Hyppää pääsisältöön

Valtatien 12 parantaminen välillä Eura - Raijala Euran ja Säkylän kunnissa

Toimitusnumero
2017-553465
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Eura
Säkylä

Tausta

Liikennevirasto on päätöksellään 18.9.2018 hyväksynyt hanketta koskevan tiesuunnitelman. Varsinais-Suomen ELY-keskus on pyytänyt Maanmittauslaitosta suorittamaan hanketta varten maantietoimituksen.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on päätöksellään 26.8.2020 hyväksynyt samaan hankkeeseen liittyvän täydentävän tiesuunnitelman. Tämä suunnitelma koskee mm. maanteitä 12793 (Linjatie) ja 2140 (Kokemäentie). Linjatielle on suunnitelmassa osoitettu uusi sijainti, joka alkaa Kokemäentieltä. 

Tarkoitus

Toimituksen tarkoituksena on käsitellä tien parantamiseen tarvittavien alueiden lunastaminen ja tiehankkeen aiheuttamien vahinkojen ja haittojen korvaaminen. Lisäksi toimituksessa käsitellään tarpeelliset rajankäynnit, yksityistiejärjestelyt, tilusjärjestelyt ja muut maantietoimitukseen kuuluvat asiat.

Aikataulu

Toimitus on aloitettu 30.10.2018 pidetyllä kokouksella ja sitä on jatkettu 28.11.2018 ja 14.10.2020 pidetyillä kokouksilla. Näissä kokouksissa on käsitelty tiesuunnitelmissa osoitettujen alueiden ja oikeuksien haltuunotot.

Toimitusta jatketaan 28.6.2023 pidettävällä kokouksella.

Linjatien syrjään jäänyttä tieosaa koskevat yksityistiejärjestelyt käsitellään alueellisella yksityistietoimituksella nro 2022-699600. Kyseinen toimitus on aloitettu 3.10.2022 ja sitä jatketaan 28.6.2023 pidettävällä kokouksella.

Yhteystiedot

toimitusinsinööri Juho Nikander

juho.nikander(at)maanmittauslaitos.fi

puh. 040 801 7438