Hyppää pääsisältöön

Viemäritunneleiden lunastus Blominmäen ja Suomenojan välillä

Toimitusnumero
2018-578093
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Espoo

Yleistä

Maanmittauslaitos on 21.3.2018 antanut Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY) lunastusluvan koskien maanalaisten viemäritunneleiden rakentamista Blominmäen uuden jätevesipuhdistamon ja Suomenojan vanhan jätevesipuhdistamon välillä. Lunastus ei tapahdu omistusoikeudella vaan lunastusluvan nojalla rajoitetaan maanomistajien käyttöoikeutta, jotta maanalaisten tunneleiden rakentaminen ja pitäminen on mahdollista. Alla olevan linkin kautta avautuu lunastusluvan päätösosa, josta myönnetyt oikeudet käyvät tarkemmin ilmi.

Rakennettava viemäritunneli koostuu kahdesta tunnelista, jotka kulkevat keskimäärin 20-30 m syvyydessä ja ovat leveydeltään noin 4,5 m ja korkeudeltaan reilun 5 m korkuisia. Suomenojan puhdistamolta rakennetaan Blominmäen puhdistamolle tuloviemäri, joka liittää uuden puhdistamon Espoon jäteveden käsittelyjärjestelmään. Puhdistettu jätevesi siirretään purkutunnelia pitkin Suomenojan poistuvan puhdistamon alueelle ja siitä edelleen vanhaa purkutunnelia pitkin merelle. Lisäksi rakennetaan huolto- ja ajotunneleita. Lunastuksen kohteena ovat itse tunnelit sekä niiden ympärillä oleva 10 m suojavyöhyke tunneleiden ylä- ja alapuolella sekä kummallakin sivulla. Lunastusalueen korkeusasema (suhteessa merenpintaan) vaihtelee kiinteistöittäin ja käy ilmi liitteestä "korkeusasema kiinteistöittäin".

Lunastusmenettely ja toimituksen aloitus

Lunastustoimituksen alkukokous pidettiin ke 6.6.2018 klo 9.30 koskien osuutta Lugnetin asuinalue - Länsiväylä (n 4,5 km). Alkukokouksessa käytiin läpi hankkeeseen ja toimitukseen liittyvät yleiset asiat.

Hankkeen muu osa, eli Kehä III - Lugnetin asuinalue sekä Länsiväylä - Suomenlahti käsitellään erillisessä toimituksessa.

Alkukokouksessa varattiin tilaisuus tehdä ennakkokorvausvaatimuksia ja jätetyt vaatimukset on käsitelty kokouksessa 4.7.2018. Kokouksessa päätettiin, ettei mitään korvauksia voida käsitellä ennakkokorvauksina, vaan kaikki korvausasiat ratkaistaan hankkeen jälkeen kun toimitusta jatketaan.

Haltuunotto ja käyttöoikeuden rajoitusten voimaantulo 4.7.2018

Koska ennakkokorvauksia ei määrätty, haltuunotto tapahtui kaikilta osin 4.7.2018, jolloin myös lunastusluvassa myönnetyt käyttöoikeuden rajoitukset astuivat voimaan. Tämä tarkoittaa sitä, että HSY voi nyt rakentaa tunnelit koko osuudella, myös siltä osin kuin maanomistaja ei ole suostunut hankkeeseen. 

Jatkokokous ja lopulliset korvausvaatimukset 

Viemäritunneleiden rakentamishanke on valmistunut kesällä 2022. Lunastustoimituksen jatkokokous pidetään tiistaina 20.9.2022 klo 9.30. Kokouksessa kerrataan toimitusmenettelyä ja korvausten yleisiä periaatteita, annetaan määräaika lopullisten korvausvaatimusten jättämiselle (ks. jäljempänä) ja sovitaan menettelystä mahdollisten katselmusten osalta. 

HSY:n ilmoituksen mukaan suurin osa maanomistajista on antanut suostumuksen hankkeelle ja suostumusten perusteella on maksettu korvaus. Toimituksessa tullaan käsittelemään korvauskysymykset siltä osin, kuin korvauksista ei ole sovittu.

Lunastuskorvausten perusteista säädetään lunastuslain 29-39 §:issä. Korvausvaatimukset voivat koskea

  • kohteenkorvausta niiden osalta, jotka eivät ole tehneet sopimusta HSY:n kanssa
  • kaikkien kiinteistöjen osalta vahinkoja ja haittoja, joista ei ole sovittu HSY:n kanssa sekä edunvalvontakuluja (LunL 82 §).

Kirjallinen korvausvaatimus on toimitettava viimeistään 21.10.2022 toimitusinsinöörille (yhteystiedot alla).

Loppukokous ja korvausten määrääminen 

Korvauspäätökset annetaan loppukokouksessa, josta tiedotetaan erikseen.

 

Yhteystiedot

Lunastustoimituksen toimitusinsinööri:

Jenni Alakärppä, Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos

Kalevankatu 4, 08100 Lohja

040 766 9764

jenni.alakarppa[at]maanmittauslaitos.fi