Hyppää pääsisältöön

Yksityistietoimitus Jyväskylä-Äänekoski rataosalla koskien Sunion, Uusitalon ja Hyppösen tasoristeyksiä

Toimitusnumero
2016-529390
Toimituslaji
Muut toimitukset
Kunta
Laukaa

Hakemus

Liikennevirasto on hakenut yksityistietoimituksia Jyväskylä-Äänekoski rataosalla sijaitsevien eräiden tasoristeyksien poistamiseksi tai parantamiseksi. Perusteena on yksityistielain 84 §:n mukainen yleinen tarve eli liikenneturvallisuuden parantaminen. Liikennevirasto on tarkentanut ja osittain muuttanut hakemusta alkukokouksen jälkeen.

Tämä toimitus koskee Sunion, Uusitalon ja Hyppösen tasoristeyksiä.

Toimituksen tarkoitus

Toimituksen tarkoituksena on tien (osan) ja tieoikeuksien lakkauttaminen Uusitalon tasoristeyksen kohdalla, sekä tarvittavien uusien tieoikeuksien perustaminen. Sunion tasoristeystä siirretään ja parannetaan ja Hyppösen tasoristeys siirretään. Toimituksessa vahvistetaan tiejärjestelyiden vaatimat maa-alueet ja mahdollisesti määrätään korvaukset.

Toimituksen eteneminen

Toimituksen alkukokous on pidetty keskiviikkona 25.5.2016 klo 11.00.

Toimituksen jatkokokous pidetään perjantaina 19.8. klo 10.30 Maanmittauslaitoksen Taulumäen toimipaikassa, Kankaankatu 17, 40200 Jyväskylä.

Kokouksessa on tarkoitus päättää tasoristeyksen lakkauttamisesta ja tarvittavien uusien tieoikeuksien perustamisesta, sekä vahvistaa tieoikeus korvaavia tieyhteyksiä ja tasoristeyksien siirtoa ja parantamista varten tarvittaviin alueisiin.

Radan parantamistoimenpiteet valmistunevat vuoden 2016 aikana. Tarkempia aikataulutietoja voi tiedustella jäljempänä mainituilta Liikenneviraston edustajilta.

Rakennustöiden valmistuttua pidetään toimituksen loppukokous, jossa käsitellään mm. mahdollisia korvauskysymyksiä.
 

Yhteystiedot

Maanmittauslaitos

Toimitusinsinööri Kari Anttila, puh. 040 801 7742, kari.anttila@maanmittauslaitos.fi

Liikennevirasto

Aluevastaava Heikki Virtanen, puh. 020 637 3926, heikki.virtanen@liikennevirasto.fi

Isännöitsijä Ville Kandell (Ramboll CM Oy), puh. 040 631 3173, ville.kandell.@ramboll.fi

 

Tiedotetta on muokattu 5.8.2016 / Kari Anttila

 

 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).