeen toteuttamisesta, tasoristeysten lakkauttamisista ja tieoikeuksista. Ohessa ovat pöytäkirja ja Pikkuluiskan peruskuivatushankkeen suunnitelmat sekä kartta ja selitelmä tieoikeuksista. 
 • Kokouksessa 1.6.2017 vahvistettiin lopullinen jakosuunnitelma. Kartta jakosuunnitelmasta ja asiakirjat alkutilanteesta ja lopputilanteesta ovat liitteenä alla. Tilusten haltuunotto tapahtuu 1.10.2018. 

 • Kuivatus- ja tietoiveiden kuulemistilaisuus 3.7.2017 Maanmittaustoimistolla. Toiveet tulee esittää 31.7.2017 mennessä.

 • Jyvityksestä tehtyjen huomautusten perusteella tilusten jyvitystä ja kuviointia on tarkennettu. Jyväluvut ilmenevät sivun liitteenä olevasta kartasta. Jyväluku osoittaa tiluksen tuottokykyyn perustuvan arvon, johon vaikuttavat tiluksen luontaiset ominaisuudet (maalaji, multavuus) ja erikoistekijät (mm. sijainti, koko, muoto, kivisyys, kuivatus). Parhaan pellon jyväluku on 100. 

 • Kokouksessa 6.4.2016 käsiteltiin Männistönrämeen peruskuivatushanketta. Männistönrämeen peruskuivatussuunnitelma hyväksyttiin ja hankkeen toteuttamista varten perustettiin Männistönrämeen ojitusyhteisö. Ojitusyhteisölle valittiin hoitokunta ja vahvistettiin sen säännöt. Ojitusyhteisö hakee hankkeelle ELY-keskuksesta rahoitusta. Hankkeen toteuttamisesta päätetään rahoituspäätöksen jälkeen. Maveplan Oy:n laatima Männistönrämeen peruskuivatussuunnitelma, pöytäkirja kokouksesta ja ojitusyhteisön säännöt ovat liitteenä sivun reunassa.

 • Tilusjärjestelyhankkeesta laadittu toimenpide-ehdotus ohessa liitteenä

 • MMM:n rahoituspäätös ohessa liitteenä

 • Tilusjärjestely aloitettu kokouksessa Pylvään kylätalolla torstaina 3.10.2013 klo: 10:00

 • Kartta toimitusalueesta ohessa liitteenä

 • Pöytäkirja 30.9.2014 pidetystä kokouksesta ohessa liitteenä

 • Maveplan oy valittiin kuivatushankkeiden suunnittelijaksi toimitsijoiden kokouksessa 17.10.2014

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri Hannu Oja

Puhelin 0400 677159

Sähköposti hannu.oja@maanmittauslaitos.fi

 

Sivut päivitetty 18.4.2018

 

Pienoiskuva