Hyppää pääsisältöön

Ratatoimitus rataosalla Jyväskylä - Pieksämäki 1406, välillä Vaajavirta - Kelkkamäki

Toimitusnumero
2014-474745
Toimituslaji
Ratatoimitus
Kunta
Jyväskylä
Laukaa

Toimituksen tarkoitus

Liikennevirasto on hakenut ratatoimituksia mm. otsikossa mainitulle rataosuudelle.  Oikeassa reunassa Muualla verokossa -otsikon alla on linkki rautatiealueiden rajaamishankkeesta kertovalle sivulle. Toisen linkin kautta pääsee laajemmin ratatoimituksista kertovalle maanmittauslaitoksen sivulle. Tässä toimituksessa ei käsitellä minkään uuden rataosuuden rakentamista eikä sellaisesta ole suunnitelmaa.

Toimituksen ensisijaisena tarkoituksena on nykyisen rautatiealueen rajojen selvittäminen. Tässä 28.5.2014 aloitetussa  toimituksessa käsitellään Vaajavirta - Kelkkamäki  välinen rataosuus, mikä sijainti näkyy oikeassa reunassa olevasta linkistä avautuvasta kartasta. Toimitusten kohteena olevat rautatiealueen kiinteistöt ovat muodostettu 1800-luvun lopusta lähtien suoritetuissa lunastustoimituksissa. Tämän jälkeen rajamerkkejä on hävinnyt huomattavassa määrin rautatiealueen rajoilta.

Toimituksen yhteydessä käsitellään tarvittaessa tilusjärjestelyjä rata-alueeseen rajoittuvilla kiinteistöillä kiinteistöjaotuksen parantamiseksi.

Maastotyöt

Toimituksen maastotyön suorittavat Maanmittauslaitoksen kartoittajat. Maastotyöt on aloitettu kesällä 2014. Toimituksen maastotöiden yhteydessä mitataan tarkasti kaikki rata-alueelta löytyvät rajamerkit ja korvataan uusilla maastosta kadonneet rajamerkit.

Jatkotoimenpiteet

Toimituksessa pidetään myöhemmin loppukokous, missä käsitellään maastomittausten perusteella tarpeelliseksi havaitut toimenpiteet kuten rajankäynnit. Kokoukseen kutsutaan erikseen kaikki maanomistajat, joita asia koskee. Liikennevirasto vastaa tämän toimituksen toimituskustannuksista.

Yhteystiedot

Lisätieto- ja maastotöistä antavat tarvittaessa kartoittaja Jouni Pynnönen 040 8017743.  Toimitusmenettelyyn liittyviin kysymyksiin vastaa toimitusinsinööri Kari Anttila 040 8017742.

Toimituksen hakijan, Liikenneviraston edustajana toimituksessa on Ville Kandell Ramboll Oy 040 631 3173, s-posti ville.kandell@ramboll.fi.

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).