Hyppää pääsisältöön

Läntisneva - Jylkkä 110 kV voimajohto

Toimitusnumero
2018-582599
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Kalajoki

Yleistä

Toimituksen tarkoituksena on voimansiirtoalueen lunastus. Valtioneuvosto on 31.5.2018 myöntänyt lunastusluvan pysyvän käyttöoikeuden hankkimiseen 110 kV sähkönsiirtojohtoa ja tiedonsiirtolaitteita varten Siikajoen kunnassa. Tämänhetkisenä lunastajana toimii Voimajohto Oy Kalajoki. Lunastusluvan yhteydessä on lisäksi myönnetty ennakkohaltuunottolupa lunastusluvan mukaisiin alueisiin. Lunastuksen kohde jätetään vähemmän tärkeiltä osiltaan lunastustoimituksessa määrättäväksi lunastuslain 10 §:n mukaisesti.

Toimitus käsittää yhden johdon:

 • Uusi 110 kV johto välillä Läntisneva - Jylkkä. Voimajohdon kokonaispituus on n. 16 km, josta maakaapeliosuuden pituus on n. 1,3 km. Ilmajohtoalueen poikkileikkaus pylvästyyppineen on esitetty liitteissä.

Hankkeen tarkoituksena on liittää Läntisen tuulivoimapuisto kantaverkkoon.

Yleistä tietoa voimansiirtoalueen lunastustoimituksista löydät alla olevista linkeistä ja liitteistä.

Toimituksen aikaisemmat vaiheet

 • 31.5.2018: Lunastuslupapäätös
 • 15.2.2019: Alkukokous, ennakkohaltuunotto
 • 12.2.2020: 2. kokous, lunastajan vaihtaminen
 • 10.11.2021: 3. kokous, lunastuksen ja haltuunoton laajentaminen

Toimituksen tulevat vaiheet

Voimajohdon on tarkoitus valmistua kesäkuuhun 2022 mennessä. Tarkemman aikataulun voit tiedustella lunastajalta.

Lopullinen korvauskäsittely aloitetaan rakentamisvaiheen jälkeen eli aikaisintaan vuonna 2022.

Yhteystiedot

Lunastustoimikunta

 • Toimitusinsinööri Samu Viitanen (lunastustoimikunnan puheenjohtaja)
 • Puhelin 050 518 9007
 • Sähköposti etunimi.sukunimi[at]maanmittauslaitos.fi

Lunastaja

 • Projektimanageri Jarkko Simpura, Winda Energy Oy
 • Puhelin 040 162 3920
 • Sähköposti etunimi.sukunimi[at]winda.fi
Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä). Henkilötietoja sisältävät asiakirjat (ml. pöytäkirjat) voidaan toimittaa pyynnöstä tietosuojalain sallimalla tavalla.