Hyppää pääsisältöön

• Ratatoimitus Jämsän kaupungin alueella kulkevalla radalla Oriveden kaupungin rajan ja Jämsän aseman välillä ns. rajaamistoimituksena

Toimitusnumero
2015-516979
Toimituslaji
Ratatoimitus
Kunta
Jämsä

Liikennevirasto on hakenut ratatoimituksia mm. otsikossa väliselle rataosuudelle.  Oikeassa reunassa Muualla verkossa -otsikon alla on linkki hankkeesta kertovalle sivulle. Toisen linkin kautta pääsee laajemmin ratatoimituksista kertovalle maanmittauslaitoksen sivulle. Tässä toimituksessa ei käsitellä minkään uuden rataosuuden rakentamista eikä sellaisesta ole suunnitelmaa.

Toimituksen ensisijaisena tarkoituksena on nykyisen rautatiealueen rajojen selvittäminen. Tässä 23.10.2015 vireille tulleessa toimituksessa käsitellään Jämsän kaupungin alueella Oriveden kaupungin rajan ja Jämsän aseman  välinen rataosuus, mikä sijainti näkyy oikeassa reunassa olevasta linkistä avautuvasta kartasta. Toimitusten kohteena olevat rautatiealueen kiinteistöt ovat muodostettu 1800-luvun lopusta lähtien suoritetuissa lunastustoimituksissa. Tämän jälkeen rajamerkkejä on hävinnyt huomattavassa määrin rautatiealueen rajoilta.

 

Maastotyöt

 

Toimituksen maastotyön suorittavat maanmittauslaitoksen kartoittajat. Maastotyöt aloitetaan huhtikuun puolivälissä 2016.

 

Toimituksen maastotöiden yhteydessä mitataan tarkasti kaikki rata-alueelta löytyvät rajamerkit. Hävinneiden rajamerkkien paikalle rakennetaan rata-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen välisille rajoille uudet putkipyykit. Kiinteistön ja rata-alueen väliselle rajalle rakennetaan muutoin muovipaalut entisten hävinneiden rajamerkkien paikalle. Tässä yhteydessä mitataan jatkotoimenpiteitä varten myös ne alueet, joissa rata-alueen rakenteet ylittävät nykyisen rautatiealueen rajan.

 

 

 

Jatkotoimenpiteet

 

Toimituksessa pidetään myöhemmin (todennäköisesti vuonna 2017) kokous, missä käsitellään maastomittausten perusteella tarpeelliseksi havaitut toimenpiteet kuten rajankäynnit. Kokoukseen kutsutaan erikseen ne maanomistajat, joita asia koskee. Liikennevirasto vastaa tämän toimituksen toimituskustannuksista.

 

 

 

Yhteystiedot

 

Lisätietoja maastotöistä antavat tarvittaessa:

 

- kartoittaja Jukka Koskinen puh. 0400 130181 Oriveden kaupungin rajan ja Lahdenperän liikennepaikan välisen radan osuudesta (Längelmäveden kunnasta Jämsään siirretty alue)

 

- kartoittaja Jouko Mustonen puh. 040 8017455 Lahdenperän liikennepaikasta Jämsän asemalle kulkevan radan osalta. Myös maastossa liikkuvilta muilta maanmittauslaitoksen kartoittajilta voi tiedustella toimitukseen liittyviä asioita.

 

Toimitusmenettelyyn liittyviin kysymyksiin vastaa toimitusinsinööri Eeva Kananen puh. 040 861 0211.

 

 

 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).