Hyppää pääsisältöön

Ratatoimitus Tampere - Pori, rataosalla Ulvilan kaupungin alue

Toimitusnumero
2014-474777
Toimituslaji
Ratatoimitus
Kunta
Ulvila

Toimituksen tarkoitus

Liikennevirasto on hakenut ratatoimituksia mm. otsikossa mainitulle rataosalle.  Oikeassa reunassa Muualla verkossa -otsikon alla on linkki rautatiealueiden rajaamishankkeesta kertovalle sivulle. Toisen linkin kautta pääsee laajemmin ratatoimituksista kertovalle maanmittauslaitoksen sivulle. Tässä toimituksessa ei käsitellä minkään uuden rataosuuden rakentamista eikä sellaisesta ole suunnitelmaa.

Toimituksen ensisijaisena tarkoituksena on nykyisen rautatiealueen rajojen selvittäminen. Tässä 24.4.2014 vireille tulleessa toimituksessa käsitellään Tampere - Pori välisestä radasta Ulvilan kaupungin alueella oleva rataosuus, mikä sijainti näkyy oikeassa reunassa olevasta linkistä avautuvasta kartasta. Toimituksen kohteena olevat rautatiealueen kiinteistöt on muodostettu 1800 -luvun lopusta lähtien suoritetuissa lunastustoimituksissa. Tämän jälkeen rajamerkkejä on hävinnyt huomattavassa määrin rautatiealueen rajoilta.

Toimituksen yhteydessä käsitellään tarvittaessa tilusjärjestelyjä rata-alueeseen rajoittuvilla kiinteistöillä kiinteistöjaotuksen parantamiseksi.

Maastotyöt

Toimituksen maastotyön suorittavat Maanmittauslaitoksen kartoittajat. Maastotyöt aloitetaan maastotyökautena 2015 ja niiden yhteydessä mitataan tarkasti kaikki rata-alueelta löytyvät rajamerkit sekä korvataan uusilla kadonneet rajamerkit.

Jatkotoimenpiteet

Toimituksessa pidetään myöhemmin, todennäköisesti vuonna 2015, toimituskokous, missä käsitellään maastomittausten perusteella tarpeelliseksi havaitut toimenpiteet kuten rajankäynnit. Kokoukseen kutsutaan erikseen kaikki maanomistajat, joita asia koskee. Liikennevirasto vastaa tämän toimituksen kustannuksista.

Yhteystiedot

Lisätietoja maastotöistä antaa tarvittaessa kartoittaja Matti Haula, puh. 040 531 8111. Toimitusmenettelyyn liittyviin kysymyksiin vastaa toimitusinsinööri Matti Haapanen, puh. 040 531 8100.

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).