Isoneva - Vartinoja 110 kV voimajohto

Toimitusnumero
2014-487199
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Siikajoki

Yleistä

Toimituksen tarkoituksena on voimansiirtoalueen lunastus. Maanmittauslaitos on 24.9.2014 myöntänyt lunastusluvan TerraWinD Oy:lle pysyvän käyttöoikeuden hankkimiseen 110 kV sähkönsiirtojohtoa ja tiedonsiirtolaitteita varten Siikajoen kunnassa. Lunastusluvan yhteydessä on lisäksi myönnetty ennakkohaltuunottolupa lunastusluvan mukaisiin alueisiin. Lunastuksen kohde jätetään vähemmän tärkeiltä osiltaan lunastustoimituksessa määrättäväksi lunastuslain 10 §:n mukaisesti.

Toimitus käsittää yhden johdon:

  • Uusi 110 kV johto välillä Isoneva - Vartinoja. Pituus n. 6,5 km. Lunastusalue kattaa 26 metriä leveän johtoaukean sekä 10 metriä leveät reunavyöhykkeet (10+26+10m). Johtoalueen poikkileikkaus pylvästyyppineen on esitetty liitteissä.

Hankkeen tarkoituksena on liittää Isonevan tuulivoimapuiston sähköasema Vartinojan tuulivoimapuiston sähköasemaan.

Yleistä tietoa voimansiirtoalueen lunastustoimituksista löydät alla olevista linkeistä ja liitteistä.

Toimituksen aikaisemmat vaiheet

  • 24.9.2014: Lunastuslupapäätös
  • 12.1.2021: Alkukokous, ennakkohaltuunotto
  • 20.1.2021: 2. kokous, ennakkohaltuunotto jatkuu

Toimituksen tulevat vaiheet

12.1.2021 ja 20.1.2021 järjestetyissä kokouksissa lunastuksen kohteena olevat alueet otettiin haltuun. Johto on tarkoitus rakentaa vuoden 2021 aikana, viimeistelytöitä jatketaan näillä näkymin vielä 2022. Tarkemman aikataulun rakentamisesta voit tarkistaa lunastajan diaesityksestä (liitteissä).

Elenia ja TerraWinD ovat suunnitelleet yhteistä ylitystä Siikajoen yli. Yhteisylitystä varten on tarkoitus rakentaa 2 x 110 kV yhteispylväät, jotka ovat suunniteltu vapaasti seisoviksi teräspylväiksi. Päätös mahdollisesta yhteisylityksestä odottaa toistaiseksi Elenian lunastuslupaa.

Lopullinen korvauskäsittely aloitetaan rakentamisvaiheen jälkeen, eli tämänhetkisen aikataulun perusteella vuonna 2022.

Yhteystiedot

Lunastustoimikunta

  • Toimitusinsinööri Samu Viitanen (lunastustoimikunnan puheenjohtaja)
  • Puhelin 050 518 9007
  • Sähköposti etunimi.sukunimi[at]maanmittauslaitos.fi

Lunastaja

  • Projektipäällikkö Jaakko Ahola, Taaleri Energia Oy
  • Puhelin 040 922 0964
  • Sähköposti etunimi.sukunimi[at]taaleri.com
Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä). Henkilötietoja sisältävät asiakirjat (ml. pöytäkirjat) voidaan toimittaa pyynnöstä tietosuojalain sallimalla tavalla.

Yleiskartta reitistä
Johtoalueen poikkileikkaus
Esite voimajohtoalueen lunastuksesta
Toimituskarttaluonnos (22.1.2021)
Maanmittauslaitoksen diaesitys lunastustoimituksesta