Hyppää pääsisältöön

Riista-aitojen rakentaminen valtatielle 9 Loimaan kaupungissa

Toimitusnumero
2018-583238
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Loimaa

Tausta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on päätöksellään 25.4.2019 hyväksynyt yllä mainittua hanketta koskevan tiesuunnitelman. Varsinais-Suomen ELY-keskus on pyytänyt Maanmittauslaitosta suorittamaan hankkeen johdosta maantietoimituksen.

Toimitus on aloitettu 21.8.2019 pidetyllä kokouksella, jossa on käsitelty tiesuunnitelman osuuksien 1 (Koivistonkulma - Pappistentie), 2 (Kutojankatu - Pauna) ja 3 (Putkitehtaantie - Koskenranta) haltuunotto. Osuudet 1 - 3 ovat valmistuneet v. 2020.

Toimitusta on jatkettu 14.4.2022 pidetyllä kokouksella, jossa aloitettiin osuuden 4 (Koskenranta - Rantalankulmantie) käsittely. Hakijan pyynnöstä osuuden 4 haltuunottoa kuitenkin siirrettiin. Haltuunotto käsiteltiin muutetun suunnitelman mukaisena (Koskenranta - Ristimäenkulmantie) ja tarvittavien suostumusten perusteella 31.3.2023 pidetyllä kokouksella. Osuus 4 on valmistunut v. 2023.

Tarkoitus

Toimituksen tarkoituksena on käsitellä tiehanketta varten tarvittujen alueiden ja oikeuksien lunastaminen sekä lunastuksen ja tiehankkeen aiheuttamien vahinkojen ja haittojen korvaaminen. Lisäksi toimituksessa käsitellään tarvittavat rajankäynnit, tilusjärjestelyt, yksityistiejärjestelyt, entisiä maantiealueita koskevat järjestelyt ja muut maantietoimitukseen kuuluvat asiat.

Aikataulu

Toimitusta jatketaan 28.6.2024 pidettävällä kokouksella. Korvauksia ym. toimituksessa käsiteltäviä asioita koskevat vaatimukset ja sopimukset on esitettävä ko. kokouksessa taikka toimitettava kirjallisesti toimitusinsinöörille viimeistään 14.7.2024.

Yhteystiedot

toimitusinsinööri Juho Nikander
juho.nikander(at)maanmittauslaitos.fi
puh. 040 801 7438