Ratatoimitus Kiukainen - Kauttua - Säkylä -radalla

Toimitusnumero
2018-575186
Toimituslaji
Ratatoimitus
Kunta
Eura
Säkylä
Tausta

Liikennevirasto on 14.4.2014 saapuneella hakemuksella pyytänyt Maanmittauslaitosta suorittamaan tarvittavat maanmittaustoimitukset valtiolle kuuluvien rautatiealueiden tarkan ulottuvuuden määrittämiseksi.

 

Kohde

Hakemuksen johdosta on 16.2.2018 tullut vireille nyt kysymyksessä oleva ratatoimitus, joka koskee Kiukainen - Kauttua - Säkylä -rataa Euran ja Säkylän kuntien alueella. Rautatiealue on mitattu, pyykitetty ja muodostettu kiinteistöksi pääosin vuosina 1913 - 1956 suoritetuissa maanmittaustoimituksissa. Osa rajamerkeistä on tämän jälkeen hävinnyt rautatiealueen rajoilta.

 

Maastotyöt

Toimituksessa mitataan kaikki rautatiealueen rajaa ja siitä lähteviä rajoja osoittavat rajamerkit ja rakennetaan hävinneiden rajamerkkien tilalle uudet rajamerkit.

 

Aikataulu

Maanmittauslaitoksen kartoittajat ovat aloittaneet toimituksen maastotyöt vuonna 2018 ja niitä jatketaan vuonna 2020. Maastotöiden valmistuttua laaditaan toimituskartta ja pidetään toimituskokous, johon kutsutaan erikseen ne maanomistajat, joita toimitus koskee. Kokouksessa käsitellään maastomittausten perusteella tarpeelliseksi havaitut toimenpiteet, kuten rajankäynnit. Toimituksen kustannuksista vastaa Väylävirasto (ent. Liikennevirasto).

 

Yhteystiedot

Lisätietoja maastotöistä voi kysyä kartoittaja Auvo Saarniolta, puh. 040 531 8119.

Lisätietoja toimitusmenettelystä voi kysyä toimitusinsinööri Juho Nikanderilta, puh. 040 8017 438, juho.nikander[at]maanmittauslaitos.fi