Hyppää pääsisältöön

Ratatoimitus rataosalla Äänekoski - Haapajärvi 2001, välillä Kivijärven raja - Keitelepohja

Toimitusnumero
2015-494638
Toimituslaji
Ratatoimitus
Kunta
Kivijärvi
Viitasaari

Toimituksen tarkoitus

Liikennevirasto on hakenut ratatoimituksia mm. otsikossa mainitulle rataosuudelle.  Oikeassa reunassa Muualla verokossa -otsikon alla on linkki rautatiealueiden rajaamishankkeesta kertovalle sivulle. Toisen linkin kautta pääsee laajemmin ratatoimituksista kertovalle maanmittauslaitoksen sivulle. Tässä toimituksessa ei käsitellä minkään uuden rataosuuden rakentamista eikä sellaisesta ole suunnitelmaa.

Toimituksen ensisijaisena tarkoituksena on nykyisen rautatiealueen rajojen selvittäminen. Tässä toimituksessa käsitellään Kivijärven raja - Keitelepohja välinen rataosuus, mikä sijainti näkyy oikeassa reunassa olevasta linkistä avautuvasta kartasta. Toimitusten kohteena olevat rautatiealueen kiinteistöt ovat muodostettu 1800-luvun lopusta lähtien suoritetuissa lunastustoimituksissa. Tämän jälkeen rajamerkkejä on hävinnyt huomattavassa määrin rautatiealueen rajoilta.

Toimituksen yhteydessä käsitellään tarvittaessa tilusjärjestelyjä rata-alueeseen rajoittuvilla kiinteistöillä kiinteistöjaotuksen parantamiseksi.

Maastotyöt

Toimituksen maastotyön suorittavat Maanmittauslaitoksen kartoittajat. Maastotyöt aloitetaan kesällä 2015. Toimituksen maastotöiden yhteydessä mitataan tarkasti kaikki rata-alueelta löytyvät rajamerkit ja korvataan uusilla maastosta kadonneet rajamerkit.

Jatkotoimenpiteet

Toimituksessa pidetään myöhemmin loppukokous, missä käsitellään maastomittausten perusteella tarpeelliseksi havaitut toimenpiteet kuten rajankäynnit. Kokoukseen kutsutaan erikseen kaikki maanomistajat, joita asia koskee. Liikennevirasto vastaa tämän toimituksen toimituskustannuksista.

Yhteystiedot

Lisätieto- ja maastotöistä antavat tarvittaessa kartoittaja Heikki Eerola 040 5450269.  Toimitusmenettelyyn liittyviin kysymyksiin vastaa toimitusinsinööri Kari Anttila 040 801 7742.

Toimituksen hakijan, Liikenneviraston edustajana toimituksessa on Ville Kandell Ramboll Oy 040 631 3173, s-posti ville.kandell@ramboll.fi.

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).