Hyppää pääsisältöön

Ratatoimitus rataosalla Jyväskylä - Haapamäki 1503, välillä Jyväskylä/Köhniö - Petäjäveden kunnan raja

Toimitusnumero
2015-502657
Kunta
Jyväskylä

Toimituksen tarkoitus

Liikennevirasto on hakenut ratatoimituksia mm. otsikossa mainitulle rataosuudelle.  Oikeassa reunassa Muualla verkossa -otsikon alla on linkki rautatiealueiden rajaamishankkeesta kertovalle sivulle. Toisen linkin kautta pääsee laajemmin ratatoimituksista kertovalle maanmittauslaitoksen sivulle.

Tässä toimituksessa ei käsitellä minkään uuden rataosuuden rakentamista eikä sellaisesta ole suunnitelmaa.

Toimituksen ensisijaisena tarkoituksena on nykyisen rautatiealueen rajojen selvittäminen. Tässä 2.4.2015 vireille tulleessa  toimituksessa käsitellään Jyväskylä/Köhniö - Petäjäveden raja välinen rataosuus, jonka sijainti näkyy oikeassa reunassa olevasta linkistä avautuvasta kartasta. Toimitusten kohteena olevat rautatiealueen kiinteistöt on muodostettu 1800-luvun lopusta lähtien suoritetuissa lunastustoimituksissa. Tämän jälkeen on rajamerkkejä hävinnyt huomattavassa määrin rautatiealueen rajoilta.

Toimituksen yhteydessä käsitellään tarvittaessa tilusjärjestelyjä rata-alueeseen rajoittuvilla kiinteistöillä kiinteistöjaotuksen parantamiseksi.

Liikennevirasto vastaa tämän toimituksen toimituskustannuksista.

Maastotyöt

Toimituksen maastotyön suorittavat Maanmittauslaitoksen kartoittajat. Maastotyöt aloitetaan keväällä 2015. Toimituksen maastotöiden yhteydessä mitataan tarkasti kaikki rata-alueelta löytyvät rajamerkit, ja korvataan maastosta kadonneet rajamerkit uusilla rajamerkeillä.

Jatkotoimenpiteet

Toimituksessa pidetään myöhemmin kokous, jossa käsitellään maastomittausten perusteella tarpeelliseksi havaitut toimenpiteet kuten rajankäynnit ja mahdolliset tilusjärjestelyt. Kokoukseen kutsutaan erikseen kaikki maanomistajat, joita asia koskee.

Yhteystiedot

Lisätietoja maastotöistä antaa tarvittaessa kartoittaja Petri Oksanen 040 057 6982.  Toimitusmenettelyyn liittyviin kysymyksiin vastaa toimitusinsinööri Jussi Mansikka-aho 040 034 6028.

Toimituksen hakijan, Liikenneviraston edustajana toimituksessa on Ville Kandell Ramboll Oy:stä 040 631 3173, s-posti ville.kandell@ramboll.fi.

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).