Isoneva - Vartinoja 110 kV voimajohto

Toimitusnumero
2014-487199
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Siikajoki

Yleistä

Toimituksen tarkoituksena on voimansiirtoalueen lunastus. Maanmittauslaitos on 24.9.2014 myöntänyt lunastusluvan TerraWinD Oy:lle pysyvän käyttöoikeuden hankkimiseen 110 kV sähkönsiirtojohtoa ja tiedonsiirtolaitteita varten Siikajoen kunnassa. Lunastusluvan yhteydessä on lisäksi myönnetty ennakkohaltuunottolupa lunastusluvan mukaisiin alueisiin. Lunastuksen kohde jätetään vähemmän tärkeiltä osiltaan lunastustoimituksessa määrättäväksi lunastuslain 10 §:n mukaisesti.

Toimitus käsittää yhden johdon:

  • Uusi 110 kV johto välillä Isoneva - Vartinoja. Pituus n. 6,5 km. Lunastusalue kattaa 26 metriä leveän johtoaukean sekä 10 metriä leveät reunavyöhykkeet (10+26+10m).

Hankkeen tarkoituksena on liittää Isonevan tuulivoimapuiston sähköasema Vartinojan tuulivoimapuiston sähköasemaan.

Yleistä tietoa voimansiirtoalueen lunastustoimituksista löydät alla olevista linkeistä ja liitteistä.

Toimituksen aikaisemmat vaiheet

- 12.1.2021: Alkukokous, ennakkohaltuunotto

Toimituksen tulevat vaiheet

Ennakkohaltuunoton käsittelyä jatketaan Heikinhovissa ke 20.1. klo 15. Ennakkohaltuunotto jäi kesken kiinteistöjen 748-403-28-49 Aaronkaira ja 748-404-12-15 Suuttari osalta.

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri Samu Viitanen (lunastustoimikunnan puheenjohtaja)

Puhelin 050 518 9007

Sähköposti etunimi.sukunimi[at]maanmittauslaitos.fi

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä). Henkilötietoja sisältävät asiakirjat (ml. pöytäkirjat) voidaan toimittaa pyynnöstä tietosuojalain sallimalla tavalla.

Yleiskartta reitistä
Esite voimajohtoalueen lunastuksesta
Toimituskarttaluonnos (16.12.2020)
Maanmittauslaitoksen diaesitys lunastustoimituksesta